söndag, mars 30, 2014

Härligt med sommartid!

Oj vad en vecka går fort! Och nu har vi  lämnat vintertiden!
Men veckan har varit ett tvärsnitt av det politiska arbetet som till stor del består av att prata med företagare och enskilda invånare och verksamhetsföreträdare, delta i samtal och debatter, sätta mig in i beslutsunderlag och förmedla information till Folkpartiets kommunpolitiker.

Eftersom majoritetens förslag återkommande går på tvärs med vår politik, måste jag ägna extra tid att granska beslutsunderlag och skriva yrkanden och reservationer om beslutet inte går vår väg.
Men måndagen var en höjdardag.
Då  var jag på ett frukostseminarium  tillsammans med företagare och myndigheter att kolla på More Biogas nya anläggning innan den öppnade.
Det har verkligen varit en befrielse att inte kommunen bedriver Biogas längre.

Det var också en befrielse och en stor glädje att se hur Kjell Axelsson nu öppnat dialog  med Karl- Johan Bodell KLT, landsting och övriga regionföreträdare.
Det blir ju ingen produktion om ingen köper gasen. Det ska ju vara villkoren oavsett om det drivs kommunalt eller privat. Ja, det var ett riktigt roligt möte!
Sen var det förberedelser inför tisdagens arbetsutskott och planutskott och lite informella samtal kring dessa.

På kvällen hade vi gruppmöte och vi började med ett besök på Stadsmissionen där dess  direktor Björn Wennerström talade om verksamheten och visade oss runt. En härlig inställning till människans förmåga som borde genomsyra lite mera av kommunens verksamhet, tycker jag.
Eftersom kommunfullmäktige är inställt diskuterade vi lite framtidsfrågor som vi ska arbeta med och vips, hade vi hållit på mycket längre ut på kvällen än vi brukar.

Ja, så här ser dagarna ut. På tisdagen skulle vi på både  ett extra kommunbolagsmöte och i Ksau ta beslut om Eldaren 6 som är en 7098 kvm stor markyta där det idag står magasinsbyggnader för hamnen.

Förslag till beslut:
"Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Eldaren 6 av Kalmar Hamn AB på de villkor som framgår av köpekontraktet."
Problemet är att det inte fanns något köpekontrakt ! Men 11 miljoner kostar det förutom att man betalar med en framtida detaljplan och en "mängd schaktmassor".  Men i Kalmar fattar man utan invändningar beslut utan beslutsunderlag! Inte jag! Våra skattepengar! 

På onsdag kvällen var jag med goda vänner på OReilly's  Pub , En riktig Pub som jag inte varit på sen, jag tror det hette Molly Malone. Härlig miljö och riktig god fish and chips !

På torsdagen utbildning  juridik för kommunägda bolag på brofästet och därefter företagsbesök vilket alltid är lika roligt och nyttigt!

På fredagen en konferens om att synliggöra några  företag som växer och utvecklas. Goda exemplets
makt lockade 400 personer från alla samhällets delar, men flest företagare förstås.
Det blir ett återkommande arrangemang och ett steg på vägen där hela regionen måste kraftsamla om vi ska dra nytta av vårt Kalmarsund  och den potential som också Kalmar kommun har.

Det är ju knappt man vågar säga det,  men på fredagkvällen satt jag med länets valledning i telefonmöte. Så kan det bli ibland när vi alla har fulla kalendrar i veckorna.
Dagtid blir svårt då de flesta i vårt parti har arbeten och sköter sina uppdrag som fritidspolitiker.

Helgen har däremot varit skön med möjlighet att vara ute i solen och leta de första vitsipporna. Såg också en jättebra film "hotellet" på Filmstudion på Sagabiografen.
Jag är imponerad av hur styrelsen  lyckas fylla denna biograf med sina val av så många kvalitetsfilmer.

Åter till politiken. Varför är jag så intresserad av företagen då?
Jo det är de som är en stor del av  grunden för vår välfärd. Och kan vi riva några hinder för företagande så ska vi göra det.
Däremot ska kommunen skilja på vad kommunen ska jobba med och själva företagandet som jag tror företagare är bäst på.

Ur Dagens eko i veckan
"Det går tungt ekonomiskt för de stora idrottsarenor som byggts på 2000-talet visar en granskning som Ekot gjort. Hårdast drabbas Sveriges kommuner som får lägga ut över 400 miljoner kronor per år för att täcka underskotten."
.

I Kalmar har skattebetalarna förutom borgens åtagandet, redan betalat 28 miljoner  och en parkeringsplats för tusen bilar att användas några gånger om året. Dessa kostnader går ut över ungdomsidrotten bl.a.  friidrotten som tränar i lokaler där det regnar in sedan flera år tillbaka

I centrala Kalmar, där det nu är tredje valåret man utlovat ett parkeringshus, har  alla insett att de inte får se ett parkeringshus i år heller. Alla centrumledare som kommit och gått har gjort undersökningar  om vad invånarna vill, och de flesta svaren är "fler parkeringsplatser". Fel svar i Kalmar.  Man kommer att  fråga tills svaren blir de socialdemokraterna  vill. Om svaret blir att P-platserna nu räcker.
Vilka slutsatser drar vi då av det!!!!

Då den rödgröna majoriteten och centern år 2006 sade nej till Folkpartiets och sen även företagens  förslag om P-hus i Gesällen, lade de grunden för de tomma butikslokaler vi idag ser i centrum!
Det är sådan misstag som inte går att rätta till i efterhand.

Därför behöver Kalmar en bättre ledning!


 

måndag, mars 24, 2014

Betyg är en viktig vägledning för alla!

Alliansen föreslår nu betyg från årskurs fyra. Detta borde varit genomfört för länge sen som en värdemätare på undervisningens kvalitet och som ett besked om hur bra föräldrar, skola och elev tillsammans klarat kunskapsmålen  i förhållande  till övriga skolor i landet.

Folkpartiet  har föreslagit  tidigare betyg länge och långsamt , långsamt får vi den skola som kan ge barnen den framtidstro och möjlighet att påverka sina liv som vi vill se för kommande generationer.
Alla förstår nu att skolan är viktig. Så har det inte alltid varit.

Ännu  är det så att de barn som lämnar skolan har gått i en skola styrd efter socialdemokratisk
Skollag.

Det är lite (o)lustigt att nu höra Ibrahim Baylan istället för tidigare betyg tala om specialpedagoger och mindre klasser. Detta har de motarbetat i alla tider!
Vi minns ju vissa socialdemokratiskankongresser när talare efter talare har fördömt betyg överhuvud taget.

De monterade ner utbildning för speciallärare. Dessa är nu återinstallerade.
De ersatte behöriga lärare med "fler vuxna i skolan" .
När inte kommunerna belönat sina lärare har alliansen gått in med extra resurser till karriärtjänster för särskiltnduktiga lärare som stannar kvar i  klassrummet och inspirerar lärare och elever.

De har innan vigenomfört reformerna varit  emot snart sagt varje reform, men väl införda talar socialdemokraterna om dem som sina egna.
Kan man lyckas bättre med en politik egentligen?

Det svåra är att hänga med i socialdemokraternas retorikspel, men det ärmFolkpartiet och alliansen som levererar.
Alliansregeringen har lämnat mer pengar till skolan än någon tidigare regering.
Det är jag väldigt stolt övertorsdag, mars 20, 2014

Ett sent engagemang


Idag skriver en kommunal tjänsteman, tillika kommunikatör om ”Folkpartiets funktionsbegränsning” i tidningen Östran.
Hans språkbruk är dock inte kommunikatörens , och jag hävdade ända tills jag fick motsatsen bekräftad, att någon hade kapat hans namn i insändaren.

Bristande tillgänglighet ska kunna ses som diskriminering, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.  Det finns remissinstanser som tycker det är svårt att leva upp till förslagen och det finns andra som tycker att lagstiftningen är för lam. Så är det ofta.
Folkpartiet drev under lågkonjunkturen på 1990-talet igenom en LSS-lag som har betytt mer för personer med funktionshinder än någon annan reform inom området. Nu vill vi gå vidare och skynda på arbetet med tillgänglighet.

 2004 lämnade jag till Kalmar kommunfullmäktige in en remiss om handikapplan och tillgänglighetsguide i Kalmar kommun. Som vanligt gjorde kommunen förslaget till sitt och arbetet med handikapplanen påbörjades.

Värre var det med tillgänglighetsguiden .

Den skulle underlätta för människor att veta hur tillgängligheten fungerade i kommunens lokaler, och på sikt även övriga som vill informera , via tillgänglighetsguiden.
Min avsikt var förstås också att den skulle fungera som en motor att genomföra förbättringar.

Men inget hände…

Jag frågade efter den första gången i en interpellation  år 2006 och då hade handläggningen  hamnat i Destination Kalmar AB.
Detta kommunala bolag har fått ökade anslag gång på gång under åren, men inga pengar  har landat på arbetet med tillgänglighetsguiden. Evenemangen har varit viktigare.

Under årens lopp har jag med jämna mellanrum ställt frågor om guiden. I tillgänglighetsrådet har  den varit en följetong.
Nu, efter nästan tio år har ärendet och ansvaret flyttats från Destination Kalmar till primärkommunala nämnden.

Det finns ju kommuner som kommit längre, så kanhända blir det en uppryckning. Annars blir det tio år till, och ingen kan interpellera längre.
Risken är stor att det inte blir något alls förrän det kommer ett lagförslag från alliansregeringen om en tillgänglighetsguide.

Under alla dessa år hade jag verkligen önskat ett bredare engagemang för tillgängligheten i Kalmar kommun.  Men då låg ju ansvaret på Kalmar kommun och Destination Kalmar hade  ansvaret för frågan.  

Folkpartiet kommer alltid att stå upp för människor med funktionshinder men politik är ofta det möjligas konst.

Kanske ibland bättre att driva igenom mindre men snabbare  förbättringar, än att besluta om vackra förslag  som inte genomförs alls!

 

måndag, mars 17, 2014

Stå upp för ett demokratiskt och starkt EUropa!

När det blir kris i vår omvärld blir människor alltmer protektionistiska . Vi ser det i EU och vi ser det även på lokal nivå.  Ändå vet vi att isolering aldrig har burit något gott med sig och inte heller nu kommer att göra det. Vi ska värna frihandel för demokratiska länder som handlar med varandra startar inte gärna krig med varandra.

Ryssland säger sig vara en demokrati. ”Folkomröstningen” på Krimhalvön i Ukraina  talar ett tydligt språk.
Ni har två alternativ att rösta på:  "Anslut er till Ryssland eller Anslut er till Ryssland”.
Putin drar åt tumskruvarna för Ukraina för att visa vad som händer om de inte går med i tullunion med Ryssland. Samtidigt  säger han att Ukraina själva får bestämma om de vill skriva ett avtal med EU. Under sovjettiden var Ukraina Rysslands ”kornbod”. Nu har Ryssland skinnat Ukraina genom att höja priserna på naturgasen. Ryssland stoppar också transport av andra varor , och spelar ett högt spel med människors känslor.
De ryska trupperna har redan gått in och Krims nye ledare är ett nytt redskap för Ryssland, när man i Ryssland beslutar om en ”folkomröstning”.

 
Ukrainas tidigare ledning har inte behandlat den ryska minoriteten väl och där har alla länder lite att tänka på. Medlemskapet  i EU måste även när man blivit medlem förpliktiga till anständiga beslut och demokratiska principer. 

I Syrien slutade fredliga demonstrationer för fred och frihet i fullständig söndring och inbördeskrig. Ni tre år senare är landet sönderbombat och befolkningen svälter. Ryssland obstruerade i FN, men fick ändå en huvudroll i förhandlingarna om Syriens kemvapen Tuppkammen växte.

Fredliga demonstrationer i Ukraina, gav Putin en ursäkt för  militär ockupation på Krim, och en upptrappning av militära insatser i övriga Ukraina.
Demokratiska länder som gör affärer med varandra och som samarbetar om framtiden startar inte krig med varandra. När det gäller den europiska unionen har det fungerat hittills. Det är så klart att människor i tidigare diktaturer vill ansluta sig till EU!

Om två månader  får vi rösta i ett demokratiskt val till europaparlamentet. Då väljer vi parti och representanter för fem år framåt.
Självklart vill jag välja ett parti som håller drömmen om ett starkt Europa levande! Folkpartiet är det parti som tror på Europatanken!

Det finns de, som vill att EU ska försvagas, därför att de vill att demokratin i Europa ska försvagas. De tror att nationalstaten skulle bli starkare om människor slutar att handla med varandra och håller sig inom sina egna gränser.
Jag hoppas vi aldrig, aldrig behöver leva i deras framtidsdröm.

Jag hoppas att alla människor nu sett hur värdefull demokratin är och  att vi svenskar och övriga EU- medborgare har så mycket vett, att vi  tacksamt använder den rösträtt vi alla har. Det är en rättighet, men borde också vara en skyldighet om man hoppas på en fortsatt demokrati och ett framtida fritt och fredligt Europa!

onsdag, mars 12, 2014

Berättigad fråga om Rifaområdet!


 
Kalmar kommun har fått ett brev från en invånare angående ”skräpiga Rifa” i Oxhagen.

Jag förstår honom verkligen, för detta område kunde vara ett skyltfönster, men detta är bara ännu ett av alla de projekt om stadsförnyelse som utlovats före valet 2006 0ch valet 2010 och sen runnit ut i sanden.
Majoriteten tar ju bara beslut och talar om satsningar och talar aldrig om när de bestämt sig för att inte genomföra dem.

Men jag kan redan nu tala om att skattehöjningar väntar om  vänstermajoriteten får fortsätta styra. För det krävs mycket pengar till kosmetika för att en sliten kommun ska verka fräsch inför valdagen. Kanske lite "gratis"underhållning piggar upp en stund! För en verklig rehabilitering krävs en helt annan politik.

Jag har frågat om detta ”Rifaområde” med jämna mellanrum men bara fått till svar att det är ”på gång”. Efter en ny detaljplan för två år sedan var det tyst. I januari  2013 interpellerade jag Johan Persson  med dessa två frågor :

- Vad har du och kommunen gjort för att fastigheten Flodhästen/ Oxhagen ska rustas upp och en verklig stadsförnyelse påbörjas?

- Vad är orsaken till att detaljplanen för Flodhästen m.fl. fastigheter inte ännu varit föremål för beslut i kommunfullmäktige?

Detta är alltså januari 2013. Ett år sedan.
Svaret från Johan Persson var det vanliga och här är det utdrag som berör interpellationen:

”Hela Rifa tomten ägs av PEAB. De har tillsammans med kommunen arbetat fram en detaljplan som bedöms kunna gå till kommunfullmäktige under våren. Detaljplanen innehåller 500-600 bostäder och cirka 20 000 kvadratmeter verksamhet, däribland en möjlig byggnation för Kriminalvården.

Peab hoppas kunna komma igång med rivningsarbeten före sommaren.
En av frågeställningarna har varit hur detta ska möjliggöras samtidigt som Arla kan fortsätta att utveckla sin verksamhet. Det har nu arbetats fram en åtgärdsplan som samtliga parter, det vill säga kommunen, PEAB och Arla har godkänt.”

 
Det blir intressant att följa vad  projekt- och exploateringsenheten ger för svar, för här råder största möjliga tystnad.

 

fredag, mars 07, 2014

INGEN SKA LÄMNAS EFTER!


Idag meddelade Jan Björklund att regeringen vill uppmuntra fler att söka till speciallärare.

Det handlar främst om mål i årskurs 3, tidig uppföljning och stödinsatser som sätts in snabbt. För att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens. Man provar med en skattefri examenspremie på 50 000 och en kraftig utbyggnad av utbildning till speciallärare eller specialpedagog.

Speciallärarutbildningen avskaffades  för att den ansågs ”utpeka” studiesvaga elever. Man kan också säga att man lämnade dessa barn helt i sticket för att man skulle låtsas som om de inte fanns! 

 Alliansen  återinförde speciallärarutbildningen 2008, men det behövs fler speciallärare.

Att ge en individanpassad utbildning ställer ju stora krav på lärare och skolmiljön.Vi talade om det härom dagen om hur hånat Folkpartiet blev för att vi förespråkade ordning och reda och arbetsro i skolan. Jan Björklund beskrevs som hård och okänslig, men nu vet alla att en hel skoltid för ett barn kunde gå förlorad när man  följde socialdemokratisk skolpolitik. Det kan man kalla okänsligt!

 Idag ropade Ibrahim Baylan på mer statliga pengar till speciallärarnas löner, men han vill inte att staten tar över huvudmannaskapet. Han vill att kommunen ska ha ansvaret för skolan men kommunala socialdemokrater vill inte släppa till några pengar. Ni får väl bestämma er om vem ni vill ska ha ansvaret för utbildningen!

Alliansen har faktiskt genomfört en mängd  skolmotioner åt Folkpartiet  här i Kalmar. Speciallärare har vi föreslagit för länge sedan. I varje budget har Folkpartiet lagt in extra pengar till speciallärare men majoriteten har hellre höjt anslagen till underhållning för vuxna.

Vi gör olika prioriteringar

tisdag, mars 04, 2014

Kosta vad det kosta vill!

Idag var majoritetens "avsiktsförklaring"  för Kalmar City framme för beslut i kommunstyrelsen.

”Mer av allt” kan man konstatera, men nu ska det "beredas" och "utredas" och "arbetas vidare" med. Mycket är utrett tidigare, men socialdemokraterna har nu ingen kostnadskontroll eller koll på utredningar. Men hade de haft kostnadskontroll, kunde vi nog räknat in Folkpartiets  tioöring i skattesänkning bara på de utredningar som görs om och om igen bara för att de passerar bäst före datumet när de kan användas.

Det gick inte att organisera upp dokumentet, så vi allianspartier nöjde oss med de viktigaste ändringsyrkandena.( nedan). Jag hade en protokollsanteckning med frågor från arbetsutskottet, eftersom ingen från de inblandade partierna i majoriteten kunde svara på några frågor där! Det fanns inga svar idag heller, mer än att det mesta skulle utredas.

Kalmar är en attraktiv stad, med en fantastisk kulturmiljö och vi har en otrolig potential att utveckla besöksmålen i både staden, och i övriga delar av regionen. Många förslag i dokumentet är bra och jag har sett dem förut. Parkeringsfrågorna har jag ju dessutom drivit själv sen 2002.
Kosta vad det kosta vill för skattebetalarna som sedan 2006 fått ökade kostnader för evenemang med mer än hundra procent. Samtidigt sparar personalen i Omsorgen och Barn- och Ungdomsnämnden och nekas pengar ur sin egen ”resultatutjämningsfond”.
Samarbete år bra men inte heller detta valår finns ekonomi eller förmåga hos den socialdemokratiska majoriteten att genomföra sina förslag.
 
Min främsta invändning mot "avsiktsförklaringen" är dock att  jag  som liberal vill ha en marknadsekonomi och fria företagare i Sverige och även i Kalmar. Att politiskt styra och helt medvetet utestänga butiker som inte följer politikens önskningar är inte en utveckling jag vill se för vår region.
PS. Lantmännen överklagade inte detaljplanen för Linneuniversitetet och jag förstår dem eftersom de var uteslutna av kommunen som sakägare. De såg säkert sin chans, precis som Hamnen att kunna utverka de förbättringar som utlovats under planprocessen. Södra vägen ska nu återställas för miljontalskronor och det är bra. Dåligt är att majoriteten på grund av sin attityd till företagare byggde medvetet fel för bara några få år sedan.
 

 
 
Avsiktsförklaring Kalmar City

3 Ändringsyrkande rörande de punkter där S, V och C  försöker villkora
företagens  etableringar i stadskärnan.

1.      Att  handeln får verka på marknadsekonomiska grunder och själva styra sina öppettider.

2.      Att avvikelser från gängse löneutbetalningar ska ske på frivilligt initiativ från den enskilde.

3.      Att handeln själv får besluta över sina kostnader som t.ex. parkeringsbonus eller framtida samlastningscentral.  


Ändringsyrkande rörande Punkt 5
Framtida frågor som berör Kalmar Cityutveckling ska beslutas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.