torsdag, juli 26, 2012

Individuell vägledning viktigast!

Det har nu i flera år talats om hur viktigt det är med en skola som är anpassad till individen, men det tar tid att vända en socialistisk atlantångare.

Nu är det komvux som ännu inte hängt med i svängarna överallt. Jag har ju länge kämpat För att vi ska få en studie- och yrkesvägledning värd namnet även i grundskolan i Kalmar, men risken är väl istället att yrkesvägledningen nu utarmas även på gymnasienivå. Som bekant styr nu S fråm denna mandatperiod även i gymnasieförbundet.

Det hjälper inte med mer information på någon nivå, utan det handlar om proffessionell vägledning att finna sin plats på den arbetsmarknad som just nu och i framtiden ropar efter rätt kompetens. Kalmar län är synnerligen dåligt på att matcha de arbeten som finns med rätt kompetens.
Det är slöseri med människors tid och engagemang och företagens pengar om människor inte snabbt kan komma in till de arbeten de borde haft kompetens för efter studietiden.

onsdag, juli 18, 2012

Frihet att välja!

Nu har vår egen Carl B Hamilton gjort det igen. Han brukar ha många förslag, som jag lätt kan ställa mig bakom, men när han föreslår ett enda borgerligt parti är han riktigt fel ute.
Det är inte partistrukturen jag och många med mig vill värna, utan den ideologi som inte rakt av kan sopas ihop med övriga borgerliga partier.

Jag tror att många rent ytligt kan tycka att vi är lika som partier, men för oss som är aktiva, så är det många frågor som vi har väldigt olika lösningar på.
Kanske vore det taktiskt, eftersom moderaterna och socialdemokraterna , även på riksplanet närmar sig varandra och är mer lika varandra än sina ursprungliga samarbetspartner. Det gäller såväl LAS som vaåpenexport.

Resultatet skulle nog ändå bli att det snabbt bildades helt nya partier med beteckningen liberal, konservativ m.m.
I det korta perspektivet skulle också extrempartier vädra morgonluft, när människor letar efter nya prioriteringar att rösta på.

Demokratin kräver att vi visar olika alternativ, och utifrån vår styrka efter ett val, får samarbeta och kompromissa för att styra utvecklingen åt det håll vi lovat.
Därför kommer jag, att liksom tidigare, slåss för att vi även fortsatt ska vara det liberala alternativet i svensk politik.
Med alla demonstrationer för demokrati i världen tror jag också att också unga människor alltmer förstår värdet av den demokrati där olika ideologier får vägas mot varandra inför varje val, och sen prövas i de beslut som kommer under mandatperioden.

måndag, juli 09, 2012

Entreprenörer är hjältarna!

I dagens tidning kan vi läsa om Tomas Gustavssons resa från triathlet till entreprenör och den person som främst drivit igenom Kalmars deltagande i Ironman. Entreprenörer som offrar både fritid och egna pengar för en ide är de verkliga järnmännen och det är vår tids verkliga hjältar.

Det är också behjärtansvärt att eventuell vinst går tillbaka till föreningsliv och ungdomsidrott.
Det är bra, och det får dessutom dessa föreningar att engagera sig som funktionärer, vilket också är en av förutsättningarna för att stora evenemang ska kunna genomföras.

Johan Persson har ofta uttryckt att jag är emot Ironman, och så är det naturligtvis inte.
Jag har däremot reserverat mig emot jatt Johan Persson beviljade en kraftig ökning av budgetramen till Destination Kalmar , där han själv är ordförande, samtidigt som andra verksamheter, inklusive Kultur- och Fritid , fått minskade budgetramar.

För övriga verksamheter gäller oftast att nya åtaganden ska ske inom "befintlig budget".
Jag menar att detta ska gälla även för Destination Kalmar och evenemangsverksamheten.
Jag vill att kommunens ungdomsverksamheter ska känna en trygghet med att de , när skattepengarna ska fördelas, prioriteras före eliten.

Jag hoppas verkligen att Kalmars Ironman blir en framgång, och Hejar självklart på de Kalmarbor som ställer upp på detta kraftprov.

tisdag, juli 03, 2012

godisregn, nej tack!

Väldigt intressant att lyssna på alla bankekonomer som uttalar sig om regeringens politik. De har hela tiden, liksom socialdemokraterna efterfrågat en mera expansiv politik, men säger samtidigt i efterhand att regeringen hittills fört en bra ekonomisk politik.

Gemensamt för socialdemokraterna och stora delar av banksektorn är att de utan att blinka tagit hjälp av skattebetalarna så fort det har gått åt skogen i bankvärlden.
Hade vi gjort , som socialdemokraterna tjatat om sen dag ett efter valet år 2006, så hade det inte funnits några miljarder att dela ut till kommuner och landsting när krisen kom. Det hade inte funnits en svensk enkrona.
Den här regeringen har satsat på att reformera  skolan = långsiktig verkande investering, och att investera mer än någon annan regering i infrastruktur = snabbt verkande investering.

Trots att varken socialdemokrater eller flera storbanker hör till dem som inte haft en siffra rätt i tidigare kriser, tycker de att de nu kan ge råd om hur regeringen ska hantera ekonomin.
Jag tror säkert det kommer lite godis även från regeringshåll  vid talen i Almedalen, men jag är glad att man inte ägnar sig åt stora godisregn som kommande generationer får betala.

I övrigt blir man bekymrad över hur svårt även partiledare har att skilja på EU:s stora förmåga till fred trots alla kriser, och den oansvariga politik som ledarna i enskilda EU-länder är skuld till.
Ska de länder som skött sin ekonomi betala till de som spenderat sina pengar på korruption och överbudspolitik? Då kommer självklart skötsamma länder kräva att spelreglerna följs, och de spelreglerna kommer att bli mera lika. EU har fördjupat sitt samarbete med varje kris som varit.
Jag vill inte tänka på alternativet.