onsdag, juni 29, 2011

Tredje gången gillt?

– "Sverige har enligt min uppfattning haft en naiv uppfattning i korruptionsfrågor. För ett femtontal år sedan tillät vi att mutor skulle vara avdragsgilla för storföretag, det ändrades efter påtryckningar. Så vi har inte alltid varit ett föregångsland".Gunnar Stetler, överåklagare vid Riksenheten mot korruption, ser ökningen som ett uttryck för att man i Sverige blivit mer medveten om korruption.

Alltfler anser nu att vi har en naiv syn på korruption i Sverige.
Har detta blivit värre med åren eller är det så att vi granskas mera noggrant i ett internationellt perspektiv?

Förr fick svenska folket bara veta de jämförelser som var till fördel för Sverige (alltså den sittande regeringen). Statistiken anpassades så att t. ex. heltidsstuderande kunde gömmas undan arbetslöshetsstatistiken.
Den socialdemokratiska regeringen ökade därför vid behov platserna till den högre utbildningen, men utan att ge pengar till själva utbildningskvaliten.
Det blev bra statistik och liksom för vår socialistiska ledning i Kalmar är detta det viktigaste.
OECD: s Programme for International Assessment (PISA) utvärderar kvalitet, rättvisa och effektivitet i skolsystemen i omkring 70 länder som tillsammans utgör nio tiondelar av världsekonomin. Den syftar till att hjälpa länderna att se hur deras skolsystem matcha upp världen med avseende på kvalitet, rättvisa och effektivitet. Den senaste PISA-undersökningen, som fokuserade på läsning och även bedömt matematik och naturvetenskap prestanda, släpptes i december 2010.

Det är bra att vi tvingas öppna ögonen och se sanningen. Då kan vi bli så bra som vi vill vara.
Korrumperade är vi ju lite till mans i Sverige. Bidrag och subventioner är det säkraste ickevåldssättet att styra ett folk. Att hålla folket på gott humör med gratisunderhållning som politikerna valt verkar oslagbart just i Kalmar!

Att pengarna till underhållningen tas från utbildningskvalitet och annat viktigt verkar ingen bry sig om. Ungarna som har det svårast i skolan får betala ett kortvarigt sommarnöje som "sätter Kalmar på kartan". Det är så klyftor växer. Jag vill att Kalmar ska vara på kartan om tio år också! Det är därför Folkpartiet liberalerna prioriterar barnen och ännu en gång vill ha en temakväll om barnens situation i Kalmar. Kanske tredje gången gillt!

torsdag, juni 23, 2011

MIDSOMMAR!

Även om jag kommer att jobba en vecka till minst så känns det som sommarlov när midsommar närmar sig! Härligt!

Jag är också väldigt nöjd och glad för att vi även denna gång kunde snickra ihop en budget där medborgarna och våra väljare kan känna igen sig.
Precis som vi sagt, så städar vi trappan uppifrån, för det är på översta trappsatsen pengarna hamnat trots att verksamheterna fått sparbeting.

Vi startade som första parti den resa mot en skatt för Kalmars invånare i nivå med andra jämförelsekommuner. Den som ropade högst var Johan Persson.
Är det så revolutionerande att dra in 11 miljoner i en budget på 3 miljarder?

Men inte nog med det. Vi var det parti som satsade mest pengar på skolan. Alla satsningar har vi tidigare skrivit motioner om och fått avslag av vänstermajoriteten.
Ett par motioner låg så länge i byråkratilådan att Alliansregeringen, med vår partiledare Jan Björklund som utbildningsminister, hann genomföra reformerna innan kommunen letat fram motionerna och svarat på dem. Det var svåra frågor som "att införa läsa-skriva-räknagaranti" och liknande.

Nu har kommunerna ändå i årets budget fått tillskott för att kunna ge en läsa skriva garanti.
Vi tycker dock att det är ett kommunalt uppdrag som ska ske kontinuerligt oavsett tillskott från staten. Därför var detta en av våra satsningar.

När jag tänker på Folkpartiet i länets slutsatser i regionfrågan blir ja bara matt!
Om man nu har kommit fram till olika lösningar, då kan vi väl jobba utifrån det!Ridå.

Nej nu ska jag inte reta upp mig på det igen utan bara skriva en skrivelse till, sen ska jag ta itu med mitt beting till midsommar och det är jordgubbstårtorna.
GLAD MIDSOMMAR!

tisdag, juni 21, 2011

Bra utdelning?

Igår beslutades om budget 2012 för Kalmar kommun.
Under den fem timmar långa debatten bidrog Sverigedemokraterna med max 10 minuter.
Ändå är det nästan enbart deras hjärtefråga och deras inlägg som Barometern redovisar i dagens tidning.

En oförtjänt bra utdelning.

lördag, juni 18, 2011

Payback time

"Men du behöver inte vara marxist för att se tecknen"
Dagens krönikör, Henrik Rydström,lagkapten i Kalmar FF låter förstå att det blivit sämre med jämlikheten, underförstått, nu än då socialdemokraterna styrde. Skillnaden är att vi mäter mera och bättre nu. Trenden att de med högre inkomster får det relativt mycket bättre, började med socialdemokraternas politik.

Vad jag oroar mig över är om människor känner att de inte kan påverka sin vardag och sitt samhälle, oavsett vad de tjänar. Om socialdemokraterna håvar in alla pengarna för att dela ut till de som egoistiskt skriker högst för att just deras intressen är ska stödjas med skattepengar.

Rydström misstänkliggör även privata näringsidkare som utför samhällets tjänster. Företagen är en förutsättning för att socialdemokraterna får in de skattepengar som nu senast betalat parkeringsplatserna till Arenan för Kalmar FF.
Sambandet mellan landets goda ekonomi och stödet till idrotten borde tydligen också synliggöras mera. Ju fler näridrottsplatser desto fler ungar kan idrotta, utan att dessutom behöva betala pengar för att ha kul på en gräsplan.Så minskar vi skillnaderna. Där behövs ett riktigt ramaskri!

När vi tittar på idrottspaketen (investeringar som utlovas) är det många som står på listan men det är fotbollen som prioriteras och byggs. De andra förväntas hålla sig tysta bara för att de står med i kön. Det är så man tystar människor.

Rydström tror att ett starkt kollektiv lyfter fram det bästa hos människan. Jag tror det kan vara både si och så med det, för jag tror att vi människor är olika. Det finns säkert både skitstövlar och hyggliga personer i både lagidrotten och i individuella idrotter. Det är min övertygelse, men jag är liberal.

Men socialdemokraterna hälsar säkert och tackar....

fredag, juni 17, 2011

Korruptionen - ett osynligt samhällsgift!

Europa bedöms vara den minst korrupta världsdelen av organisationen Transparency International. Korruptionen är ändå ett allvarligt samhällsproblem som beräknas kosta EU:s medlemsländer över 1 000 miljarder kronor om året.
Därför har vår svenska EU-kommissionär Cecilia Malmström lanserat en rad åtgärder för att stärka bekämpningen av korruption på EU-nivå.
Det är när man som kommun och land tror att man är helt ren från korruption, som faran är som störst.

Därför är det bra att Alliansregeringen i Sverige nu också ska sätta ljuset på Sverige och kommunerna här.
Korruption är ju så otroligt svårt att bevisa om det inte rör sig om stora transaktioner. I Göteborgsfallet hävdade ju utredaren att det nästan aldrig går att komma åt korruptionen med mindre än att någon som har insyn läcker, och har något bevis.
Och det visar ju kanske att den som skvallrar visste utan att göra något åt det , om det inte är väldigt färskt. Så hur troligt är det med läckor på en skala 1-5?

Då tror jag det är betydligt vanligare med tjänster och gentjänster där den lilla kretsen blir fartblind och inte märker att man ägnar sig åt korruption.
Korruptionen är ett osynligt samhällsgift som måste bekämpas!

onsdag, juni 15, 2011

"Ansvarstagande"

Har bara lyssnat på små snuttar i partiledardebatten och Juholt viker verkligen inte ner sig. Han kommer säkert att gå hem hos de egna massorna utanför storstäderna, men man kan tro att han lever kvar i den tid när socialdemokraterna ( tyvärr utan alltför hårt motstånd) bara ökade utgifterna och devalverade, ökade utgifterna och devalverade o.s.v. Även om vi inte gått med i sista fasen av Eurosamarbetet så är vi med i stabiliseringspakten och har vissa ramar att hålla oss till. Tack och lov!

Och Jytte Guteland tycks tro att vi använder häst och vagn istället för energikrävande fordon och en energikrävande industri som faktiskt betalar den välfärd de lovar åt alla. Lös den ekvationen Gutelands Stängda kärnkraftverk + Juholts vidlyftiga löften.

Kärnkraften kommer att ersättas av annan energi, men inte inom en mansålder, så vi ska nog istället byta de gamla vi har mot ännu driftsäkrare nya. För visst är det skandal att kärnkraften stannar lagom till första köldknäppen ( då tågen också står stilla. Var valde socialdemokraterna istället för Mona Sahlin? Det gick så fort, så många har nog inte heller fattat det riktigt än.Liksom i frågan om Sveriges ansvar i Libyen får vi nog vänja oss vid många tvärsäkra svar och många tvära kast i samma fråga.
Som det var i skolan den tid han tycks representera borde han få skriva "Ansvarstagande" hundra gånger på svarta tavlan tills det sitter i ryggmärgen.

måndag, juni 13, 2011

Språkträning, den bästa investeringen!

Jobbet är den bästa platsen att lära sig svenska, är huvudrubriken i dagens Barometern. Just en organiserad språkpraktik hade vi liberaler ett förslag om för flera mandatperioder sedan. Tyvärr avslogs den då, och det är trist att det ska behövas stimulanspengar från Alliansregeringen för att man ska starta ett projekt med språkpraktik i länet.

Man behöver ju inte heller vara så otroligt begåvad för att räkna ut att även människor som kommer från andra länder mår bättre av en arbetsgemenskap och att känna igen någon att heja på i affären.

Trots att det finns så många begåvade socialdemokrater kan tydligen en ideologi som socialismen stå i vägen för kloka beslut. Eller vad fick dem annars att säga nej till vår motion? Under ett antal år förhindrat kunskapstörstande människor från att dela en arbetsgemenskap och samtidigt träna på svenskan.

När projektpengarna är slut kommer vi liberaler fortfarande att ha kvar språkträningen som en prioritering.
Vi tror det är en investering som ger mångdubbelt igen!

fredag, juni 10, 2011

Uppföljningsmetoder behövs för barnens skull!

Regionförbundet hade öppet hus 8 juni. Det låter som om där är stängt annars, men det är öppet för alla och känns i många stycken mera tillgängligt än stadshuset.

Jag blev så klart intresserad av den info Fokus hade angående uppföljning av barn och ungdomar som är placerade, huvudsakligen i familjehem.
Jag har vid två tillfällen ställt frågor i kommunfullmäktige till dåvarande ordförande i socialnämnden angående uppföljningen av dessa barn. Första gången skyllde socialdemokraternas ordförande på att det inte fanns några metoder för uppföljning av dessa barn.

Min andra interpellation föranleddes av att socialtjänsten i Kalmar inte hade besvarat kvalitetsfrågorna i den mätning som socialstyrelsen gör som ett led i Öppna jämförelser och för att vi ska kunna jämföra våra metoder och resultat med andra.
Denna gång var förklaringen lite svävande, men arbetsbelastningen var ett skäl.
En omorganisation är inget skäl till att strunta i utvärderingar!

Nio av länets kommuner deltar i detta uppföljningsprojekt som föredrogs och är ju precis det som man saknat i Kalmar. Därför är jag mycket besviken att Kalmar kommun inte tar dessa chanser till metoder för utvärdering, som vi så väl behöver.

Naturligtvis ger dessa utvärderingar och seriösa samtal med barnen insikter som gör att verksamheten måste förändras. Är man redo för förändring eller har man redan bestämt sig för att man redan har de allra bästa rutinerna? Jag hejar på den som vill utvärdera verksamheten! Det gör jag för barnens skull!

Hoppa på uppföljningståget! Svara på socialstyrelsen frågor om kvaliteten! Ju tidigare alla är med desto bättre blir det för både Kalmars utsatta barn och mätmetoden som helhet.

tisdag, juni 07, 2011

Samarbete ger pengar över!

I EU har en Europeisk rymdstrategi har antagits och utbildningsminister Jan Björklund representerade Sverige för dessa ärenden. Beslutet om rymdstrategin pekar på behoven av en effektiv styrning av den europeiska rymdverksamheten genom ett väl utvecklat samarbete mellan de tre huvudsakliga aktörerna; medlemsländerna, EU och den europeiska rymdorganisationen ESA.Europiskt samarbete, jättebra!

Värre var det att komma överens om ett nytt ramprogram för Euratom för åren 2012-13Euratom är EU:s forskningsprogram för kärnenergi och tillhör de allra äldsta organisationerna i EU. Det ungerska ordförandeskapet har ambitionen att nå en politisk överenskommelse om forskningsprogrammet för kärnenergi före den sista juni.

Man skulle också behöva intensifiera diskutioner om internationella utsläppsrätter eftersom nuvarande upplägg än mer drabbar Europa när Tyskland kommer att ersätta huvuddelen av sin kärnkraftenergi med kol och gas.Internationellt samarbete vore jättebra!

Nu läste jag precis i Östran att Peter Akinder "under strecket" tror att vi liberaler accepterat skattehöjningen på fyrtio öre bara för att vi endast sänker i små steg. Det är klart att det i en budget som omsluter tre miljarder skulle gå att sänka skatten betydligt mer. Bara med samarbete skulle den senaste höjningen på
40-öre kunna sparas in.
Men socialdemokraterna ökar skulderna för investeringar i varje budget och närmar sig nu en miljard! Självklart blir det kostnader som gör att vi måste gå försiktigt fram.

Folkpartiet liberalerna hade ju också kunnat skriva en glädjebudget, men vi signalerar en inriktning och vill finansiera vår skattesänkning och våra kostnader fullt ut. Vi satsar ändå mer än S,V och MP på barnen och skolan. Dessutom ger vi föräldrarna mera kvar till sin egen hushållsbudget! Jättebra med samarbete i verksamheterna!

fredag, juni 03, 2011

Vi satsar på barnens framtid!

Puh!
Nu är ett liberalt budgetalternativ inlämnat och jag vill tacka alla trogna medlemmar och förtroendevalda som ägnat vackra vårkvällar för att få med det viktigaste! På måndag presenteras den i sin helhet på Kommunstyrelsen.

Ändå är det så att man alltid kommer på något i efterhand som vi har talat om under året. Men vi har begränsade resurser till vårt förfogande, så jag tycker resultatet är jättebra, och vi håller det vi lovar i valrörelsen och satsar på de verksamheter som långsiktigt ger människor mera frihet att växa och mera fria val.

Vi städar trappan uppifrån som jag lovade i valrörelsen, och vi börjar nu ta det första lilla steget för att kommuninvånarna inte ska behöva betala mera skatt än vad man får göra i andra jämförbara kommuner.

Ändå satsar vi mer än den rödgröna majoriteten på skolan.


På kommunstyrelsen ska vi också besluta om att skatteväxla KLT från kommunen till Landstinget.

Först tyckte jag det var en bra ide´ men när de rödgröna där "passar på" att höja skatten för utgifter som de inte har, alltså inga redovisade kostnader, då undrar jag om man vågar lämna så viktiga uppgifter till socialdemokraterna och deras kompisar där.

De rödgröna behandlar skattepengar som om de vore deras.

onsdag, juni 01, 2011

beslutade rutiner och normer skall följas!

Det är verkligen ett steg framåt med markanvisningstävlan (FP- motion) om byggnation och parkeringsanläggning i centrala Kalmar (FP-motion).Även företagarna har tystnat, "annars höjs kanske P-avgiften".

Eftersom det är viktigt att samma regler gäller för den som tävlar efterfrågade jag på kommunfullmäktige vilken parkeringsnorm som ska gälla?
Det finns en som kommunfullmäktige beslutade om 1982 som varit föremål för uppdatering, men förslaget lades i byrålådan. Johan Persson ville inte ha så fasta regler med en statisk siffra som tillämpas rakt över. Det är sant, men kommunen har haft fem år på sig sen man började denna utredning.
Reglerna från 1982 är ganska fyrkantiga och därför fanns ett förslag till parkeringsnorm framme i arbetsutskottet redan 2006.
Majoriteten valde att ha den gamla normen kvar utan att följa den.
Det finns flera problem med det t.ex.
1. Organisationen tappar respekten för fattade beslut.
2. Rutiner med uppdateringar prioriteras ned eller sätts ur spel.
3. Allmänheten eller fastighetsägare kan inte lämna synpunkter när regelverket är satt ur spel.

Det naturliga svaret på frågan hade varit att den parkeringsnorm som kommunfullmäktige beslutat om gäller tills dess kommunfullmäktige beslutat om en annan.
Beslutade rutiner och normer skall följas. Det är en del i rättstryggheten!

Det kan tyckas fyrkantigt med en norm, men det är viktigt för både den som bygger och för allmänheten som ska bedöma kommunens ambitioner, att reglerna är tydliga och lika för alla!