onsdag, juli 26, 2006

Skuldbelägg inte kalmarborna!

Finns det någon annan verksamhet som får mer marknadsföring än Salve i Kalmar?
Och ändå ligger de som drivit fram Salve till ett politiskt beslut, vakna och vrider sig om natten, enligt insändare i tidningen. Skall vi kalmarbor gå till Salve för att tillfredsställa entusiasterna, eller ska vi gå till Salve för att vi vill det? Alla företagare med förluster ligger vakna om nätterna, kan jag meddela.
Som liberal tror jag nog att våra egna intressen skall få styra så skuldbelägg inte kalmarborna för att de väljer slottet eller något annat besöksmål framför Salve. De orealistiska besökstalen kan väl inte bygga på att kalmarborna skall ställa upp och besöka Salve varje år? Salve skulle väl locka människor från andra regioner och länder till Kalmar!?
Salve vid Dämmet sa jag nej till från början, och alla mina argument mot ett permanent Salve där har infriats. Det är inte mitt fel, men Kjell Henriksson och entusiasterna beskyller ofta Folkpartiet liberalerna för att Salve gör förluster. Som förtroendevalda har vi en skyldighet att argumentera för våra ståndpunkter, och tala om för medborgarna hur kommunens pengar används.

Jag har hela tiden framhållit det viktiga arbetet med ”alla tiders historia” som hade kunnat få mycket större anslag om vi inte hade haft ett permanent Salve att underhålla.
Nu är det enda raka att sälja området till högstbjudande, som kan driva det affärsmässigt. I första hand måste vi se till medborgarnas behov, och låta dem välja besöksmål själva.
Kommunen skall underlätta turistverksamhet, men inte själv driva den .

tisdag, juli 11, 2006

Nej-rörelsen lever!

EU:s nya författning som skall ersätta det gamla lapptäcket av lagar och förordningar godtogs inte av några medlemsländer, medan många regeringar redan hade sagt ja. Författningen är nödvändig för att Unionen skall kunna ta emot fler medlemsländer. Det är också motståndet hos många länder att öppna EU för fler medlemmar som gör medborgarna skeptiska till författningen.

Att odla en rädsla för det okända är väldigt lätt, och nej-rörelserna håller hoten levande.
Jag har nu inför valet fått en mängd enkäter, och ett damp ned från
Nätverket folkomröstning.NU.
De vill nu veta hur jag ska rösta i riksdagen om den nya författningen skall antas eller förkastas under kommande mandatperiod.
Det speglar en förutfattad mening om författningen. Har nätverket redan tagit ställning innan de satt sig in i den nya författningen? Jag tänker läsa författningen först- och sen fattar jag mitt beslut. Så hoppas jag de flesta gör.

Att överlåta alla svåra frågor till folkomröstning för att inte splittra socialdemokratin (som är delad i alla EU-frågor) tycker jag är att avsvära sig det ansvar man har som politiker.
I en folkomröstning kan du rösta hur du vill utan att ta ansvar för ditt beslut efteråt.

Men när svaren på denna enkät med tre Ja och Nej frågor skall sammanställas blir det tyvärr istället en sammanställning om Ja eller Nej till EU- igen.
Vi är medlemmar i EU och vi bestämmer tillsammans med 24 andra länder.
Det är alltså inte någon hotfull” farbror EU” som fattar beslut, utan 25 självständiga länder som vill samarbeta.
Ställ krav på Sveriges regering att diskutera frågorna med medborgarna och riksdagsmännen före besluten istället! Ställ socialdemokraterna till ansvar för bristande ansvar i dialogen med medborgarna!

söndag, juli 02, 2006

bidrag och åter bidrag...

Göran Persson har en skicklig talskrivare, liksom Kalmars kommuns kommunalråd, s.
med skickliga tal har många människor fångats genom historien.

Vad hade socialdemokraterna då för ett revolutionerande budskap i Almedalen i år?
Jo, ett nytt bidrag. Är någon förvånad?
Bostadsbidrag till förtidpensionerade är ytterligare en bit i det socialdemokratiska samhällsbygget. Ge dem mindre skatter så de själva får leva sina liv och uppfylla sina drömmar med egna prioriteringar.

Allt fler unga förtidspensioneras idag på grund av en misslyckad socialdemokratisk politik. Dessa människor behöver stöd till rehabilitering och ett arbete anpassat efter deras behov. De vill inget hellre än att få hjälp att bli bra och hjälp till ett eget arbete.
Det är inte solidaritet att dela ut fler bidrag som gör människor ännu mer beroende av staten! Hjälp människor till mera frihet att välja sina liv istället!