fredag, februari 28, 2014

Lägg ut nya förslaget till KS på hemsidan!


Vid arbetsutskottet 28 januari presenterades ett förslag? Skrivelse? Eller något från S,V och C  som ingen, varken tjänsteman eller politiker , kunde svara på frågor om.

Tjänstemännen för att de nu skulle ha sett förslaget för första gången som sades vare helt politiskt och motsvara när vi andra lägger motioner! Politikerna i arbetsutskottet skyllde på att just de inte hade varit med att ta fram förslaget, skrivelsen, motionen.

Är det en slump att inte beslutsunderlag för ”avsiktsförklaring Kalmar City” finns med bland handlingarna till kommunstyrelsen? Det innebär att ingen har möjlighet att studera det eller förankra innan. Om man inte skickar en helt ny dagordning på hemsidan kommer inte medborgare  att kunna se det före beslut.
Detta är naturligtvis inget som  tjänstemän som styr över men både avsiktsförklaring till arbetsutskottet 28 januari och i protokollet  finns de att läsa i ursprungligt skick på hemsidan för kallelser respektive protokoll.  

Jag hoppas att mina synpunkter som ni kan läsa nedan, kan besvaras på kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning
Kalmar är en attraktiv stad, med en fantastisk kulturmiljö och vi har en otrolig potential att utveckla besöksmålen i både staden, och i övriga delar av regionen. Det är utmärkt bra att S, V och C ännu ett valår visar ökat engagemang för stadskärnan, men jag vill som liberal fortsatt ha en marknadsekonomi och fria företagare i Sverige. Att politiskt styra och helt medvetet utestänga de butiker som inte följer politikens önskningar är inte en utveckling jag vill se för vår region.

Det finns många bra förslag i denna skrivelse och de flesta har vi sett förut men inför det fortsatta arbetet vill jag att man förtydligar eller förklarar:
-          Säkerställ att Kalmar City inte sammanblandas i områdesdefinition med området Hansa city.

-          Hur stor % av handelns företrädare har tillfrågats, eller tagit del av

denna skrivelse/avsiktsförklaring?

-          Planutskottet ska i första hand bereda frågor till kommunstyrelsen som rör översiktlig planering. SBN startar arbetet med planer efter prioritering i planutskottet. Viktigt att där fokusera på byggande av bostäder och infrastruktur, vilket även gynnar stadskärnan.

-          Bryggornas stad kräver också finansiering av muddring och driftstöd för underhåll för både nya och befintliga bryggor.

-          Redovisa en tidplan och finansiering för projekten i skrivelsen.

-          Digitalt P-ledningssystem kräver stora parkeringsanläggningar och ett stort överskott på P-platser. Lösningen är alltså tillräckligt många lediga platser på varje parkeringsanläggning.

-          Sätt redan nu upp vanliga skyltar med hänvisning till befintliga parkeringar. Viktigare än parkeringskarta för den som redan letat upp en parkering.

-          Hur stort räntebortfall för kommunen beräknas med förslaget om ändrad lönutbetalningsdag?

-          Kalmar behöver flera små unika butiker i centrala Kalmar då dessa butiker bidrar till värdet för Kalmars kulturmiljö. Ensamföretagare eller småföretagare har inte samma förutsättningar som butikskedjor.

-          Konsekvensen för centrala Kalmar är helt oöverskådliga när socialdemokraterna vill tvinga butiker att hålla öppet på tider som mera gynnar politiska partier än den egna näringen.

Även den kommunanställde ska kunna betala räkningen i slutet av månaden. Det förvånar mig att tre politiska partier tar ett så litet ansvar för den enskilde företagaren och de människor som vill bo och leva i Kalmar året om.
Kalmars speciella kulturmiljö förstärks av små unika butiker, men de kan inte leva på samma marknadsvillkor som de stora butikskedjorna i externa köpcentra. Jag har förståelse för det och välkomnar dem att etablera sig i staden!

Folkpartiet liberalerna vill locka fler människor och fria företag till hela Kalmar, och erbjuda goda förutsättningar att bo och leva här - året om.  

 

                                                                                       Inger Hilmansson

                                                                                       Folkpartiet liberalerna

 

 

onsdag, februari 26, 2014

Rädda vad som räddas kan!


 
Efter återremiss från kommunstyrelsen 3 december 2013 för förtydligande av vad som gäller för ideella organisationer hade riktlinjerna för upplåtelse av mark blivit än mer otydliga och godtyckliga. 
Det skulle dessutom vara helt omöjligt för någon att i förhand veta vad deras taxa blev.

Vid kommunfullmäktige röstade nästan hela den samlade oppositionen för en återremiss och så blev det. Det skulle vara skandal om de efter två återremisser kommer fram med samma förslag en tredje gång till kommunstyrelsen.
 
Nu börjar konsekvenserna av beslutet om Linneuniversitetets lokalisering i Ölandshamnen visa sig och vi får ju nu vara med på en mängd beslut för att mildra konsekvenserna. Nedan den förklaring vi lämnade vid avsiktsförklaringen gällande Norrgård.
 
"Folkpartiet liberalerna vill verka för att både näringslivet och Linneuniversitetet i Kalmar ska ha goda utvecklingsmöjligheter i framtiden. Vi föreslog därför kommunfullmäktige finna en annan lokalisering och reserverade oss mot majoritetens beslut om exploatering av ett universitet i Ölandshamnen .
Lokaliseringen av Linneuniversitetet har redan fått ekonomiska konsekvenser då det kommunala fastighetsbolaget KIFAB skriver ner värdet för Brofästet med 56,5 miljoner. En kommunal subvention av Linnéuniversitetets  parkeringsgarage är redan aviserad i exploateringsavtalet( läs FP:s reservation).
De ekonomiska konsekvenserna av majoritetens beslut är oöverskådliga men nu  räddar man det som räddas kan. Kommunfullmäktiges beslut  idag om avsiktsförklaring för Norrgård undanröjer en nedskrivning av värdet på 48,5 Mkr.
Socialdemokraterna som drivit detta projekt framåt har ett stort ansvar inför Kalmar kommuns skattebetalare. Folkpartiet liberalerna vill göra allt för att förhindra ytterligare skattehöjning och vi godkänner därför denna avsiktsförklaring. "
 
 
 

måndag, februari 24, 2014

Vi liberaler har ett jobb att göra!


När vi nu  ser en återhämtning av ekonomin ska statens sparande öka. Det är viktigt att samla i ladorna i goda tider för att använda i sämre tider. Det innebär att de reformer som regeringen vill göra behöver finansieras genom skattehöjningar eller besparingar.
Detta är ju jättesvårt att kommunicera när vi precis har kämpat för vägen mot "hälften kvar" i skattedebatten, men det måste nu göras.

Vi måste bättre framhålla att jobbskatteavdragen genom ökad stimulans till ekonomin har mildrat den lågkonjunktur som alla länder nu kämpar sig igenom.
Jobbskatteavdragen har dessutom att fler kommit i arbete och att Sverige på grund av skatterabatten nu fått mer pengar till välfärd. Det har aldrig betalats ut mer än nu till skola och omsorg, vad sossarna än säger.

Men skattedebatten är förvirrande för människor som inte är politiknördar som vi.

Det som kändes förvirrande för mig var studiemedelstrixandet men så här är det.
OBS. både studielån och bidrag har har höjts under de senaste åren.
Studiebidraget minskar med 300 kronor men samtidigt höjs lånedelen. För en student skulle det innebära att totalbeloppet höjs med 1000 kronor varje månad.
Utan någon förändring skulle det inneburit 9700 kronor/månad för en person med fullt studiemedel nästa år, varav 3000 kronor i bidrag och 6700 kronor i lån.

Med regeringens förslag kommer en student få 10700 kronor/månad, varav 2700 kronor i bidrag och 8000 kronor i lån. Förändringen som regeringen föreslår är att bidragsdelen av studiemedlet minskar från drygt 31 procent till 26 procent.

Även med dessa förändringar är bidragsdelen högre än den var 2006, trots att vi gått igenom en finanskris.
Det som spelar verklig roll för studenterna är hur mycket pengar får i plånboken. Totalhöjningen för en student är 1000 kronor.

När ekonomin går bättre måste staten hålla igen.  Vi befinner oss just nu i skiftet mellan lågkonjunktur då ekonomin ska stimuleras, och kommande bättre tider när staten behöver återställa överskotten och således hålla igen. Det är så klart lättare att spendera än att hålla igen, men att vi är på väg mot bättre tider är en mycket glädjande nyhet.
Vi har nu en uppgift att förklara detta och hur vår politik hänger ihop. Puh...

Man kan notera att samla i ladorna är inte socialdemokraternas bästa gren och här i Kalmar kommer i alla fall inte de mest inbitna sossarna  att förstå (eller vilja förstå) vad denna konjunkturpolitik innebär!

tisdag, februari 18, 2014

Grattis Växjö och Småland Airport!

Från och med den 4 maj kan man flyga två gånger om dagen direkt mellan Växjö och Schipol-flygplatsen i Amsterdam. Det meddelade flygplatsledningen vid en presskonferens i dag. Det är Estonian Air som kommer att flyga sträckan med upp till två avgångar om dagen i samarbete med holländska KLM.
Då kan vi åka ner och kolla tulpanerna, men det är främst viktigt för näringslivet, som får en snabbväg ner i Europa.
I Växjö gör Alliansmajoriteten precis tvärtom mot Vänstermajoriteten i Kalmar. Där jobbar man först och pratar sen.

I Kalmar pratas det i många år innan det eventuellt blir något. Och det gäller inom många områden.
I Kalmar har vi "nästan" haft en flyglinje till Berlin sen år 2012 då Johan Persson och majoriteten gick ut stort  och annonserade  nyheten. Vid ett flertala tillfällen har han sedan upprepat att "det är på gång" och socialdemokraterna  har tydligen inga problem med det, oavsett hur avlägset det är.

Här bildades t.o.m ett flygutvecklingsbolag för att stödja projektet, men det händer ändå ingenting.
När kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i Destination Kalmar får sätta fokus är det besöksnäringen i första rummet. Jag försökte få en skrivning om att regionens företag skulle bjudas in i flygutvecklingsbolaget, men inget händer? Här lockar S företagen med ytterligare evenemang.
Vad gör då ett engagerat näringsliv i Kalmar?
De misströstrar och företagen går själva samman för att undersöka  en möjlig flyglinje till London.

Det är dags för en ny näringslivsinriktad politik och då måste nuvarande majoritet bort!
Men först ska vi gratulera Växjö och näringslivet där!

fredag, februari 14, 2014

Ett försök med fula trick!I årets mätning över företagsamma personer, de som ansvarar för ett företags utveckling, har Sverige en tillväxt på 1, 4 % vilket inte är något att göra vågen för.
Jag har för länge sen efterfrågat en liknande räkning från näringslivsenheten, då antalet startade företag inte nödvändigtvis betyder fler i arbete.
För länets del var tillväxten blygsamma 0,1 % och det var sämst i riket.

Kalmarregionen måste kraftsamla om vi ska ha en bra välfärd i framtiden.
För inte heller är Kalmar någon motor med 10 % företagsamma vilket är näst sämst i vår region.
Kalmar måste bli en motor för tillväxten i Kalmarsundsregionen!
Jag deltog i ett panelsamtal om utanförskap och diskriminering på arbetsmarknaden i onsdags, och det blev absolut inget samtal utan gav en försmak av hur valrörelsens debatter kommer att bli.

Johan Persson slog blint och visade att han i vanlig ordning inte kommer att hålla sig till sakfrågorna utan köra sitt eget program.
Dessutom hade han sen haft mage att med en väldigt medvetet ofullständig text  på sin blogg antyda att JAG ville ta pengar från arbetsmarknadsenheten och lägga på en skattesänkning.
Det är ord som jag aldrig tagit i min mun.
Däremot försökte Johan Persson plantera detta på mig i debatten.

Att en kommunstyrelseordförande inte håller sig för god för såna fula trick visar lite vad vi har att jobba mot här i Kalmar.
Sossarnas politik är mer av samma politik de haft tidigare,  plusjobben nämndes åter som en lösning. De övriga blockpolitikerna har dessutom sina friår och fler kommunala kostnader. Vad blir det om lägger alla deras förslag tillsammans?   Summan blir bidrag och utanförskap istället för arbete och därefter skatter och ännu fler skatter så att ännu fler behöver bidrag. sossepolitk i ett nötskal.

Sanningen är...

Sanningen är att jag besvarade Johan Perssons anklagelser på regeringen att sänka skatten istället för att satsa på välfärden. Det är en myt som vänsterblocket försöker etablera, att regeringens minskade skatter för den som arbetar i Sverige har gett minskad välfärd. Det har tvärtom kommit in det dubbla i skatteintäkter till landet! Både kommun och landsting har fått mera pengar än tidigare sosseregeringar bidragit med. Dessutom har kommunerna via sänkningar av arbetsgivaravgifter och borttagande av tredje sjuklöneveckan fått kraftigt sänkta kostnader!

Ja, jag vill sänka skatten i Kalmar i nivå med våra jämförelsekommuner.
Men jag vill göra det genom att sänka kostnaderna och skapa kostnadskontroll  i kommunens verksamheter. Kalmar ligger160 miljoner över standardkostnader för liknande kommuner med samma välfärd så här finns att göra. Jag vill också förbättra företagsklimatet så vi får in mera pengar till kommunens kassa.

Det gör man  inte med brandkårsutryckningar utan med  en långsiktig politik för tillväxt.

 

måndag, februari 10, 2014

ETT tydligt statligt huvudmannaskap!Om en timma vet vi vad Leif Lewin vill säga med sin rapport angående skolans kommunalisering.

Alla har redan hittat sina argument för och emot men vi vet att majoriteten av både svenska folket och lärarna vill se ett statligt huvudmannaskap. Detta har vi drivit ett tag i Folkpartiet men liksom med de övriga skolreformerna som nu är genomförda har Jan Björklund fått vara stigfinnaren som tar de flesta stötarna. Nu springer alla partier i kapp för att vara bäst på skolfrågorna.
S och M väljer strategin att försöka manövrera undan Folkpartiet genom att utmana varandra.
Vissa lagar har införts som knyter skolan närmare staten.
likställigheten kontrolleras och skolbibliotek och statlig skolinspektion. Staten har gått in med ny lärarutbildning, lärarlyft  och högre löner till karriärtjänster för lärare. En av fyra tjänster är inte tillsatta vilket visar brister i engagemang trots att resurser tillsatts.

Motargumenten, främst från lärarförbundet är att man inte vill ha en stor omorganisation .
De menar att staten inte kan lösa skolans problem samtidigt som de efterfrågar mer ansvar från -just staten.
De pekar också på globalisering och invandring som andra utmaningar för skolan som man inte tagit hänsyn till. Men någon måste ta pa sig ansvaret när vi konkurrerar med allt fler människor om den bästa utvecklingen för våra samhällen. Jag tror det är enklare även för människor som flyttar inom Sverige , om skolorna inte har alltför skiftande kvalitet.

Socialdemokraterna vill ha mindre klasser vilket kan innebära fler obehöriga lärare . Jag skulle nog välja de mest kompetenta lärarna. Det finns inga vetenskapliga belägg för lärartätheten och många i den här debatten efterfrågar just det.

Minnen av engagerade och kunniga lärare bär vi med oss hela livet. Tyvärr även av de motsatta erfarenheterna.

Jag vill att det är konkurrens om platserna  till lärareutbildningen och att de bästa lärarna som lyfter eleverna också själva kan få ett ordentligt lönelyft.
Nu hoppas jag att Lewins utredning sätter igång en riktigt seriös debatt om hur vi bäst rustar barnen för framtiden och klivet ut i vuxenvärlden.
tisdag, februari 04, 2014

Taxan - ett osäkert kapitel i Kalmar!


Vad sysslar den nya majoriteten med i Kalmar! VA-planen som nu skulle gå ut till samråd delegerades åter till planutskottet. Jag kan verkligen hålla med om att man måste ha klart för sig hur hög detaljeringsgrad vi ska ha på dokumenten i ÖP:n, men det borde varit uppmärksammat vid beredningen, där naturligtvis majoriteten ständigt är uppdaterad. Eller borde hålla sig uppdaterad..
Alltså delegerat till planutskottet där ärendet var för ett litet tag sedan.

När det gällde ärende om taxorna för upplåtelse av offentliga platser så var dessa tillbaka till kommunstyrelsen efter en återremiss till servicenämnden för förtydligande.
Inget förtydligande är gjort och andemeningen i förslaget är att oavsett taxa avgör en tjänsteman från fall till fall vilken taxa som ska tillämpas! De taxor som anges i förslaget är maxtaxa och taxorna är jag absolut med på. Vid föredragningen betonades att så här hade man gjort sen femtiotalet och var tydligen därför det mest lämpliga sättet. (vilket också kan förklara avslaget på Björn Brändewalls motion där han föreslår att vi använder en teknik för 2014  ”för mer insyn och delaktighet i kommunfullmäktige”, men gällde även kommunstyrelsen.  Den obefintliga vi tillämpar i kommunstyrelsen fanns nog också på femtiotalet )

Att man inte ville ha särskilda taxor för ideella föreningar berodde på att man hade många dåliga erfarenheter av att föreningar gjorde ansökan och sedan överlät den mot betalning till de som då annars skulle fått den dyrare taxan. Problemet verkade inte vara så överhängande, tycker jag, då man inte haft något sådant exempel det senaste året.
Ett skäl som angavs för att tjänstemannen själv skulle få bestämma taxorna, var att man gjorde så i de flesta kommuner. Vid ett snabbt överslag kan jag säga att de fyra kommuner jag kollat har fasta taxor och någon har halverat taxan för föreningar men ingen hade den ordningen att tjänstemannen fick bestämma taxan efter ”sociala skäl”.

Vi allianspartier i kommunstyrelsen ville ha bestämda taxor där alla vet vad som gäller. Här nedan är vårt yrkande som majoriteten sade nej till.

Återremiss taxor  - förtydligande ideella organisationer

Yrkande
Vi föreslår en återremiss till servicenämnden med uppdrag om:

-         en taxa för ideella organisationer

-         en taxa för privat/kommersiell hantering

-         ett klargörande att överlåtelse ej är möjlig

-         att  fjärde och sista beslutspunkten som börjar  ”avgifterna enligt denna taxa…” strykes  i sin helhet

 
Folkpartiet liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna

 Den punkt vi ville stryka helt och som gör det helt omöjligt för en enskild person att kunna förutsäga vilken taxa han eller någon annan ska få.
”-Avgifterna enligt denna taxa bestäms i varje enskilt fall, taxan anger endast högsta belopp för de olika ändamålen. För varje ansökan sätts beloppet med hänsyn till sociala skäl, om verksamheten har ideell eller kommersiell karaktär och liknande förhållanden. ”