tisdag, december 29, 2009

jobbar för ett Gott Nytt 2010!

Rapporterna har varit många genom åren om det hedersrelaterade våldet. Bara beteckningen ”hedersrelaterat” leder ju tanken helt fel, tycker jag . Ända sedan Fadimes död har vi gång på gång förfasats över ”hur det kunde hända”. Igen och igen. Det är illa nog när det händer i andra länder, men här i Sverige måste attityden till övergrepp och våld inom familjen förändras. Vi måste våga skrapa på ytan och se igenom fasaden. Julen betyder inte glädje och vila för alla.

Det är få män som döms för våld inom den egna familjen, men när det gäller ”hedersmord” är hela barnets nätverk medbrottslingar, eftersom de förringar brottet som ”tradition” eller ”kulturellt”.

Det är därför bra att alliansregeringen nu sätter blickarna på dessa brott och med 36 miljoner och uppdrag till länsstyrelsen arbeta mot just hedersrelaterat våld och förtryck. Dagens beslut ingår som en del av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Sammanlagt omfattar handlingsplanen drygt 900 miljoner kronor under mandatperioden.

För Kalmar läns del handlar det om 600 000 extra för främst förebyggande arbete.
Redan nu finns ju regler för omhändertagande vid uppdagat hot och våld, men dessa pengar kommer ju att utvärderas så väl som allt annat, och helst vill vi se att mer kunskap och fungerande stöd någon gång ska ge effekt.
Kalmar kommun fick ju dessutom mer än 4 miljoner till jämställdhetsarbete och ögonöppnare för det gäller att våga se det man inte vill se…

Men jag tror på de små, men viktiga stegen för ett bättre samhälle och en värld i frihet och gemenskap, så därför vågar jag också önska ett Gott Nytt 2010!

måndag, december 28, 2009

Rättvisemärkt?

En partikompis stack idag till mig en skattelista som Dagens industri tagit fram. Han hade lagt kommunerna med de lägsta skatterna överst och jag letade efter Kalmar.
Första sidan började på 17 .12 kronor i skatt på varje hundralapp och det var Solnas invånare som får behålla mest av sin lön. Jag bläddrar...

Var är Kalmar ?
Jag bläddrar och bläddrar….. Halmstad ligger på 59 plats från toppen men höjer med
75 öre så att de nu hamnar runt en medelskatt. Medelskatt har Kungsbacka och Övertorneå med 21.53 . Jag bläddrar förbi sidor med kommuner i vårt län som Mönsterås, Mörbylånga och Högsby, men var är Kalmar?

Av 288 kommuner hamnar Kalmar på 199:e plats med 22.22 strax över Jokkmokk och Älvsbyn med 22.23 i skatt. 199:e plats! Vad får invånarna i kalmar som man inte får i de andra kommunerna? Den som tjänar mera betalar ju även statlig skatt men 22.22 på en hundralapp jämfört med 17.12 gör skillnad för den som inte tjänar så mycket.

Vi ska verkligen glädjas åt bra resultat, men för trovärdighetens skull och för en rättvis omvärldsbild bör nog Kalmars invånare få del av fler än de listor där kommunen jämförs på ett fördelaktigt sätt med andra.

För visst ville man vara rättvisemärkt?

tisdag, december 22, 2009

Dålig planering eller taktik?

Nu är årets sista kommunfullmäktige avklarat och trots att man själva i fullmäktiges presidie uttalat att budgetfullmäktige ska hållas rena från andra beslut, så lyckades man inte denna gången heller. Ändringar i budget med 51 ändringsförslag från majoriteten var ärende 17 i en föredragningslista med 20 beslutsärenden.

Fanns det en önskan hos majoriteten att media hade tröttnat då?

10 av dessa hade beslutats så sent som på kommunstyrelsen förra måndagen. Dålig planering eller taktik? Ingen vet, men visst var alla ordentligt trötta när budgetdebatten skulle börja. sammanträdet började kl. 17 00 och pågick till 22 15 med paus för en god skinkmacka vid 18 30. Det gäller sen att ha laddat med godis för en lång kväll!

Jag återkommer med ett anmärkningsvärt ändringsförslag i sista minuten från Johan Persson angående ett förslag om arbetet med två nya brandstationer.
(När jag ofta kritiserar den dåliga planeringen så är det alltså politikerna som styr, som jag kritiserar. Det är helt och hållet de som bestämmer tidsplanerna för de beslutsärenden som kommer. Naturligtvis är det tjänstemännen som talar om vilka kontrollstationer som krävs och vilken tid som behöver beräknas. Men det är kommunikationen och viljan hos majoriteten som avgör om vi har tid att diskutera ett förslag eller ej.)Nu blev det en liten utvikning men jag lade en protokollsanteckning som jag återkommer till.

Jag fick ändå igenom ett viktigt förtydligande till beslutet om planprogram för
Tjärhovet. Förvånande blev det viktigare än jag trodde, eftersom det plötsligt framkom olika meningar om vilket alternativ som skulle förordas.

Det kommer att vara öppet för allmänheten fram till cafeét och dessutom har hamnen tillgodosett, speciellt ornitologernas önskemål, genom att öppna upp så långt det är möjligt utan att tumma på säkerheten.
För det är just strängare krav för säkerheten och att skydda allmänheten som ligger till grund för en ny detaljplan.

Här är FP:s beslutsformulering, som alltså fick stöd av en stor majoritet.

"Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens förslag till planprogram för Tjärhovet som underlag för den fortsatta planeringen. Planprogrammet har upprättats efter krav på utökat sjöfartsskydd för programområdet. Kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för Samhällsbyggnadsnämndens slutsats att förorda alternativ 2 inför
framtida / kommande detaljplanearbete."

söndag, december 20, 2009

Verkligheten kom ifatt...

Sanningens minut kom för SAAB. Alla är delaktiga när ett företag som bara gjort vinst en gång på 20 år inte orkat med att förnya sig eller anpassa sin verksamhet. Det är ju en hemsk jul för många anställda i Trollhättan men klumpiga uttalanden av enstaka aktörer förändrar inte grundförutsättningarna. Mona Sahlin låter som ett eko från forna dagar. Vad har hon tillfört denna debatten?

Man undrar ju också vad LO har gjort under hela den här tiden? Det enda som märkts är när de ropat på olika regeringar som styrt, och som skulle skjuta till skattepengar.
Sist fick vi i Kalmar län väg E22 struken från nationella framtidssatsningar för att Trollhättan skulle få ett krispaket av den socialdemokatiska regeringen.

LO har ett stort ansvar för att föra en saklig dialog i sådana lägen.SAAB sålde ju inte de volymer som en tillverkare kan gå runt på och att då sätta in en statlig respirator hade bara förlängt lidandet. Men ur de flesta kriser föds det nya företag, och jag är övertygad om att det även blir så i Trollhättan.

Det gäller bara att våga pröva en ny medicin. I näringslivet finns det dock inte några läkemedelsprövningar som i sjukvården. Det är därför vi ska respektera de som sätter sina pengar i risk för att starta nya företag eller investera i befintliga.
Jag kan därför glädjas med dem när de tjänar lite pengar.

Men de rödgröna vill i stället höja skatterna och det ska ske med bl.a. förhöjd förmögenhetsskatt i spannet 17 - 47 miljarder, beroende på parti, första året efter ett regeringsskifte.
Östros är dock så generös att han tänker föra en dialog med näringslivet om på vilket sätt de ska ta skatten ifrån företagarna.

Med vetskap om hur det gått vid tidigare dialoger med socialdemokraterna, kan väl inte näringslivet göra vågen precis....

torsdag, december 17, 2009

PRIORITERING

Jag har ju ibland kritiserat majoriteten I Kalmar för att inte kunna prioritera, när de drar någon procent tvärsöver i besparing. En skattehöjning är ju också en enkel väg, när man inte kan enas mellan de styrande partierna.

Nu måste jag dock tillstå att jag såg en tydlig prioritering när jag gick in till centrum idag på morgonen.

Utanför Fredriksskans pulsade bitvis människor fram i snöhalka och blåst på Gång - och Cykelbanan. Ett barn (kanske på väg till skolan) med en vuxen hade tydliga svårigheter. Det efterlängtade snöfallet fortsatte, men inte en vägskrapa i sikte.

Inne på Fredriksskans träningsplaner däremot,körde maskinerna fram och åter i stålkastarljusets sken.Om någon tänkt spela fotboll idag,kanske fysträning i snön skulle kunna ersätta den träningen och människors möjlighet att ta sig till jobbet komma i första hand! Ingen arbetslinje här, inte! En mycket tydlig prioritering.

tisdag, december 15, 2009

Come back i Kalmarsalen!

Det är få, men skiftande antal kommuner som deltar i Medborgarundersökning, och man har också ändrat frågorna mellan åren, vilket påverkar möjligheterna att jämföra. Endast 455 av 1000 har svarat och minskat för varje år, vilket informationschefen också understryker.
Medborgarnas påverkansmöjligheter som upplevdes som dåliga redan tidigare, har inte förbättrats ett dugg.

Det kan man förstå med den inställning till debatt som många socialdemokrater visar. Man kallar de som har en annan syn på hur samhället ska utvecklas, för utvecklingsfientliga och bakåtsträvare. Sånt smittar av sig även i de kommunala verksamheterna.

Nu framkom det på senaste kommunstyrelsen att majoriteten vill bjuda in till ett informationsmöte i Kalmarsalen angående Linnéuniversitetet. Första gången majoriteten bjöd in till Kalmarsalen var valåret 2006 i samband med Fanerduns etablering, och den hallelujastämningen kanske kan frammanas ännu en gång! Nu inleds Valåret 2010 och tre år utan insyn för invånarna, ska kompenseras!

fredag, december 11, 2009

Alla ska med - mot monopolet!

Kalmar kommun ser ut att vandra raka vägen in i vänsterfållan. Vi har vid två tillfällen, och senast i veckan diskuterat med kommunala bolaget Kalmar Vatten och Renhållning AB angående konkurrens på den privata marknaden.
När jag ställde lite frågor som man inte kunde svara på skyndade majoriteten upphetsat till undsättning och det kändes bara inte meningsfullt att fortsätta. Frågorna får förbli obesvarade.

Man lägger sig lite över priset på marknaden, för att inte konkurrera ut näringslivet, men det är ju inte heller bra, för då håller kanske kommunen uppe en viss prisnivå.Men det är reflektion bara.
Vi har ju anklagat Kalmarhem tidigare för att vara kostnadsdrivande, eftersom det kommunala bolaget är hyresledande och vi har ett högt kostnadsläge i Kalmar.

Som om inte det var nog har Vänstern fått bifall av sina majoritetskompisar på en partimotion där man beslutar att man inte ska konkurrensutsätta städverksamheten. Det är ju jättefarligt att jämföra sig med andra!

Och som om inte det var nog har kommunalförbundet KSRR tänkt starta second hand från återvinningsstationen. Om de ideeella verksamheterna ville, så hade de fått bemanna denna konkurrerande verksamhet mot lite ersättning.Så ädelt!

Kalmar Vatten har en socialdemokratisk ordförande och KSRR har en miljöpartistisk ordförande så nu fick alla majoritetspartierna vara med och dra sitt strå till monopolstacken.

Måtte regeringens förändring i konkurrenslagen skydda oss invånare och näringsliv för denna socialistiska framfart i Kalmar! Monopol eller Fritt val? Valet avgör!

onsdag, december 09, 2009

Tid är pengar!

Det var en livlig debatt igår på arbetsutskottet, och man undrar ju vad det är man vill ha för ett nytt universitet egentligen. Ena stunden är det en byggnad, andra stunden kan det vara flera. Sen slängde S och M ut ett bete om att i princip ingenting var klart och ALLT ska belysas längre fram. Har vi hört den förut?
Ingen högg på betet, tror jag, men efter beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige är det nya tag. Rouletten snurrar igen!

51 ändringar i budget plus en mängd uppdrag och uttalande. Ganska kul att se hur man ansträngt sig för att låta lite ommöbleringar i en budget verka som en "satsning".

Ett förslag att glädja sig åt är ändå de kvalitetslöften man nu föreslår. Dessa löften har man kommit fram till efter ett arbete i arbetsgrupper för att hålla care of Kalmar levande (pinglan minns vi).
I Alliansens budgetförslag för 2010 ville vi införa kvalitetsgarantier för samtliga verksamhetsområden.Men vi fick då inget gehör av S,V och MP .

Nej en kommunal arbetsgrupp fick istället arbeta fram ett förslag som visar sig vara till intet förpliktigande. Många anställda klagar över alla möten och några hade man kunnat spara om man läst Alliansens tidigare budgetförslag om kvalitetsgarantier.
Tid är pengar!
Vänstermajoriteten håller som vanligt alla nödutgångar öppna genom att införa
"kvalitetslöften" som förvaltningarna "på sikt" kan skriva egna detaljerade löften om.

måndag, december 07, 2009

satsa på kunskapstriangel !

I morgon ska vi ta ett beslut om "val av plats för Linnéuniversitetets stadsintegrerade campus i Kalmar".

I Kalmar kan inte universitetet vara mera stadsintegrerat än det är i dag. Och hur många lärosäten är mer stadsnära,sjönära och kommunikationsnära än Kalmars nuvarande Högskola? Kalmar kommun har byggt tre nya byggnader enbart för Högskolan. Två har de lämnat och har redan aviserat att det nyaste bygget, Högskolans toppmoderna bibliotek är för litet för framtida behov. Med så usel planering kan man undra hur väl underbyggda förslagen om ytterligare två nya byggnader vid Elevatorkajen och s.k. Ölandskajen är?

Eftersom väldigt få verkar intressera kalmarborna för verksamheten får jag väl skicka med lite info från Tobias Krantz,vår högskole - och forskningsminister.

här ett litet utdrag från hans brev till lärosätena om kunskapstriangeln:
"För snart två veckor sedan antog EU:s ministrar för högre utbildning slutsatser om den så kallade kunskapstriangeln, det vill säga samverkan mellan högre utbildning forskning och innovation. Dagen efter skickade jag även ut brev till landets universitets- och högskolerektorer där jag informerar om ministerrådets slutsatser och uppmanar dem att intensifiera arbetet med att stärka utbildningens och forskningens innovationskraft. För att arbetet med kunskapstriangeln ska få den trovärdighet och det genomslag som är nödvändigt krävs att den också genomsyrar medlemsländerna på nationell nivå. Det är därför viktigt att Sverige bildar föregångsland och visar vägen för övriga medlemsländer."

Universitet och högskolor ombeds rapportera in vilka insatser man redan idag gör o.s.v.
Säkert finns detta någonstans på Högskolans hemsida, men det man lyckats förmedla är, hur otroligt viktigt det är med lokaliseringen! Tänk om vi fick ett brandtal eller debattinlägg om hur viktigt det är att alla nu kraftsamlar kring kunskapstriangeln!

lördag, december 05, 2009

Miljöarbete i snigelfart!

I dagens tidning läser jag att det finns ett missnöje med miljöstationerna som KSRR felaktigt får ta emot eftersom upphandlingen gick till en annan. Den tillfrågade allmänheten verkar dock tycka att
det blivit bättre.

Det är bra att inte kommunala bolag eller kommunalförbund inte har monopol på verksamheten och det vore nyttigt om alltmer verksamhet konkurrensutsattes. Samma regler och kompetenskrav naturligtvis.

Man uppmanar människor att inte slänga glödlampor på miljöstationerna.
Under två mandatperioder med samma miljöpartist som ansvarig för miljöfrågorna i kalmar kommun, dessutom nu ordförande i KSRR, har jag väckt frågan om dessa glödlampor i kommunfullmäktige. Detta för att man sen många år vet, att det bara lämnas in en bråkdel på återvinningsstationerna.

Kan man, som med batterier, ha en speciell box för olika lampor på miljöstationerna? Behöver man ha en ordentlig information om saken?

Detta har jag fått olika besked om, men alltid med syftet att göra något åt saken.
Det här är ju vanligt kommunalt miljöarbete som borde kunna lösas. Ska jag behöva skriva en tredje interpellation som bara blir pinsamt för KSRR. Det är ju resultat vi vill se!

torsdag, december 03, 2009

Pinsamt annars?

Det gick ju fint att fixa en dagisplats till en liten flicka som har mamma och pappa på olika orter!

Det hade ju varit lite pinsamt annars, för idag fick vi i en debattartikel läsa om majoritetens ”satsningar”. Först höjde de skatten redan för detta året och lade extra besparingar ”och skaffade sig ett utrymme”, som de skriver. Fast de skriver förstås inte om extraskatten.

Vi får väl som vanligt bara en vecka att läsa in deras förslag, för vad de skriver i tidningen är ju bara en del av sanningen. Vi ska ju också granska var de tagit pengarna. Men det hade ju varit pinsamt om denna lilla flicka och hennes pappas dagisbekymmer fortfarande hade varit en negativ rubrik på första sidan. Tur för dem att det är valår!

onsdag, december 02, 2009

Demokrati enligt Kalmarmodellen?

Igår kunde vi läsa en debattartikel där kommunstyrelsens ordförande tillkännager att "Kalmar kommun"
nu ska häva markreservationen för Kärnhem.

Ja,trots att beslutet om avsiktsförklaring togs i kommunfullmäktige, så har nog ingen annan fått se det underlag som Johan Persson nu grundar sitt beslut på. Därför är det svårt att ha en åsikt i frågan, men att vi äntligen får bifall på vår motion om parkeringslösning låter ju positivt. Det blir väl med översiktsplanen som med andra viktiga styrdokument. De kommer säkert fram efter det att Johan Persson har fattat sitt beslut.

Vi har arbetsutskott varje vecka, senast igår, men än har vi varken fått se utredningen eller höra Kärnhems uppfattning, eller något förslag till beslut. Det låter ju flott när man skriver att man ska "föreslå kommunfullmäktige".
Det hade varit ännu bättre om underlaget för hans beslut hade varit tillgängligt för oss alla.

tisdag, december 01, 2009

Stort ärende - lite uppmärksamhet

Gårdagens kommunfullmäktige innehöll ett stort och tungt beslut om omsorgens delning. När vi startade resan med ändrad ansvarsfördelning ville socialdemokraterna, som är vanligt med stora förändringar, att det skulle gå i raketfart. Det är ju en omfattande förändring för socialnämnden som nu kraftigt ökar sin personalstab. S ville att det skulle genomföras snabbt och redan till årsskiftet 2008/ 2009 bl.a. för att inte oroa personalen. Jag och flera med mig, ville få svar på ganska många frågor och också ha någon form av konsekvensanalys för verksamheter och ekonomi på respektive förvaltning. Att veta lite mera tror jag också att personalen mår bäst av. Det krävde en noggrann utredning.

Det innebar mycket arbete för de som utredde ärendet, men det innebar att vi igår på kommunfullmäktige kunde ta beslut, och veta att alla frågor så här långt var besvarade. Det innebär självklart också att personalen hunnit förbereda sig på omorganisationen och är bättre rustade vid årsskiftet, när den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2010. Det blev heller ingen debatt om oklarheter. Heder åt personalen som varit engagerade i detta arbete!

Målet med omorganisationen var att de behövande endast ska ha en ingång där all hjälp är samlad. Verksamheten ska rätta sig efter människorna och inte tvärtom.
Ett väl berett ärende som jag nu önskar lycka till att genomföra!