fredag, april 27, 2007

bara en liten tillfällig skattehöjning?

I valdebatten varnade jag just för skattehöjning om vänstermajoriteten vann valet, men de försäkrade alla att ingen skulle oroa sig för skattehöjning.
Nu är valet över och vardagen med vänstermajoriteten i Kalmar känns igen.

Vi är mitt inne i en högkonjunktur och vänsterpartiet talar om skattehöjning.
Den förra skattehöjningen från 90-talet skulle ju vara tillfällig!
Den ska bort först! Eller ska vi ha en ny tillfällig höjning? Hur länge kan något kallas ”tillfälligt”? Det är obegripligt hur den ljusa bild som utmålats före valet, nu har förvandlats till nattsvart mörker när valet är över.
Arbetslösheten minskar och inga ekonomiska åtstramningar har gjorts från regeringen. Kommunens ekonomiska problem har vänstermajoriteten ansvaret för, och ingen annan.

Nu i högkonjunktur borde kommunen samla pengar, så att välfärden kan garanteras även i dåliga tider.
Kalmar har redan skatter så det räcker.Förlusten för Salve blir tyvärr inte mindre för att man skjuter konkursen framför sig. Jag undrar när den insikten når vänstermajoriteten.

Nu visar en utredning dessutom att Destination Kalmar inte klarat sitt uppdrag, vilket jag hävdat länge. Det åtgärdar man med att göra DK ännu större och starkare och hoppas att ett namnbyte ska sälja bättre.
Skattepengar kan tydligen hanteras hur som helst.

söndag, april 22, 2007

Det kostar att växa?

Det går bra för Sverige! Det går bra för Kalmar! Det går inte lika bra för kommunens ekonomi.
Det kostar att växa, säger majoriteten när man ständigt drar på sig större kostnader än man har täckning för.

I Kalmar kommun är ledningen helt övertygad om att den måste ha sin kommunala hand över allting. De tänker minsann inte släppa in företagen i den kommunala verksamheten. Men kan ha lite partnersamarbete på armlängs avstånd. "Hjälper du mej så hjälper jag dig"

Tänk om det skulle visa sig att en privat företagare gjorde något både bättre och effektivare!
Tänk om en sjuksköterska och en undersköterska bestämde sig för att starta egen omsorgsverksamhet, som invånarna fick välja om de ville!
Tänk om personalen fick fler arbetsgivare att välja på, och drev upp sina löner!

Tänk om vi kunde ge kalmarborna verklig valfrihet! Men vänstermajoriteten har inte det ordet med i praktiken. Det slinker bara ur dem ibland, som ett lockbete inför valet.

söndag, april 15, 2007

Förstärk det unika i Kalmar!

Jag har tillsammans med övrig fullmäktigeledamöter i Fp lämnat ett förslag till kommunfullmäktige där vi begär en lokal folkomröstning om de förslag som uppkommer för bebyggelsen kring Norra Fjärden.
Men bara bygg, säger några. Ja, visst ! men även det kan du säga i en folkomöstning.
Jag vill först se hur planerna ser ut innan jag röstar.
Det jag helst vill ha är en helhetssyn på hela samhällsplaneringen. Dessa sjönära områden är attraktiva, både för bostäder och rekreation, och allt ska med i planeringen. Kalmar behöver många bostäder och jag tror säkert att det finns stora möjligheter att planera Norra Fjärden, så att vi kan förstärka det som gör Kalmar attraktivt för både boende och besökare.


Kunskap om t.ex. framtida sociala behov och beredskap för stormar och översvämningar måste vägas in i bostadsplaneringen. Jag vill ha stor och bred diskussion där alla frågetecken reds ut innan spaden sätts i jorden. Jag hoppas att vänstermajoriteten ställer upp på detta förslag, som framför allt bidrar till öppenhet och vitalisering av demokratin i Kalmar. Vi har aldrig haft en lokal folkomröstning i Kalmar, så jag hoppas att detta får bli den första! Jag har redan fått så mycket positiv respons, så detta är en viktig sak för kommuninvånarna oavsett hur man kommer att rösta.

Kan jag dessutom bidra till att fler deltar i valet av ledamöter till europaparlamentet, tycker jag att jag fått en dubbelvinst som förtroendevald.

onsdag, april 11, 2007

inte det starkaste kortet

Rutiner är inte vänstermajoritetens starka sida. Men det är rutinerna som ger rättssäkerhet och som gör verksamheten tydlig och genomskinlig för medborgaren.

Jag har tidigare efterfrågat en översiktsplan, som skulle varit gjord redan under förra mandatperioden. Man har hankat sig fram med fördjupade översiktsplaner över begränsade områden, och det säger sig självt att det inte blir någon helhetssyn då. Igår var Länstyrelsen på besök i Kalmar kommun och anmärkte på att översiktsplanen var försummad. Genast meddelades att nu skulle översiktsplanen uppdateras, men jag vill se det först.
Grönstrukturplanen hinner säkert bli gammal innan den ens presenterats.
Parkeringsnormen var klar, men lades då in i en ny utredning och även den lär vara inaktuell när den väl ska beslutas.
Ägardirektiven som är Kommunfullmäktiges viktigaste möjlighet att styra de kommunala bolagen hinner inte beslutas i Kommunfullmäktige före bolagens årsstämma. Ett säkert sätt att minska Kommunfullmäktiges inflytande!

Man är i vänstermajoriteten väldigt snabb att starta nytt och stort! Men det ska också betalas och skötas år efter år. Men de viktiga rutinerna är inte lika högt värderade av majoriteten i Kalmar kommun.

fredag, april 06, 2007

makten framför allt

Nu har avtalsrörelsen flutit på, och förbunden har varit nöjda med sina avtal
Alla som längtat efter att få gå med i demonstrationståg mot allt och alla är besvikna.
Så kom ändå Byggnads varsel.
De tvingar, om varslet faller ut, sina egna medlemmar att strejka för att ge de fackliga ombudsmännen mera makt över den anställde. Om en småföretagare och den anställde enas om lön och anställningsvillkor, är inte det ok enligt Byggnads.
Ingångslönen ligger vid 27 000 kr /månad. Det är en mycket bra lön som många aldrig får trots både längre utbildning och stora studieskulder. Men nu gäller det att berättiga ombudsmännens existens efter EG-domstolens dom om felaktiga avgifter.
Byggnads vinner nog ligan i att omyndigförklara sina egna medlemmar.
Men när ombudsmännens egna jobb står på spel, kan man ta till storsläggan.
Samtidigt hjälper man ju sossekamraterna att mullra och skapa oro i landet. Facket garanterar socialdemokraterna viss makt i landet, även om väljarna valt en annan regering.

Det kanske bara är så enkelt att man måste mobilisera Rörelsen inför första maj.

måndag, april 02, 2007

den kalla verkligheten?

I god tid före valet 2006 annonserade vänstermajoriteten i Kalmar en idrottssatsning om 150 miljoner på tre år. Pengarna finns inte, utan måste lånas, men alla är med.
Nu två år senare pågår fortfarande utredningen om vem som ska få del av pengarna, och förväntningarna är enorma hos idrottsföreningarna.

En liten energisk fotbollsförening får skattepengar till att restaurera och flytta ett gammalt klubbhus. De tycker, med rätta, att klubbhuset är för sunkigt och börjar bygga ett nytt som självklart blir dyrare, ja, nästan dubbelt så dyrt (kostnad nära en miljon) som det, de blev lovade. Men de bygger på, trots ett nej i fritidsnämnden om mera pengar. Då går man vidare och begär pengar på högre nivå.
Under tiden har man taklagsfest med de båda socialdemokratiska kommunalråden som gratulanter i det bygge som inte är finansierat.

Men det är väl som Birgitta Elfström, som var en av gratulanterna, säger. De kan ju själva i majoriteten självklart lova ut pengarna när de vill. De behöver ju inte vänta på en demokratisk process.
Frågan är bara varför vi har kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Varför sitter vi i oppositionen där och har synpunkter? Det är ju en helt onödig kostnad, när majoriteten ändå kan besluta alldeles på egen hand.
Här finns det pengar att spara i en kommun som inte har några marginaler.

Detta händer i Sverige i Kalmar kommun en härlig vårdag den 2 april.
Om det ändå hade varit den 1 april!