fredag, november 29, 2013

Vi måste börja baka!

Nu ska det då äntligen bli fritt val i hemtjänsten efter en nästan tio år gammal motion från Folkpartiet.
Det enda resultatet av ett års "tillväxtsamarbete" mellan S, C och M blev just en Kalmarmodell för införande av Lagen Om Valfrihet. Var denna Kalmarmodell mer tillväxtinriktad? Nej,  tvärtom är den just nu en riktig hinderbana för företagen i Kalmar.
De värsta avarterna är borttagna nu, men hela förfrågningsunderlaget med 20 bilagor signalerar "hit men inte längre". Det ska upp för beslut på kommunstyrelsen på tisdag.

Nu är det C,V och S som står bakom denna "inbjudan" med armbågen och förfrågningsunderlaget  andas en tydlig eftergift till Vänstern och halva socialdemokratin som inte vill ha någon valfrihet.
Socialdemokraterna är inte kapabla att driva tillväxtfrågor eftersom de är så skeptiska till företagare som tjänar pengar.
De vill gärna ha många företag i statistiken men företagarna ska gå i partnerskap (eller ledband?) med kommunen för att räknas in i Gemenskapen.

Kommer att tänka på "tankar för dagen" som sändes i veckan, där en man klagade över alla dessa val som man tvingas göra. Är det någon som lyssnar på oss som inte vill välja, undrade han.
Jag kan bl.a. rekommendera Nordkorea, där är det garanterat valfritt.

Kalmarregionen  hade kunnat haft helt andra förutsättningar om länet bara  hade haft ett kraftfält att utgå ifrån.  Det är märkligt att en demokratiskt vald församling som regionförbundet har så otroligt svårt att diskutera denna fråga, för den låser tillväxten i hela vår region.
Det är bra att Västerviks kommunalråd nu sätter ner foten och vill fråga sina invånare om vart de vill höra.
De som är räddast om sina taburetter är ju landstingspolitikerna som sen en ganska kort tid , historiskt sett, byggt upp en egen sjukvårdsorganisation med Östergötland.
 Alla vet att varje region behöver ett starkt kraftcentrum, och det är därför jag vill att vi i en storregion ska ingå i Öresundsregionens kraftfält.

Men vi måste också ta något med oss från Kalmarregionen som attraherar en framtida partner och det kan vi bara skapa själva.
Då kan inte alla sitta i varsin ände och äta på en allt mindre kaka. Vi måste börja baka!
Vi behöver ett kraftcentrum som i verklig samverkan drar med sig alla andra kommuner i en positiv tillväxtspiral!
Kalmar är Kalmarsundsregionens residensstad som bör vara detta kraftcentrum.måndag, november 25, 2013

En verklig reserv!?

  Idag har Kalmar kommunfullmäktige beslutat om budget för 2014.
vi har i Folkpartiet,som jag tidigare nämnt, haft ett eget alternativt budgetförslag. Nästan pinsamt är det att socialdemokraterna verkar så nöjda över en budget där man använder tillfälliga pengar från en fastighetsförsäljning, exploateringsintäkter som hittills alltid resulterat i underskott och som alltså är pengar som inte finns ännu och så använder de en återbetalning från  AFA  som ev. ska utbetalas nästa år.

Vi har ju tyvärr ändå att utgå ifrån det budgetunderlag som majoriteten lägger, vilket känns ganska sorgligt.
 
Denna budget idag och Som av en Händelse ska vi i morgon på arbetsutskottet ta ett beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och utjämningsreserv, RUR, enligt nya riktlinjer i kommunallagen.
 
De finansiella målen ska följas upp i delårsrapport och i årsredovisning. Kommunens revisorer ska göra en bedömning om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenliga med beslutade finansiella mål. Det blir nästan lite komiskt eftersom lekmannarevisorerna , liksom Folkpartiet , just i anslutning till delårsrapporten i år rekommenderade en åtgärdsplan för att komma tillrätta med ekonomin. Vänsterblocket har inte på flera år eller i någon partikonstellation uppfyllt sina egna uppställda finansiella mål.

 
Det roligaste i kråksången är att  utjämningsreserv är något som, Ingrid Thour som är ledamot för Folkpartiet, drivit i många år. För hittills har man haft en "utjämningsreserv" utan pengar vilket blivit ständigt föremål för diskussioner när någon skulle ha ut "sina " pengar, eftersom det påverkat resultatet.
 
Det är hur som helst jättebra att detta blir uppstyrt på ett sätt som Ingrid avsett i alla år och det ska bli intressant att se hur, eller om, denna ändring påverkar kommande redovisningar och möjlighet till reserv.

Tisdag efter au
PS.Precis fått veta att Kalmar kommuns interna, av oss omdiskuterade "resultatutjämningsfond" kommer att bestå.
Men förändringen idag är ett bra steg i den ekonomiska styrningen ändå.
 
 

fredag, november 15, 2013

Grattis Jan och Grattis till Folkpartiet!

Precis i detta nu står alla landsmötesdeltagare upp i bänkarna och applåderar Jan Björklund som var vårt självklara och enhälliga val till ledare. Han är en sådan tydlig och trygg ledare som ett politiskt parti behöver. Grattis Jan och Grattis Folkpartiet som har den bäste partiledaren!

 Socialdemokraterna och andra har försökt att sätta bilden att Sverige blivit ett kallare land att leva i. 
Att Alliansregeringen har valt skattesänkningar istället för satsningar på välfärden.
I Kalmar har socialistiska majoriteten hela tiden tjatat om fler statsbidrag till kommunerna eller mer statliga pengar till skolan.
Men de är väldigt måna om det kommunala självstyret och vill inte att skolan ska vara statlig. Men pengarna vill de ha.

Sanningen är att statsbidragen ökat avsevärt under alliansregeringens tid vid makten.
Trots den kris och långvariga lågkonjunktur som drabbat hela Europa, har 200 000 fler arbete idag än då S regerade.

Under socialdemokraterna myntades uttrycket "jobblös tillväxt". S lyckades inte få människor i arbete trots högkonjunkturen. Däremot placerades människor utanför statistiken med friår, plusjobb och förtidspension.
I Folkpartiets Sverige lönar det sig att studera och arbeta.

Det är alltid lätt att måla en idealtid av en tid som redan gått, men vi vill visa på att Sverige blivit varmare med ett mera liberalt inslag i politiken.
Här är ett litet sammandrag som också speglades i Jan Björklunds tal igår.

Sverige har fler läkare än 2006.
Sverige har fler sjuksköterskor.
Sverige har fler vårdcentraler .
Sverige har fler apotek .
Sverige har kortare vårdköer .
Resurserna till vården har ökat sedan 2006.
Resurserna till äldreomsorgen har ökat.
Resurserna till personer med funktionsnedsättning har ökat.
Tillgängligheten till primärvården har ökat.
Tillgängligheten till specialiserad vård har ökat.
Kvaliteten på sjukvården har ökat i Sverige sedan 2006.
Bostadsbidraget för barnfamiljer är högre än 2006.
Flerbarnstillägget är högre.
Bostadstillägget för pensionärer är högre.
Högkostnadsskyddet för tandvård är högre.
Grundavdraget för pensionärer är högre.
Grundnivån i föräldrapenningen är högre än 2006.
Sverige har högre lärartäthet av utbildade lärare än 2006.
Sverige har högre personaltäthet av skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.
Sverige har 40 000 fler studenter vid våra universitet.
Sverige har fler barn i förskolan, utan att barngruppernas storlek har ökat och med samma förskollärartäthet som tidigare.
Resurserna till förskolan har ökat sedan 2006.
Resurserna till gymnasieskolan har ökat.
Resurserna till högskolan har ökat sedan 2006.
Studenternas studiemedel har aldrig haft större köpkraft.
Sverige har fler kvinnor som är ordförande i statliga företag än 2006.
Sverige har fler kvinnor som är chefer.
Sverige har fler kvinnliga professorer.
Sverige har mindre löneskillnader mellan kvinnor och män än 2006.
Sverige har högre sysselsättning bland invandrare .
Sverige har bättre diskrimineringsskydd än 2006.


Alltså ett varmare Sverige.

Listan kunde vara längre.

Och listan kan bli ännu längre i framtiden om det liberala inslaget kan öka.
I ett liberalt samhälle ger vi människor verktyg att forma sin framtid, och där bygger vi framtiden tillsammans.

 

måndag, november 11, 2013

En budget för tillväxt och framtidstro!

Vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon är budget för Kalmar kommun år 2014 på dagordningen och idag presenterar Folkpartiet i en debattartikel om vår politiska inriktning. Jag bifogar debattartikeln i sin helhet nedan.
Vår budget "Frihet att växa och välja" kommer vi att lägga ut på vår hemsida lite senare (vi har inte heltidstjänstemän eller heltidspolitiker, som majoriteten, så vi får prioritera)

Liksom alltid när vi pekar på socialdemokraternas tillkortakommanden, reagerar Johan Persson med att, "vi kastar skit", "inte talar sanning",  eller gömmer han sig bakom tjänstemännen. Så gör man när de egna argumenten tryter.

När det gäller att bygga en ny Salvestad biföll Johan Persson beslutet, medan jag tyckte, att Kalmar som redan hade ett helt slott, kunde satsa på det.  Ett av de första beslut Johan Persson fattade som kommunalråd var att lägga ännu mer pengar på Salve. Bara som en upplysning eftersom han vill göra en annan beskrivning.

Dessutom älskar Johan Persson att säga att Folkpartiet halverats sen jag blev gruppledare.
År 1998 hade Folkpartiet 2 mandat i Kalmar . År 2002 gjorde Folkpartiet ett mycket bra val och vi fick 7 mandat i Kalmar. De två följande valen har vi haft 4 mandat, så det går också bra att säga att vi har fördubblat våra mandat, men jag säger som så, att 2002 visar att det svänger fort  i politiken. Det visar att vi kan göra samma resa en gång till och jag tror vi har en stor chans att fördubbla igen!

Socialdemokraterna har under mandatperioden lyckats byta majoritet tre gånger och den senaste majoriteten med S, Voch C avbröt budgetprocessen tidigt på året. Annars brukar budget beslutas i juni.  Deras "satsningar" är i princip är lagbundna verksamheter som måste skötas någonstans. Pengar till detta borde funnits samlade från tidigare år, men majoriteten lånar.

Det är redan riktigt illa med den kommunala ekonomin och majoritetens sätt att skaffa sig ekonomiskt utrymme, gör att alla nu måste inse, att de redan skrapat färdigt på pengakistans botten.

Johan Persson var väldigt  glad över att även hans partiledare hade använt uttrycket att blockpolitiken är fördummande. Uttrycket bekräftar bara, att man ända upp i den socialdemokratiska partiledningen, hellre slänger olika epitet mot sina motståndare än att möta dem i en seriös diskussion om vilken politik de vill föra efter valet. Det är kanske något man får lära sig på kursgården.

Ändå så är det så att större delen av den lokala politiken i Sverige består av Allianser som vill fortsätta som allianser. I Kalmar talar vi tydligt om att det är en borgerlig Allians som vill regera efter valet. Johan Persson har lyckats locka över Centern med en ordförandepost  i arbetsutskottet och en i kommunbolaget. Eftergiften för Centern var politiken, men det bekymrar ju bara de centerpartister som vill ha en ickesocialistisk politik i Kalmar. 
 
"En budget för tillväxt och framtidstro!

Kalmar kommun har alla de förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner. En bördig landsbygd, ett kustlandskap som många avundas och en universitetsstad med en unik kulturmiljö. Tyvärr går det inte så bra för kommunen som Folkpartiet vill och hoppas. Företagsklimat och bostadsbyggande pekar åt helt fel håll och nyligen presenterades kommunens måluppfyllelse där man förväntar sig att bara nå 12 av 44 mål i år, inte heller det smickrande för kommunen.

Folkpartiet liberalerna presenterar, vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon, en budget för tillväxt och framtidstro. Vi föreslår, för att visa vår färdriktning, även i år att kommunalskatten sänks, då vi vill locka företagare och anställda att också bosätta sig här och bidra till ökade skatteintäkter. En liberal utgångspunkt är att varje generation ska betala sina kostnader.

Vi vill med en verklig genomlysning och ständig kostnadskontroll, stärka ekonomin och ta bort de hinder som vi ser för bättre företagsklimat och ökat bostadsbyggande. Genom omprioriteringar får vi reformutrymme att satsa på kommunens kärnverksamheter.

 

Klassresan börjar i klassrummet, och många barns enda chans är, att vi i förskolan och skolan ser dem och tar dem på allvar. Med satsningar på över 5,5 miljoner på skola och unga, vill vi garantera god utbildning för kommunens placerade barn, stärka elevhälsan, tillföra resurser för fler utbildade studie- och yrkesvägledare, genomföra en lässatsning, förlänga sommarskolan och säkra en fortsatt central rättning av nationella prov. Inom föreningslivet prioriterar vi med skattepengar ungdomsverksamhet framför verksamheter till vuxeneliten.

Vi återgår till de politikerarvoden som gällde, innan andra partier höjde i fjol. Vi sparar in på den politiska organisationen, på administration och bjuder in de företagare som drar nytta av Kalmars många och uppskattade evenemang att också vara med och bidra och påverka den fortsatta utvecklingen av Kalmars evenemang genom att bjuda ut halva Destination Kalmar till försäljning. För oss är prioriteringen glasklar, kärnverksamhet har företräde.

För kommuninvånare ska det under hela livet finnas kvalitetsgarantier för en trygg service från barnomsorg till äldrevård, oavsett var man bor i kommunen. Självklart ska alla ha möjlighet att göra sina egna val, vilket innebär att vi välkomnar entreprenörer i all kommunal verksamhet.

En viktig framtidsfråga är att rusta kommunen för en större arbetsmarknadsregion. Men vill vi ha fler invånare, måste vi också dimensionera kommunen för fler invånare.  Den lokala infrastrukturen där lättframkomliga vägar, som av socialdemokraterna omvandlas till ”stadsgator”, motverkar den arbetspendling som större arbetsmarknadsregioner kräver. Det hämmar också kommunens tillväxt.  Ett sådant exempel var att socialdemokraterna byggde om Södra vägen till stadsgata och nu får vi skattebetalare betala dubbelt, när stora vägavsnitt måste byggas om.


Sedan Johan Persson blev kommunstyrelsens ordförande år 2006 har kommunens tjänstemän, helt utan kostnadskontroll, varit sysselsatta med olika monument, bl.a. Salve, Fanerdun, World Trade Center. Ofta har beslut fattats snabbt och utan tillräcklig insyn från andra. Det ger kanske sken av handlingskraft, men en byggnad kan aldrig ensam lyfta en kommun eller en verksamhet. Däremot kan den, feltänkt, utarma en redan bräcklig ekonomi. Den politik som inte klarar argumentation och en öppen debatt kommer inte heller att vara en politik för tillväxt.

En välmående kommun med en god kommunal service och hög kompetens lockar till sig välmående företag. Företag och förskola behöver varandra. Gläds med den företagare som tjänar pengar i vår kommun. Det bidrar till fler arbeten och mer välfärd, så att alla som vill, ska kunna uppfylla sina drömmar här i Kalmar!"

 

Inger Hilmansson

Björn Brändewall

Birgitta Nordlöw

Anna- Britt Wejdsten

Kent Pettersson

Sahadet Mavraj

Ledamöter och ersättare för Folkpartiet liberalerna

 i Kalmar Kommunfullmäktige

 

 

 
onsdag, november 06, 2013

Tack för idag!

Idag har jag skuggat en lärare på Kalmarsundsskolan. Skolan är också mottagningsskola för nyanlända elever och jag fick följa eleverna i en förberedelseklass. De var fantastiskt artiga och vänliga och det var en mycket mjuk atmosfär, där jag snabbt förstod att lärarna var väldigt uppskattade.
Jag tycker barnen var fantastiska! De har inte alla så mycket hjälp med svenska språket hemma, men de kämpade på. Och det gjorde även läraren. Med stor kompetens, kroppsspråk och engagemang. det var kul att se! För många barn blir läraren också så klart också tryggheten i tillvaron och vi vet alla att läraren betyder otroligt mycket för vår framtid.
Vem kan inte komma ihåg både lärare som skräckexempel och lärare som man minns med tacksamhet och glädje.
För den som inte bryr så mycket om barnens väl och ve, finns det också omräkningar för hur mycket ett misslyckande i början av livet kostat samhället många år senare. Och då vet de flesta att barnets svårigheter kunde ha uppmärksammats redan i förskolan.
Nu är skolan under luppen och det är jättebra!
Jag åt också lunch i matsalen och blir lite fundersam över hur lite som hänt på den fronten.
När jag var med i hem och skola föreningen för trettio år sedan försökte jag driva igenom att man skulle lägga bordsfilt och en snygg vaxduk på alla bord för att förhindra allt slammer och oljud som är oundvikligt när massor av barn ska äta i en stor jättematsal.
Jag lyckades inte med detta och det är märkligt att det fortfarande inte går att skapa en lugn atmosfär runt dagens viktigaste måltid.
Men maten var god och jag är glad att första lunchen på Kalmarsunddskolan serveras kl. 1100. Inget barn skulle behöva äta lunch före kl. 11 00. Det ryktas att det finns exempel på skolor med lunch redan innan kl. 1100. Det var också något vi kämpade med för trettio år sedan!
Tack alla barn för jag fick vara hos er idag och tack Eva för att du tog hand om mig så bra!

fredag, november 01, 2013

All skattefinansierad verksamhet ska granskas!

Bra av uppdrag granskning lockar  att visa fram de personer som aldrig skulle arbeta med människor över huvud taget. Bra vore om de också visade upp de kommunala exemplen. För tyvärr finns även de. Barn som passerat den kommunala skolan kan senare i livet få sådan styrka att de berättar om en skoltid som de helst bara vill glömma. Det är så vi får veta det.
Jag är en varm förespråkare av det fria skolvalet, men det måste naturligtvis innebära ett fritt skolval för alla.

Bröd och skådespel åt folket var något romarna under det romerska imperiet erbjöds för att hålla
distrahera och lugna dem så att de inte protestera. Vi får se om samma medicin fungerar idag.

Johan Persson gick visst igång på mitt förra blogginlägg om detta, och försöker hetsa fram lite kommentarer på sin Facebook. Klart att "vännerna" skyndar till men annars tror jag de flesta förstår att de 26 miljoner han talar om inte är vinst till kommunkassan. Det har jag kollat med ekonomienheten. Det finns inget sånt intäktskonto alls.

Det är krogar och hotell som drar in pengarna, och jag gläds att det går bra för dem. Handeln i centrum kämpar istället med allt sämre förutsättningar på grund av utebliven parkeringsstrategi.
De flesta av vinnarna är partners i Destination Kalmar AB där Johan Persson är ordförande, och jag tycker därför att Destination Kalmar åtminstone ska vara hälftenägt av företagen.

När det dessutom går så bra med evenemangen, borde detta bolag också kunna bära sina egna kostnader.
Nu får man skattintäkterna via tjänsteköp och det är helt omöjligt för mig som lekman att se de verkliga kostnaderna.
Destination Kalmar är det enda område som fått dubblerade tillskott från skattebetalarna till "gratis" underhållning för vuxna, samtidigt som skola och omsorg  sedan  2009 har tre procent sparbeting.

Jag läser nu på Johans blogg om den nya majoritetens "offensiva budget". Han lånar totalt 1,7 miljarder och nämner de skolor och äldreboenden som ska byggas. Det är lagstadgad verksamhet och räknas i de flesta kommuner in i den planerade verksamheten. Här kallas det satsningar. Äldreboenden byggs med stimulansbidrag från regeringen i mening att det skulle bli fler alternativ att välja för de äldre.

Oroande är att majoriteten skapar sig ekonomiskt utrymme genom att skriva upp exploateringsintäkter till 30 miljoner. En budgetpost som alltid slutar på minus. De har också skrivit ner den förväntade räntan till tre procent och skapar sig ett mycket sårbart utrymme. De har också tagit 40 miljoner från försäljningen till rikshem och lagt i driftsbudgeten, och då är det ju inte svårt att hyfsa resultaträkningen. Vi har nu att förhålla oss till majoritetens budget, eftersom vi inte har makten att ge kommunen andra förutsättningar.

Samtliga olika socialdemokratiska majoriteter i Kalmar har misshushållat med ekonomin och Centern anpassade sig väldigt snabbt. 

Alla de jämförelsekommuner kommunstyrelsens ordförande  nämner i sin blogg, har en lägre skatt än Kalmar kommun.
Men Kalmar behöver en annan ekonomisk politik och den kan bara en annan politisk ledning åstadkomma.