fredag, december 30, 2011

Ett Gott Nytt mera liberalt och öppet 2012!

Jag kan ha stor förståelse för alla de som tycker Facebook är en både kul och viktig grej.Jag har valt bort Facebook. Jag blev alldeles matt bara av alla vänförfrågningar när det startade. För mig är vänner på riktigt och det är viktigt att inte innebörden av vänskap devalveras.

Jag hade därför inte själv sett hur S,M och C marknadsfördes på kommunens Facebooksida. Det "nya" samarbetet hyllades och frågan till mig var hur jag såg på detta att tjänstemännen använde sidan för partipolitiska inslag.

Jag försökte, tydligen förgäves, fokusera på politiken och inte på tjänstemännen.

Det kan verka harmlöst med en kommunal annons, men sett i skenet av den maktfullkomlighet vi sett i både beslutsprocess och bristen på beslutsunderlag, är vi redan på ett sluttande plan i Kalmar.
Det finns en undersökning som är gjord för flera år sedan som visar på en tystnad inom den kommunala verksamheten. Nästan hälften kände att de inte kunna säga vad de tyckte och det har inte generellt blivit mera öppet sedan dess.

Det finns dessutom ett nertonat diskussionsklimat i Kalmar som inte är bra för ett samhälles utveckling. De som har en annan mening än "majoriteten"
tystas som bakåtsträvare och gnällspikar istället för seriösa motargument.
Jag läser just nu "knapptryckarkompaniet" av Anne- Marie Pålsson som var moderat riksdagsledamot i åtta år.
Bara den som varit inne i det politiska systemet kan förstå de subtila bestraffnings-och belöningssystem som hon beskriver och det försökte jag förmedla till media.

Nu lyckades istället Johan Persson än en gång vända fokus från sin roll i den partipolitiska marknadsföringen genom att kräva en ursäkt av mig.
Tyvärr tror jag ingen ens frågade honom om detta, utan han fick åter vara den som satte rubriken. Man kan ju tycka att det journalistiska uppdraget att granska hur makten används vore viktigare än att tussa ihop två förtroendevalda.


Diskussionen om hur makten används är viktig, och vi har sett hur det gått i Italien där landet drivits som ett företag med mycket politisk marknadsföring, men med mörkande av alla ekonomiska hot. Förtroendevalda har ätit vid samma köttgrytor och folket "väljer" då en icke politisk person för att räta upp ekonomin och förtroendet i landet. Det är verkligen ett politiskt misslyckande som inte jag vill bidra till i Sverige eller Kalmar.

Därför tycker jag att en debatt om öppenhet i Kalmar ska föras i Kalmars kommunfullmäktige,med en interpellation som grund.Hur belöningssystemen fungerar kanske vi redan får se i denna debatt om partipolitisk marknadsföring på kommunens sida.


Jag hoppas dock att denna debatt vid årets slut gör att vi kan se fram emot ett klimat som ger utrymme för både anställda, förtroendevalda och övriga medborgare att föra en mera öppen och positivt mottagen diskussion om Kalmars och regionens utveckling i framtiden. Jag har fått många bevis på att Folkpartiet liberalerna just nu behövs mer än någonsin!

Nu önskar jag alla
ett riktigt
GOTT NYTT ÅR!

onsdag, december 28, 2011

Schemaläggning- för vem?

Den socialistiska majoriteten i Kalmar har ju i många valrörelser lovat "heltid en rättighet, deltid en möjlighet.
Bemanningscentralen var kommunens svar på de privata bemanningsföretag som, gud förbjude! inte fick användas av kommun eller landsing i Kalmar.Bemanningscentralen skulle ersätta timanställningar och rycka in vid snabba behov. Att titta in till grannen i vården tvärs över korridoren och se om där fanns resurser över en stund fanns inte på kartan vid den tiden. Jag hoppas att detta förändrats.

Löftet om heltid är nu reducerat till att alla som anställs i Kalmar kommun ska erbjudas minst 75% tjänstgöring. I omsorgen ska detta ske genom peronalens egen schemaläggning, och så har liknande eller samma? projekt sett ut även tidigare.

Min korta tid erfarenhet av att personalen ska sköta schemaläggning är från narkosen i Kalmar och innebar att man förutom den specialistutbildade personal som nu ska sitta och pussla tider i ett schema, finns det även specialistutbildade narkossjuksköterskor som har till uppgift att koordinera de lagda schematurerna.
Det innebär, som det verkar, att personalen ändå inte bestämmer när de ska jobba, och att en massa tid från högt vårdkvalificerade anställda går till administration som andra kunde sköta mycket bättre.Men så mycket prestige och teknik är troligen nedlagt i detta att det verkar omöjligt att lägga fasta scheman igen.

På narkosen drabbas ju ändå ingen patient, eftersom man har nya patienter varje dag och de är därför inte beroende av en kontinuitet.

Kontinuitet är däremot en av de viktigaste faktorerna för att gamla ska känna sig trygga, men det är helt borta i debatten. Lite besviken kan jag vara på media som bara tar nyheterna rakt av utan att söka svar på mycket viktigare bakomliggande frågor.Vad vill de boende?

"Systemet bygger på personalens flexibilitet" och då räknar man tydligen med att även de boende ska finna sig i att än den ena än den andra kliver in i det egna hemmet.
En annan viktig faktor i omsorgen är rutiner. Rutiner ger effektivitet,säkerhet och trygghet för både anställd och boende, och är, med rätt kompetensutveckling en bättre grund för kreativitet och utveckling.

fredag, december 23, 2011

En skön Jul väntar!

Blev påmind om att jag inte skrev något idag som jag lovat, så det får bli mellan skinkan och köttbullarna med kött från Wirbladhs gårdshandel i Smedby och revbensspjäll från Saluhallen i Kalmar .

Äntligen har vi fått en landshövding till Kalmar län! Jag tror att Stefan Carlsson var ett utmärkt val för Kalmar län och det är bara att säga välkommen att sätta igång! Han har viktiga erfarebheter för ett län som förbereder sig för en framtid som sydsvensk region. Företagserfarenhet är i detta ämbetet viktigare än politisk erfarenhet och vår nye landshövding har också erfarenhet att jobba i en politisk organisation.

Jag tror att det var väl värt att vänta på denna utnämning, men även om alla nu sätter alla förhoppningar till Stefan Carlsson, så måste alla tjänstemän på alla nivåer i både kommun, landsting och region knyta goda relationer med länsstyrelsen för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Det är ändå roligt att med goda förhoppningar kunna önska Er alla EN RIKTIGT SKÖN JUL!

tisdag, december 20, 2011

Historiskt beslut idag!

Idag kommer landstingsfullmäktige att rösta om Kalmar Läns regiontillhörighet och förslaget är att vi tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronoberg bildar en Sydsvensk region.

I norra Kalmar län är självklart blicken vänd mot Östergötland, och för de flesta som inte haft landstingspolitiken som bas, är det helt odramatiskt att några kommuner väljer en annan anslutning. Men idag finns inte heller för dem några säkra alternativ, eftersom både Jönköping och Östergötland vacklar om sin framtid.

För mig som har kämpat, både inom mitt parti och i allmänna opinionen, för en Sydsvensk regiontillhörighet är beslutet väldigt viktigt, trots alla förbehåll man lagt in. Öresundsregionen är en viktig motor och vi ska se till att finnas inom det kraftfältet!

Jag fick en liten försmak i helgen, när jag med mitt JO JO reskort, som jag tidigare bara kunde använda i just Öresundsregionen, nu kunde resa ända från Kalmar till Köpenhamn. Kan också rekommendera Duobiljett To R Malmö- Köpenhamn och som du åker obegränsat alla färdsätt i både Malmö och Köpenhamn-Helsingör.
Det är ett exempel på hur vi gör regionen smartare och snabbare, och hur vi gagnas av samarbeten.

måndag, december 19, 2011

Vem köper konkursboet?

När SAABs vd avgick i början av året kändes det redan då som om klockan var slagen. Men Victor Muller tog ensam över och idag sitter han dessutom helt ensam i styrelsen.

Sen i sommar har det inte producerats en enda bil, men Muller har på något sätt lyckats övertala nya finansiärer och hållt modet uppe på de anställda.Förlusten var redan då nästan två miljarder, men liksom med Kalmar och Fanerduns mr Lou kan de få människor att tro på deras ideer.
I Saabs fall fanns ju också de i oppositionen som på ett tidigt stadium ville att regeringen skulle gå in som ägare! Tack och lov att de är i opposition fortfarande!

Nu kommer lönen att betalas ut, sen får vi se hur mycket värden som finns kvar.
Nu får vi se när pengarna ska fram,om Victor Muller såg till Saabs eller till sitt eget bästa.
Eller om det lurar någon investerare i vassen som köper konkursboet....

onsdag, december 14, 2011

Snart LOV i Kalmar!

Hanne Kjöller skriver i DN:
"Vi lever i en tid utan opposition. Den Caremaskandal som borde vara ett tacksamt mål för den samlade vänstern lämnas i princip okommenterad. Från Vänsterpartiets mer eller mindre ledarlösa parti hörs inte ett knyst. Socialdemokraterna gjorde sent omsider i helgen ett försök att ta till orda. Beskedet var då att partiet återkommer med ett ”knivskarpt beslut”. Vid kongressen. Om två år." Hon tycker också det är fel tid att tala om lagstiftning för att människor ska få välja själv.

Människor tänker själva. Och vet att vanvård förekommer även i kommunal vård, och det är lika vidrigt vem som än står bakom. Under socialisternas tid skickades miljoner av skattepengar utomlands, men skillnaden är att Alliansregeringen gör något åt det.Kommer förmögenhetsskatten åter med en socialdemokratisk regering, händer samma sak igen.

Vi har en alliansregering som driver den politik de gick till val på. Människor ska få välja själva vem som öppnar dörren till det egna hemmet, och vem som ska sköta dem på annat boende. Vi liberaler i Kalmar hade för många år sen en motion om fritt val i äldrevården, men som med många förslag vi lagt undert åren, och fått avslag på av socialisterna, får vi nu draghjälp av regeringen.

Vi kan väl bara glädjas åt att regeringen påskyndar vår politik i Kalmar.
Alliansregeringen har skickat stimulanspengar för att kommunerna frivilligt ska kunna utreda och välja hur de vill att Lagen Om Valfrihet , LOV, ska genomföras i den egna kommunen.

För de flesta är det en självklarhet att välja själv och att man inte ska hindras ifrån detta för att man bor i fel kommun.
Det skulle därför inte förvåna mig om socialdemokraterna snart föreslår att Lagen Om Valfrihet, LOV, ska genomföras här i Kalmar.Till skillnad från med LOU, lagen om offentlig upphandling, bestämmer kommunen kriterierna som ska vara lika för både kommunala och privata vårdgivare. Med LOU konkurrerar man om lägsta pris, medan man med LOV tävlar om bästa kvalitet.

Det är alltså inget stort offer för socialdemokraterna att genomföra LOV i Kalmar eftersom antingen invånarna eller regeringen kommer att få dem att göra det.
LOV KOMMER ALLTSÅ ATT INFÖRAS ÄVEN I KALMAR. Man vill inte heller ha det som en fråga i valrörelsen 2014.

Ungdomar som växer upp idag och kan välja utbildning var de vill, kommer inte att finna sig i att någon annan tror sig veta bättre än de.De vill tänka själva.
Det viktiga är att vi förtroendevalda ser till att resurserna går till de som allra mest behöver dem. Det är vår främsta uppgift i äldrevården, tror jag.

torsdag, december 08, 2011

De hittade nödutgången!

Oj oj oj ! vilken nödutgång S,M och C fick på kommunstyrelsen då vi skulle besluta om förändringar i arvodesbestämmelserna. På grund av lagförändringar, var motiveringen till arvodeskommitten, men knappt hade man satt sig vid bordet förrän det framkom att sagda partier hade viktigare förändringar i sikte.

Kommunen har ett ganska sympatiskt system, där arvoden höjs med den genomsnittsliga löneförhöjningen i kommunen. Nu vill man knyta sina arvoden till riksdagsmännens löner, vilket visade sig bli mer än 17 % höjning för någon i den nybildade S,M,C-grupperingen. Och det är inga problem om kommunen har gott om pengar. Vid förra fullmäktigesammanträdet minskade dock kommunen de anställdas lönepott av besparingsskäl, så det är ju ganska omöjligt att vid nästa fullmäktige roffa åt sig från denna lönepott.

Jag ville på kommunstyrelsen ha ett motiv till varför den nya kopplingen var bättre och fick som exempel att om vi höjde lärarlönerna väldigt mycket så höjde vi därigenom vår egen lön med det nuvarande systemet.
Jag tror det hade funnits en helt annan förståelse för höjda arvoden om vi kunde koppla det till en satsning på lärarna eller andra kommunanställda.

Nödutgången då? Jo trots, att socialdemokraterna efter ett sammanträde bytt ut ordförande och fått börja om var nu sagda partiers ledamöter plötsligt jäviga, vilket förnekats, men jag tror inte det var någon jurist inkopplad då. Nu, efter flera möten och ett färdigt förslag, ska en ny arvodeskommitte väljas och börja om. Men hu vad skattepengar och onödig tid som rinner ut.
Och nu har så mycket extra pengar gått åt att det absolut inte kan bli tal om att chockhöja arvoden.

Det sorglustiga är att vi ännu inte vet om alla fast arvoderade måste gå ut när beslutet ska tas i kommunstyrelsen. Och hur blir det i kommunfullmäktige? Var är nödutgången?

onsdag, november 30, 2011

Var är kompassen?

Det ringer nu, även från övriga partier till mig och undrar vad som pågår i Kalmar. Centern och Moderaterna har valt att samarbeta med socialdemokraterna, men M vill samtidigt i tidningen Barometern idag ha kvar allianssamarbetet??? Antingen är det naivitet eller ren maktarrogans som gör att man tror att det går att bygga borgerlig politik med oss och samtidigt skriva tillväxtpolitik med socialdemokraterna."Annars skulle ju Johan Persson lyckas". Ja!Bra tänkt!Lite sent kanske att komma på det nu.

Det är som om Agda vänstrar och sen kommer hem och säger. "Du älskling jag tänker vara tillsammans med Axel två dagar i veckan, men vi två kan väl fortsätta bygga på vårt eget förhållande de andra dagarna i veckan".

Ingen som ringt mig förstår hur de tänker. Kan vara köttgrytorna som luktar gott...Den som reflekterar två gånger förstår åtminstone att det är en omöjlig ekvation om man har någon uns av ideologisk kompass.

måndag, november 28, 2011

Hela Kalmar ska leva!

När socialdemokraterna idag svarade på vår motion om att "hela kommunen ska leva" skriver de om förslaget som sitt eget! De anser att de redan prövar möjligheten till digitala informationstavlor i ytterområdena.Majoriteten har t.o.m. lämnat det till dagens tidningar utan att tala om att det är ett svar på Folkpartiet liberalernas motion. Det kanske blir så när man som socialdemokraterna, har slut på egna ideer.

I Påryd finns inga digitala informationstavlor som svaret antyder, och jag hoppas någon hör av sig som vet var de finns. Majoriteten talar dessutom om bygglov och riktlinjer för informationsskyltar, som inte har ett dugg med vår motion att göra.


Vår motion föreslår att man ska pröva möjligheter för digitala informationstavlor i t.ex. handeln i kommunens yttre tätorter. Det skulle förstärka både handeln som mötesplats och ge kommunen stora möjligheter att ge snabb information till alla invånare. Vi föreslår att man kan börja i Halltorp, Påryd, Läckeby och Rockneby.

Södermöre kommundelsförvaltning har snabbstartat projekt Servicepunkt Påryd! Där skulle kunderna få använda internet i samband med besök i affären.Ingen hade talat med personalen i affären om projektet innan man skrev ansökan.Ingen har frågat om de vill ha internetubildning för att bistå kunderna. Nu tror jag att en affär utanför centralorten tacksamt tar emot all draghjälp de kan få, och det var också tanken med vår motion.Det är också en viktig samhällsservice.

Ansökan om servicepunkt Påryd lämnades in i augusti, två månader efter vår motion lämnades in, och nu har även de berörda fått veta om förslaget. Majoriteten har alltså tagit intryck av vår motion, men skulle ändå aldrig ge vår motion ett bifall. majoriteten snabbstartar ett eget projekt efter att vi lämnat in motionen.
Det är så den utsträckta handen ser ut i verkligheten.

Vi kommer fortsätta skriva motioner som socialdemokraterna avslår eller gör till sina egna. Så lätt går det inte att trötta ut oss för till skillnad från socialdemokraterna så har vi inte slut på förslagen!

onsdag, november 23, 2011

Tills kommunen skiljer er åt!

Nu inför Torsås en parboendegaranti.Grattis till alla gamla där!

Folkpartiet liberalerna föreslog i Kalmar kommun att kommunen skulle införa parboendegaranti, vilket innebär att kommunen ska ordna så att människor som levt sina liv tillsammans inte ska behöva bli särbo om den ena behöver ett vård- och omsorgsboende.

Man kan ju tycka att det borde vara den självklaraste sak i världen, men inte i Kalmar kommun. Vi ordnar detta från gång till gång var svaret i motionen och det var även svaret i en enkät som partiet skickat till alla kommuner i Sverige. Där skrev man även att Kalmar har policy och riktlinjer som man följer vid sådana beslut.
Jag har efterfrågat dessa riktlinjer, men fick då till svar att det inte fanns några.

Dålig koll på vad som gäller i den egna verksamheten, eller ville man verka lite bättre i enkäten än vad man egentligen är?

Även om man alltid kan ordna ett boende, är ju själva vitsen just boendegarantin.
Man ska redan innan VETA att man har rätt till gemensamt boende om man behöver.
Det är ju inget man ska behöva gå och fundera över!

måndag, november 21, 2011

Välkommet besked!

Oskarshamn har sagt ja till en sydsvensk region.
Jag har länge undrat vad man hade tänkt att rösta på annars. Vad är alternativet?
En Smålandsregion önkar man sig, men det är dags att inse att en Smålandsregion har aldrig varit ett alternativ.
Det som ändå är bra med det motstånd som finns, är att det förhoppningsvis kommer att göras ordentliga konsekvensanalyser. Ändå måste vi få fira lite att Oskarshamn valde det södra alternativet.

fredag, november 18, 2011

Tack för sanden mellan stenarna!

Först måste jag gratulera vårt Linnéuniversitet till att ha utsetts som bästa utbildningssajt av tidningen internetworld. Detta är inte det första priset och det måste bara vara så att de är bäst! Jättekul och så viktigt att vara på tå hela tiden.

Barometern hade också fått pris för tidningens bildjournalistik i tävlingen European Newspaper Award.Inte heller här var det första priset!Det är bara att lyfta på hatten igen!
Det är så här Kalmar sätts på kartan på riktigt!

Hade jag haft ett pris hade jag delat ut det till serviceförvaltningen som äntligen fyllt sand mellan stenarna på gågatan. Jag hoppas att detta upprepas på fler gator och torg för det är mycket skönare att promenera i vår vackra stad när man slipper balansera på kullerstenarna.

Lyssnande idag till ett tankeväckande föredrag om Framtid och Trender med framtidsforskare Thomas Furth. Bra avslutning på en fullspäckad vecka.

´

onsdag, november 16, 2011

Än slank han hit och än slank han dit och...

Nu börjar Socialdemokraterna bli lika otydliga på lokala planet som partiledaren. Hur ska han nu göra alla glada igen?
Nu omfamnar åter den utsträckta armen stödpartierna MP och V. Ville han bara ta uppmärksamhet ifrån KSRR och arbetet i Berga och andra verksamhetsområden som inte uppfyller målen.
Var det socialdemokraternas egna hopsnickrade opinionsundersökning som fick dem att ändra sig eller
har någon sviktat i förhandlingsspelet? Eller är även detta utspel en bricka i förhandlingen. Ingen ska känna sig riktigt säker.
Jag, Johan persson gör som jag vill!

Under förra mandatperioden kunde V och Mp känna sig dumpade när S deklarerade sitt samarbete med C. Det blev sen inte mer med det, tror jag men man kan ju undra hur många gånger de står ut med att vara i den situationen.
Men vad gör man inte för en kommunalrådspost!

söndag, november 13, 2011

Härskar genom söndring

Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, johan Persson står snart inför en del besvärliga beslut som ännu så länge är på utredningsstadiet.
Vi har varit med om det förut.
Ungefär ett år efter varje val har de hårda besparingspaketen paketerats. Det var 2003, 2007, och nu är det dags igen.
Det är ju jobbigt för en som helst bara vill dela ut gatunamn och klippa band. Detta vill han helst göra själv men när det är viktiga och svåra beslut som går på tvärs med liberala värderingar, då ska vi " ta krafttag tillsammans".
Då vill Johan Persson gärna ha hjälp från oppositionen och talet om den utsträckta handen och vikten av samarbete upprepas igen.

I lördagens debattartikel uttrycker han att blockpolitiken är fördummande. Att det får finnas flera alternativ att styra ett samhälle är en del av demokratin, och det är snarare en härskarteknik där endast en åsikt får förekomma, som är fördummande!
Nu har Johan Persson inga pengar kvar att leka med, så nu bjuder han åter in till "samarbete". Han talar t.o.m. om vilka områden de kan få vara med och samarbeta kring. Hit men inte längre! Senast var det efter valet 2006 som han sträckte ut en hand för att spara inom vård och omsorg. Skolan har stora behov, men tvingades spara. Sen höjde han skatten och delade utan behov av samarbete ut pengar till fler tjänster i kommunledningen, elitfotbollen och fler evenemang för vuxna.
Nu har vi haft ett nytt val och det är dags för " samarbete" igen.

Men han bjuder bara in två av alliansens fyra partier! Han bjuder in C och M och hans främsta mål är att splittra Alliansen i Kalmar. Han vill härska själv och kan han splittra Alliansen så tror han att han är en liten bit på väg.

Men Johan Persson har en majoritet redan idag. Han har valt att samarbeta med två partier MP och V trots att han bara behöver det ena för att få majoritet för sina förslag. Hade han och socialdemokraterna haft en tillväxtpolitik värd namnet så hade han genomfört den med den majoritet han har.Tanken med att försöka splittra Alliansen är också att visa alla inklusive MP och V att han gör precis som han vill. Jag kan dumpa den som inte gör som jag vill!

Är det sådana ledare vi söker år 2011?
Kan någon vinna några val år 2011 genom gamla härslartekniker ?
"Härska genom söndring." Socialdemokraternas nya slogan inför valet år 2014.

onsdag, november 09, 2011

Bästa sportnyheten!

I dagens tidning kan vi läsa att nu även elitfotbollens förening inser det orimliga i att kommunerna ska stå för elitfotbollens kostnader.
Det känns för mig som ett stort erkännande av att Folkpartiet liberalerna gjort det enda rätta när vi prioriterat kärnverksamheterna före elitfotbollen.I stort sett hela skattehöjningen för ett år gick till Kalmar FF och nya kostnader kring Arenan.


krav på ekonomiskt ansvar och risktagande ska enligt SEF riktas till elitklubbarna och inte till kommunerna. "kommunernas uppgift kommer bli att skydda ungdoms-och breddidrotten i framtiden- att ge alla unga chansen att utöva sina intressen. En dag kanske några av dem får möjlighet att kliva in i elitlagets kommersiella proffsvärld."


Tänk att få läsa detta på sportsidan! Det känns som en riktig upprättelse för alla slängar man fått för att vi prioriterat verksamheter för barn och gamla i Kalmar framför skattebetald vuxenunderhållning.Jag gläds med alla de som uppmuntrar mig och Folkpartiet liberalerna och som nu får ett välförtjänt erkännande!

måndag, november 07, 2011

Hur länge räcker ett tack?

Världen är helt sammanflätad och att gränser mellan nationer suddas ut ser vi inte minst på hur noga vi nu följer vad som händer i övriga Europa och den övriga världen. Att utbilda och rusta människor för en oviss men spännande framtid full av möjligheter kräver både kompetens och engagemang!

Vi ser i mätning efter mätning hur rektor och lärares förväntningar på elevernas och SIN EGEN förmåga är avgörande.Men också väldigt olika från skola till skola.
SALSA och andra verktyg i alla ära men det är underbart att man nu fokuserar på att
se till varje individs möjligheter, oavsett bakgrund m.m. Alla har en begåvning på något och det är skolan som ska få eleven att komma på det.

Vi ska ha stora förväntningar på alla barn och lärare. Det märkliga är att liksom inom vården får den som lämnar patienten/ eleven för att arbeta administrativt ofta en löneökning. Jag anser att vi måste ändra på det. Den lärare som gör barnen nyfikna på framtiden och kan visa att barnen når goda resultat, ska få de höga meritpoängen. Den lärare som når de bästa resultaten tillsammans med sina elever ska uppmärksammas och premieras i lönekuverten.

Förskollärare och lärare har de viktigaste uppdragen och måste få uppmärksamhet när de gör stora framsteg. Det finns de som aldrig skulle få bli lärare, men både skola och vård hålls idag igång på grund av de eldsjälar som, trots att de kunde fått bättre villkor någon annanstans stannar kvar. Hur länge räcker det med ett tack?

torsdag, november 03, 2011

En charmkurs kanske?

Nu har det framkommit det som vi alla kände på oss. Att det måste vara fel i handläggningen av försäkringsärenden. Många konspirerade runt att det fanns en massa socialdemokratiska tjänstemän där, som ville göra livet surt för alliansregeringen inför valet.
Att något fel begås kan väl vara förståeligt när nya lagar införs, men här var ju så absurda exempel, som kunde göra den mest hårdnackade människa bestört.

Nu är det som väl är klarlagt att Försäkringskassan har gått för långt i sin feltolkning av lagen.
Det gäller både arbetsförmågan längd och tolkningen av rehabiliteringsutfall.
Det satt långt inne, men nu är det fastställt att man gjort fel, och det är bra.

Många som jobbar på myndigheten är engagerade människor som gör sitt allra bästa varenda dag men hela försäkringskassan behöver förändra sin attityd till dem de ska betjäna. De ska också bli mycket bättre på att ge allmänheten information om de möjligheter man har till hjälp och stöd, i t.ex. rehabilitering. Nej oftast talar de själva om hur dåligt det kommer att bli med en ny organisation, redan innan den är genomförd.
Jag tror att de ska skaffa sig en mentor från Skatteverket, för omorganisation är väl redan prövat.

Skatteverket, som ju bara har det otacksamma jobbet att håva in pengar från oss, har ju lyckats att förenkla och informera och också utvärdera sina metoder på ett sätt så att invånarna tycker det är ganska ok, tror jag.
Självklart måste det väl ske fel även där, men de har förmodligen en bättre metod att bemöta den som är missnöjd, eftersom de mera sällan hamnar i media.

måndag, oktober 31, 2011

Nya öppenheten?

Idag är jag både förkyld och hes vilket inte är så bra när det är kommunfullmäktigesammanträde . Min interpellation har satt fart på brevväxlingen hos företrädare för Byttan och Konstmuseet. Johan Persson använder de inblandades försäkringar, om hur bra samarbetet är, som ett svar på min interpellation.
Jag skriver också, som ni kan läsa nedan, att samarbetet är bra.

Men detta samarbete har inte resulterat i att människor vet när de kan ta besökare med sig till restaurangen Kalmar kommuns mest påkostade park.
Jag tror att Kalmars skattebetalare hade uppskattat att Byttan användes på det sätt som förutsågs när Konstmuseet placerades i Stadsparken.

Johan Persson hänvisar också till marknadsekonomin på ett för honom ovanligt sätt. Marknadsekonomin, eller ens ekonomin, har aldrig stått i förgrunden när Johan Persson vill "sätta Kalmar på kartan" eller när Kalmarborna ska underhållas med evenemang som en politisk styrelse i det kommunala bolaget Destination Kalmar förbestämt.Här tar han skattepengar och bestämmer vad vi ska roa oss med, eller roas av. Marknadsekonomi?

Tyvärr blir nog diskussionen om Byttans öppethållande uppskjuten, men det var intressant att se vilken aktivitet min interpellation satte igång. Den här gången visar Johan Persson upp en berömvärd förmåga till öppenhet, genom att publicera sina mail. Tänk om detta öppna arbetssätt skett vid t.ex. brevväxlingen mellan Johan Persson och parterna i Fanerdunetableringen. Där "råkade" ju brev bara försvinna.Här är nedan min interpellation
"Kalmarsunds Louisiana!

År 2001 skrev jag för Folkpartiet liberalernas räkning en motion om Konstcafé i Byttan och för bättre öppettider där. Mina förväntningar överträffades med ett helt nytt Konstmuseum i anslutning till Byttans restaurang. Samordning av öppettider sågs som en självklarhet. Konstmuseet och Byttan har ett bra samarbete, och den som vill ta en fika vid sitt besök i konsthallen kanske kan göra det i framtiden. Men den som vill bjuda med sina gäster på en middag i Stadsparken kan fortfarande aldrig veta om restaurang Byttan håller öppet.

Byttan och Konstmuseet är beläget på en av Kalmars vackraste och mest välskötta platser och kommunen har satsat stora resurser för att hålla Stadsparken attraktiv och tillgänglig för allmänheten. Därför anser Folkpartiet liberalerna nu som då (2001) att kommunen och allmänheten kan ställa höga krav på den som får hyra Byttan av kommunen för sin näringsverksamhet.

Nu som då är Stadsparken ofta ödslig på kvällarna och ett ökat öppethållande är en viktig trygghetsfaktor då fler vuxna troligen rör sig i parken. Kalmar ska också vara en attraktiv stad för besökare och Kalmar kommun försöker på flera sätt förlänga turistsäsongen. Bättre öppettider är en sådan viktig faktor för att locka besökare året om.

Tio år efter min första motion har restaurang Byttans öppettider knappast förbättrats
och mina frågor till dig är:

– är det acceptabelt för Kalmar som besöksstad att restaurangen i Kalmar kommuns mest påkostade och attraktiva park är stängd större delen av året?

– vill du medverka till en samordning mellan Konstmuseets och restaurang Byttans öppettider, så som tanken var med Konstmuseets placering i Stadsparken?"

torsdag, oktober 27, 2011

Kommer KFF:s ekonomiska rapport i november?

Socialdemokraterna brukar ju i valtalen tala om att plånboken inte ska styra om barnen ska ha råd att vara med i olika aktiviteter. Jag håller med dem där, men jag låter också det få genomslag i besluten.
I riksidrottsförbundets genomgång av vad kommunerna satsar på idrotten kan man utläsa att Kalmar i kommunstöd för idrotten ger 80 % i subvention för Kalmar FF.

Det är i så fall en lika stor subvention till KFF som ges till kommunens
ungdomar 13- 20 år. Dessutom finns sponsring,garbionmurar, träningsplaner och 1000 parkeringsplatser som en liten gåva från Kalmar kommun. Sammantaget har majoriteten satsat väldigt mycket på elitidrotten.

Kanske det med alla dessa insatser kan bli en så stor vinst att Kalmar kommun nu kan sponsra något annat än fotboll, men det får vi veta när vi får en ekonomisk redovisning av KFF:s verksamhet i Kommunstyrelsen.

I avtalet mellan Kalmar kommun och Kalmar FF finns inskrivet att KFF varje år ska ge kommunstyrelsen en ekonomisk rapport. Det är väl det minsta medborgarna kan begära när de ger sådana bidrag och riskerar 100 miljoner i borgen för Arenan.
Det är två kommunstyrelsesammanträden kvar på året, men det ser ju lite illa ut att vänta till det sista sammanträdet.
Ska vi hoppas på en redovisning i november?

onsdag, oktober 26, 2011

Är alla stenar vända nu?

Juholt åker runt på sin Eriksgata och säger "förlåt, jag trodde att jag gjorde rätt,". Det är ett tufft jobb men han får ju anledning att träffa alla socialdemokrater i alla Sveriges nästan 300 kommuner. Han verkar ha en av -och påknapp med en förlåtknapp och en brandtalknapp. "Jag trodde att jag visste var jag var" kanske han får anledning att säga efter denna resa.


Samtidigt med denna resa gör nu landstingens förslag till regioner sin resa runt i alla kommuner för att godkännas eller förkastas.

Efter fyra års förberedelser har Jönköpings län nu kommit fram till att man inte vill ingå i en region med oss eller någon annan, men de vill gärna samarbeta.
Det var ju en revolutionerande överenskommelse efter denna mangling. Alla stenar måste nu vara vända minst fem gånger!Eller?

Det var exakt det som jag ville ha med i Kalmar kommuns svar till landstinget på förslaget om en Sydsvensk region. Självklart bifaller jag det förslag om en Sydsvensk region som jag kämpat så för! Lika självklart är det att tala om att Kalmar kommun fortsatt vill utveckla samarbetet med alla kommuner och regioner som hamnar utanför en Sydsvensk region.

Det är en administrativ gräns. Vi bor oavsett region, kvar på samma ställe som innan. Samarbete kommer dock vara framtidens nyckel till framgång. Både mellan olika nivåer myndigheter, länder, regioner och kommuner. Gränser kommer i framtiden inte att ha samma innebörd och vara lika dramatiska som gränser idag, hoppas jag.

måndag, oktober 24, 2011

Viktiga myrsteg.

Det finns både män och kvinnor som utnyttjar människor som redan finns i en utsatt situation. Det märkliga är att dessa problem diskuteras med jämna tioårsintervaller medan väldigt lite görs.
Mäns våld mot kvinnor är ett sådant brott som fortfarande inte räknas som något särskilt grovt brott om man kollar in straffet.
Nu är det kontaktförbud som kan kombineras med att förföljaren inte får vistas i ett visst område.Straffet ska regleras efter förövarens vilja att behandlas för sitt beteende.

Straffet kan kombineras med fotboja för förföljaren, men fortfarande är det den förföljda, som oftast är en kvinna, som får flytta, byta arbete, byta skola för barnen. Gång på gång!Det är fortfarande mannens integritet som värnas i de allra flesta fall. Det är kvinnan som är offret, men ännu större offer är barnen.

Man undrar ju om barnkonventionen tillämpas vid denna strafftillämpning?
Förövaren kan röra sig fritt i hela Sverige förutom i ett litet utvalt område, medan kvinnan och barnen i princip bara kan känna sig säkra i samma område.

Självklart borde det vara tvärtom. Mannen skulle få kommunarrest i någon kommun med visst avstånd från kvinnan och barnens hem. Då kan kvinnan och barnen röra sig relativt fritt förutom i en kommun. När det gäller män som upprepade gånger tar hit kvinnor från andra länder i syfte att utnyttja dem, måste det finnas en möjlighet att varna kvinnorna redan när de söker uppehållstillstånd.Men det är betydligt mer problematiskt, eftersom kvinnor, även de svenska, ofta vill tro på mannens försäkran om att han ändrat beteende.

Men så länge som förövarens integritet bedöms viktigare än offrets, kommer alltför många barn att växa upp under ständig rädsla och otrygghet. En ändrad inställning till våra inhemska brott, kan förhoppningsvis minska antalet män som vill utöva sin makt på kvinnor. Kvinnor som inte kan tänka sig att den kärleksfulle mannen framför dem, kan visa en helt annan sida bakom dörren i det egna hemmet.

Det går framåt men det går med myrsteg.

fredag, oktober 21, 2011

Våga diskutera!

På tisdag ska Kalmar fatta beslut om vart kommunen vill gå i regionfrågan och jag är glad att förslaget från landstinget är en sydsvensk region. Vad jag däremot tycker är fel, är att man håller så hårt på att länet ska hålla ihop.Jag har hela tiden tyckt att vi måste tona ner den dramatik som skapas med att dela länet. Det är väl inget konstigt med att vi ändrar på en administrativ gräns från 16 00- talet!

Nu börjar Jönköpings politiker att vackla i denna fråga som varit föremål för diskussion i den polititiska världen i flera år. Och då börjar genast en del sjukvårdspolitiker att vädra morgonluft. Kanske slipper jag lämna min trygga sjukvårdsregion...
Vi ska komma ihåg att "vår" sjukvårdsregion inte är så gammal, och sjukvården kommer, tror jag, att styras av patientsäkerhet och patientens val, snarare än regionpolitiska ambitioner i framtiden.

Nej låt oss koncentrera oss på att ha den bästa sjukvården på våra sjukhus och den bästa förebyggande vården utanför, så kommer sjukvården att klara sig alldeles utmärkt. Nu ska vi genom att bilda en dynamisk och attraktiv region med närhet till våra invånare och företagare genomföra det vi inte har förmått med nuvarande regionbildning. Kortare väg mellan kompetens och arbetsmarknad och färre hinder i kommunikationer och infrastruktur ger växande företag och fler jobb.Men det kan vi göra oavsett region. Det kan vi göra nu!

Då kan vi också få in lite pengar till den sjukvård vi alla så gärna vill ha och ska kräva av framtidens välfärd.Det är mest administrativa och organisatoriska gränser vi talar om och vi kommer fortsatt att behöva samarbeta över nya regiongränser, för världen blir bara allt mer gränslös, och så även Sverige. Världen förändras och det kan väl inte vara så farligt att år 2011 i all vänskap diskutera en ändring av en länsgräns från 1600- talet? Demokratin måste tåla en öppen diskussion även om den nu kommer i tolfte timmen.

tisdag, oktober 18, 2011

Grattis Västervik!

I Kalmar pratar man väldigt mycket om allt som ska uträttas, men Västervik har lyckats med det som Kalmar inte klarat på tio år. Ungefär så länge har jag ställt frågor i Kalmar kommunfullmäktige till ordförande i KSRR om hur vi bättre kan ta tillvara lampor och liknande farligt avfall.Man vet att det bara lämnas tillbaka en liten del av alla lampor som säljs.Lite svepande förhoppningar, men inga resultat!

Västervik kommer att sätta upp samlare i fyra butiker till en början, men planerar att utöka. Grattis till Västervik!

måndag, oktober 17, 2011

Det finns inga gratisluncher

Brukar faktiskt inte kolla på TV på morgonen, men förvirringen kring socialdemokratiska partiet är så stor just nu, att man får ta varje tillfälle att informera sig.

"Bilden som är satt på mig" upprepar Håkan Juholt hela tiden och försöker konsekvent distansera sig från det faktum att han fortfarande hade låtit skattebetalarna stå för både sin och kulbons hyra i hennes lägenhet, om ingen hade upptäckt det.
Han framhåller sig själv som det lysande exemplet när han av 170 bilräkningar endast hittat två som eventuellt! är dubbelfakturerade.Att han ännu inte brytt sig om att kolla om detta är riktiga uppgifter verkar ju otroligt.

Man måste absolut kunna göra fel, men att så till den grad distansera sig från sin egen roll i det hela gör ju bara politikerföraktet än större.
Och det bara bekräftar den klyfta mellan makthavare och allmänhet som knegar varje dag för att höja sin standard, och som är kringgärdade med en mängd både tydliga och otydliga regler.
Att riksdagens regler är så otydliga att inte ens lagstiftare själva kan läsa dem gör ju det hela bara än mer förvirrat.

Vill man ha otydliga regler?

Det är en mängd sådana händelser som gör att människor nu samlas på torgen i hela världen. Människor som annars arbetar varje dag för att få vardagen att gå ihop.
Sen ansluter det tyvärr alltid en svans av bråkstakar som bara vill hitta en anledning att krossa rutor och bränna bilar.Att vikämpar för de demokratiska principerna och att vi alla lever under samma regelverk tror jag är en viktig start
för att alla ska ta sitt ansvar för det samhälle vi lever i.

Det finns inga gratisluncher!

söndag, oktober 16, 2011

Det ska löna sig att göra rätt!

Denna vecka har verkligen inneburit stora förändringar för många människor. Många har sett sin arbetsplats gå upp i rök, och nu är det bara så skönt att ingen människa kom till skada. Brandkåren gjorde det som man brukar finna är det bästa. Att satsa stort från början och hellre dra tillbaka styrkorna om läget snabbt är under kontroll. Det var en fantastisk insats att rädda kringliggande byggnader och man ska ha stort beröm för en snabb insats.

Det var också bra att ha bussen placerad i området . Information är A och. O i alla sammanhang, men än mer vid händelser som denna.
Nu hoppas vi att gärningsmännen är gripna, och att alla lärt sig hur snabbt det kan bli övertänt.

Håkan Juholt har tur att det i hela det socialdemokratiska partiet inte finns en enda möjlig partiledarkandidat.
Det som innan solkade Håkan Juholt solkar nu istället hela det politiska partiet.
Det minskar ju inte politikerföraktet att reglerna är så dåliga att man kan frias just på grund av det. Men faktum kvarstår att en som aspirerar på att vara partiledare Borde förstå att kulbon inte kan betalas med riksdagsmännens hyresbidrag.
Det blir intressant att se allmänhetens reaktion på att socialdemokraterna nu tycker det är helt ok.

Nu är vårt landsmöte klart och flera beslut som vi diskuterat vid tidigare landsmöten är nu klara. Hälften kvar har jag själv slagits för vid tidigare landsmöte. Det pågår nu en del programarbeten, men det känns stabilt i vårt inre arbete nu. Vi är lycligt lottade med partiledare och det känns väldigt skönt i dessa dagar.

Nu kan vi lägga all vår energi på politiken, och i morgon kväll ska vi diskutera landstingsfrågor.
Allt fler frågor är gemensamma mellan kommun och landsting, och samarbete är bästa vägen till effektivt utnyttjande av skattemedel.
På så vis kan den som jobbar få hälften kvar i plånboken.

Det måste löna sig att arbeta och göra rätt för sig!

torsdag, oktober 13, 2011

Folkpartiet skriver dagordningen till landsmötet.

Får politiska partier väcka frågor till landsmötet utan att fråga alla som berörs?
Vi liberaler har själva varit med om att slåss för och värna den svensk- modellen där staten håller sin hand ifrån löner och avtal.

Men omvärlden och verkligheten förändras och vi måste i de politiska partierna få diskutera nödvändiga reformer. Det är t.o.m. Vårt ansvar att anpassa regelverken så att det gagnar både de som idag har ett jobb och alltför stora ungdomsskara som inte har en chans till jobb.

Det är därför ganska anmärkningsvärt att man nu kritiserar ett politiskt parti och försöker styra vad vårt högsta beslutande organ, landsmötet, ska diskutera kommande helg. Detta landsmöte är ett av våra viktigaste diskussionsforum där frågorna funnits att diskutera i alla landets kommunföreningar. Här fattar vi beslut om vår färdriktning!

Det är naturligt att parterna säger vad de tycker om våra förslag men det är ganska magstarkt att de nu försöker förhindra oss att diskutera dessa frågor.

måndag, oktober 10, 2011

beslutsunderlaget- dagen efter beslutet!

Stora arbetsplatser gör samhällen sårbara. Och ingen kan locka dem att stanna om inte verksamheten planerar att gå runt. Linnéuniversitetet har idag många bra program och många studenter. Och universitetet har lämnat sina byggnader oavsett när de byggts. Inga hänsyn till att byggnader anpassats exakt för behoven! Så kan man tydligen göra i en skattefinansierad verksamhet.

I morgon ska vi få information och lägesrapport om etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Precis den öppenhet FP yrkade på i kommunfullmäktige, och fick avslag, genomdrevs av media dagen efter sammanträdet. Vi ville att minnesanteckningar skulle lägas ut på kommunens hemsida och det visade ju sig gå alldeles utmärkt. Trots att beslutet var ett avslag på vår önskan. Förvirringen kan bli total!

Jag ville inte och kommer inte, att fatta beslut på ett så undermåligt beslutsunderlag som vi hade, och det visade sig att det fanns så mycket mera att se.
En mängd material diariefördes dagen efter beslutet tagits och sen fick jag en hel pärm med beslutsunderlag att läsa, men för sent. Nu gav ju underlaget mycket övrigt att önska och den konsult som gjort de flesta uppdragen har inte gått lottlös.

Nu hoppas jag att tjänstemännen håller väl reda på timkostnaderna och tidsåtgången för det ska självklart räknas in i kommunens kostnader för universitetet.
Vi kan väl räkna på samma summa som betalades ut i konsultarvode: 875 kr/timme + omkostnadspåslag+ mervärdessskatt.

Det är bra med öppenhet och där har fortfarande universitetet en del att hämta.
Universitetet kommer att växa och utvecklas så länge vi har kvalitet i utbildningen.
Det finns så mycket att jobba med när det gäller samverkan mellan universitet, kommun och näringsliv, men nu verkar allt hänga på om man får en ny byggnad ett stenkast från dagens stadsintegrerade universitet.

lördag, oktober 08, 2011

Ansvar på egna villkor.

Är det för att socialdemokrater suttit så länge vid makten som de har så lätt att bortförklara sina tillkortakommanden. Eller är det enstaka politiker som tjänstgjort så länge i sin skyddade verkstad att de inte förstår vilka regler vi som jobbat i vanliga jobb haft?

Juholt lät idag som ett eko av Johan Persson när han skulle försvara sitt bidragsfusk. Johan Persson var den som i förväg godkände att ordföranden, S, i KSRR helt självsvåldigt avskedade Vd och själv bestämde avgångsvederlaget. Däremot blev det rena censuren i kommunfullmäktige när en interpellation i ärendet skulle behandlas.
Knappt något var var nu relevant att diskutera. diskussionen skulle hållas så långt från kommunstyrelsens ordförande och socialdemokratin som möjligt.

Som av en slump (tekniska fel) har detta äreende om KSRR och revisorernas skarpa kritik inte gått att få med i webbsändningarna på Kalmars hemsida.
Lika slumpmässigt hamnade min interpellation om beslutsprocessen då ordförande i servicenämnden, utan att ledamöterna hade aning om det, beslutade att kommunen skulle bekosta tusen parkeringsplatser till Kalmar FF. Den hamnade bakom ett annat gyllene stolenfråga och går alltså inte att hitta för den somI avtalet, som fullmäktige beslutat var avsikten att kommunen skulle sälja marken till parkeringarna. En kostnad istället för en intäkt alltså.
Detta är också föremål för granskning av revisorerna, och märkligt nog var protokollen för 2010 då tillfälligt borta från hemsidan från servicenämnen borta från hemsidan.
Men Juholt har en tung vapendragare i Göran Greider. Proffstyckaren Greider var mest irriterad över att det inte var politik utan personfrågor


som dominerade debatten nu för tiden. Men idag nobbade socialdemokraterna tillsammans med vänstern en partiledardebatt när de inte

själva fick bestämma villkoren. Det säger kanske mer om socialister än hur många partiprogram som helst.
Är de kanske rädda för att debatten ska handla om bidragsfusket som sossarna skulle ta krafttag emot.
Eller är det ett fegt sätt att slippa debattera den ickebudget som värkte fram under sådan intern vånda?

Säkert är att socialdemokrater anser sig själva kunna välja när de ska ta ansvar för sina beslut och handlingar. Både i majoritet och opposition.

tisdag, oktober 04, 2011

En bra dag!

Idag har landstingets styrelse föreslagit en sydsvensk region för Kalmar län!
Nu kan vi börja jobba rent praktiskt med denna fråga för det blir inte ett lyckat projekt av sig själv!Mycket grovarbete - och finlir.
Men Kalmar har nu fantastiska förutsättningar att ingå i ett starkt kraftfält.
Det finns idag alldeles för stora och många hinder för att vi ska ta del av de tillväxtmöjligheter som finns! Det kommer säkert många som gärna visar upp problemen, så idag passar jag på att suga på karamellen.

I en annan division, men lika roligt var att Folkpartiet liberalernas motion om ökad tillgänglighet i kommunen med telesvar har bifallits i kommunstyrelsen idag!
Jättekul!

För att alla goda ting ska bli tre ska jag göra något något kul ikväll!

fredag, september 30, 2011

Långbänk var ordet!

Det är helt otroligt hur länge man kan lyckas hålla ärenden "under utredning" i den politiska världen. Inför den förra mandatperioden skulle landstinget och kommunen enas om en mängd välfärdsfrågor som länkar in i varandras verksamheter.
En av dessa verksamheter var Barnahus, ett samarbete mellan alla inblandade och berörda parter för att snabbt kunna lagföra förbrytare och se till att barn får hjälp vid övergrepp.

Fortfarande utreds detta och eftersom uppklarningsprocenten är som den är får många barn gå tillbaka till sina förövare som ibland är de egna föräldrarna. Landstinget har en stor del i långbänken.

På tisdagens kommunstyrelse presenteras kommunens svar på Alliansens ( i både kommunen och landstinget) förfrågan om vad som händer med en satsning på Unga Vuxna i ett samarbete mellan landstinget och kommunenerna i länet. Efter femårs utredande har inte Ännu inget samarbete startat, Ett halvhjärtat engagemang från psykiatrin och främst den socialdemokratiska landstingsledningen har också här lett till långbänk.
Kommunen har t.o.m. Haft lokal ordnad, men utan engagemang från landwstinget kan inte denna verksamhet bedrivas.

I sitt svar till kommunen beskriver landstinget en rad bortförklaringar, som om man vidtagit andra åtgärder som kan ersätta Unga Vuxna. Nu ska man utvärdera de mottagningar som startat. Kommunen svarar dock föredömligt att behovet är oförändrat och bör prioriteras. Kommunen har ett välfärdsbokslut och även andra rapporter som visar att behovet växer.

Det har tyvärr blivit så att landstingets försummelser kommunens invånare och kommunens politiker har inte som landstingets, någon ytteligare instans att skicka behövande människor till. Det handlar om kostnader men framför allt om ansvar för sitt verksamhetsområde.

Detta är bara ett par exempel på att socialdemokraterna inte mäktar med att ta ansvar för den gemensamma välfärden. Att De inte på fem år lyckats nå fram till ett smartare resultat är bara för sorgligt när man tänker på alla ungdomar som kunde få hjälp innan de blir en diagnos i sjukvården. ett par exempel på "välfärd" i socialdemokratisk tappning och att de gamla landstingen inte riktigt förmår att lösa dagens problem.

måndag, september 26, 2011

Demokratin måste erövras varje dag!

Första kommunfullmäktige sen budgetfullmäktige i juni. Därav många interpellationer.
Vi får se om det nu blir så att vi får detaljplanerna för kännedom till de politiska partierna igen. Av oklar anledning har vi tagits bort från sändlistan för ett par år sedan. Dessutom ska vi noga följa att samrådsmöten nu läggs ut på hemsidan. Det är lätt att förstå hur de attityder som präglar samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt olika kvalitetsundersökningar, uppstår.


Jag hade i en interpellation efterfrågat Samråd och information kring regionfrågan . När Fanerdun ville etablera sig här rådde samma osäkerhet som Johan Persson nu förklarar sin ovilja att informera om regionfrågan.
Att utan information eller någon förankring i processen bjuda in till öppet hus var ju dömt att gå obemärkt förbi.

Som man frågar får man svar.

Yttrandet över biogasen får jag anledning att komma till. Men nu fick vi inte ändra någonting!
1. Man hänvisar endast till den revisorsrapport som gjordes under sommaren, men den första rapporten och brevet till komunfullmäktige kom i mars.
2. Hela yttrandet lutar sig mot ett möte i maj som varken har ett protokoll eller närvarolista.
3. Men kommunbolaget var där skriver man, trots att varken kommunbolagets styrelse eller presidie som var med på mötet.
4. Det står också att KS och KF var där vilket bevisligen är helt felaktigt.
Vilka var där? Ja det vet vi inte och vad ska man tro på? Man får en känsla av att detta ska få de som läser yttrandet att tro att det var en bred representation på detta möte, men jag tror att det liksom i KSRR var noga utvalt vilka som skulle komma.

Inga obekväma frågor här inte.

När Malins interpellation om KSRR:s ordförandes otillbörliga hantering av Vd: s avgång startade som sista punkt gjorde socialdemokraterna allt för att förhindra en diskusion om ansvarsfrågan.
Det var tydligt att man Kommunstyrelsens ordförande som givit sitt stöd för hanteringen skulle distanseras från ansvarsfrågan.
Men det är han som givit klartecken till hanteringen och uttalat sitt förtroende för Steve Sjögren efteråt.

Får detta passera så är demokratin i Kalmar på ett sluttande plan. Revisorernas kritik är entydig och att trotsa deras uttalanden visar att socialdemokraterna i Kalmar står över vanliga regler.
Och tyvärr finns det alltför många som drar alla förtroendevalda över en kam. Det är så vi skapar politikerförakt och tyvärr smetar det över på oss alla. Vilka andra medborgare kunde på sina arbetsplatser klara sig utan att ta ansvar för otillbörligt beslutsfattande och att utan styrelsebeslut försnilla mer än två miljoner.
Demokratin får vi erövra på nytt och på nytt. Det var därför jag ville gå in i diskussionen. jag är glad att vi var många som deltog.

Väldigt många frågor i Kalmar berör numera den demokratiska processen. Och revisorerna har väl aldrig förut haft så mycket att göra!

fredag, september 23, 2011

Social demokrati..

Tänk vilket gratismaterial stå upparna och revymakarna har haft denna veckan.
Alla olika förklaringar till varför ganska unga politiker kan sitta på ändan fram till pensionen med full lön är helt fantastiska.

Problemet är väl att arvoden och "arbetsförhållanden" medan man har uppdragen, inte lockar många med höga utbildningar/höga löner eller företagare i större företag att sadla om.
Liksom i alla jobb ska man ha betalt för det arbete man utför och de som är duktiga företagare och anställda får gärna tjäna mycket pengar för mig. Det är helt destruktivt att skattesystemet med full lön ska försörja NÅGON som är arbetsför och inte utför arbetet längre. Är man sjuk så får man ju sjukförsäkring. Det märks att dessa pensionsregler kommit till i en tid när bidrag och svartjobb var lika naturligt som att tjäna pengar på ett vanligt arbete.

Men ansvaret då?
Jag brukar beskriva skillnaden i ansvar mellan mitt jobb som narkossjuksköterska och politiker.
Som sjuksköterska kan jag inte göra om beslutet när jag räknat ut dosen och gett sprutan, men det går ju ofta att ta om ett dåligt beslut i politiken.
Jag anser dock att jag har ett stort ansvar som förtroendevald.Och det ska jag ha!

Men när man bara kan gå vidare och låtsas som ingenting efter flera övertramp som i KSRR så kan man ju undra.Vilket ansvar har man som ordförande?
"alla kan vi göra fel" var kommentaren från socialdemokraterna genom sin ledare.

Men mer än två miljoner kan man ha till bättre saker, förutom det demokratiskt klantiga i hanteringen. Kanske är det detta som är Social Demokrati!

tisdag, september 20, 2011

Som man bäddar får man ligga!

Vi har i Sverige i alla fall reformer att diskutera. Så ser det inte ut i övriga Europa!
Men vad trött man blir på att lyssna på budgetdebatten!Och det tycker jag som ändå ÄR intresserad.Samma gamla diskussioner och t.o.m 90-talskrisen dammas av. Så jag kan fortsätta antikrundan ett varv till.

Jag kan påminna om att Sten Andersson, S skyllde vår dåvarande partiledare Bengt Westerberg för att ha en felprogrammerad hjärna när han föreslog en skattereform på 80-talet. Vi vet ju hur det gick med socialdemokraternas vidlyftiga ekonomiska politik och avdragsmöjligheter på lån. Så bäddade de för 90-talskrisen.

Några år senare tvingades socialdemokraterna med Folkpartiets hjälp genomföra den skattereform som de förringat så. Nu häcklas Folkpartiet liberalerna av S för att vi anser att man ska få ha hälften kvar av en arbetad inkomst.
För dem finns bara ett recept: skattehöjningar och subventioner. Det är så man får kontroll över människorna.Men som man bäddar får man ligga.

fredag, september 16, 2011

Glöm inte de demokratiska lagarna!

Det är rörande att Anna Thore är så mån om det kommunala biogasbolagets framtid. Lika skrämmande är det att hon fullständigt struntar i Kalmars skattebetalare. Senaste bolaget som skulle satsa sig upr krisen var Salve vid dämmet. En av Johan Perssons första åtgärder som kommunstyrelsens ordförande var att slänga ytterligare borgenspengar i sjön för Salve.

När sådana politiker får för mycket inflytande bränns inte mycket energi på konsekvensanalyser och realistiska ekonomiska kalkyler. Jag är djupt bekymrad eftersom redan tidigare socialdemokratiska bolagsordföranden försummat underhåll och hållbar ekonomi, vilket gör att man nu, när andra kommuners bolag gör vinster, i Kalmar bara får lappa och laga.

Detta visar bara en sida av problematiken med Kommunal bolag. Den andra tydliggör Anna Thore tydligt för, när hon säger att vi som politiker inte lagenligt kan skriva debattartiklar som inte faller den styrande majoriteten i smaken. Jag tycker att Anna Thore är skyldig att visa den lagparagraf som visar var detta står.

Glöm då inte bort att vi också lyder under kommunallagen och de demokratiska lagar där vi har en skyldighet att hålla våra invånare informerade och en uppgift som förtroendevalda att meddela vår åsikt till våra väljare.

onsdag, september 14, 2011

Hur uppfyller vi barnkonventionen för ALLA barn?

Igår lyssnade jag på en fantastisk redovisning om resultat av en enkät som berörde särskolebarn i högstadium och gymnasium. Forskaren Ulf Blomdahl gjorde detta ämne väldigt levande och begripligt. Trots att luften var helt slut i rummet gick tiden väldigt fort fram till pausen.Tyvärr skulle jag vidare till ett annat möte, men vi kommer att få resultatet i sin helhet.

Denna undersökning berörde ett flertal kommuner och deltagandet från Kalmar var lite haltande.
Intressant var att vi gärna lägger vikt vid vad man "har i ryggsäcken" men kanske inte lika mycket tittat på hur idrottsrörelsen är organiserad.


Något som jag tror förbluffade många var att "inkluderade särskolebarn" inte hade någon ökad kontakt med andra barn på raster och fritiden.Man funderar ju då på om man inte känner sig än mer ensam i den miljön. Måste gå att förbättra!

Om Kalmar fick dåliga siffror på några områden, ska man komma ihåg att andra kommuner, som inte undersöker, kan leva länge i tron att de gör det bästa för sina elever. Det bästa är självklart att våga undersöka för att kunna ändra och göra något åt det som gått snett.
Det allra, allra bästa måste vara att veta vad man gör innan man fattar beslut!


Det allra, allra, allra bästa beslutet idag var att förbättra kompetensen hos förskolelärare och erbjuda karriärer som innebär att de bästa lärarna kan finnas kvar i undervisningsmiljön.
Steg för steg förbättrar Alliansen förutsättningarna för alla våra barn och ungdomar.
Det är dock fortfarande kommunerna som ska se till att det blir verkstad av de nya möjligheterna.

måndag, september 12, 2011

Vem får Svartepetter?

Jag vill minnas att Volvo lovade sina anställda väsentligt högre löner innan de friställdes när tillverkningen lades ned. Det kostade inte företaget något men gav väl då högre arbetslöshetsersättning.
Det är ju lite udda att, trots att man inte producerat bilar på fyra månader kunna lova löneförhöjning.

Men Victor Muller hade tydligen beviljat sig själv en rejäl löneförhöjning och lyckas tydligen hitta några miljoner till sin egen lön. Har han någon att löneförhandla med? Men han verkar kunna övertyga de flesta!

Samtidigt har de andra fackförbunden nu en rakare linje genetemot företaget.De har satt igång konkursprocessen och sätter press på ägaren att visa var han har sina utlovade pengar.Att det snart ska komma in pengar har vi ju hört till leda.

Nej, nu börjar gamarna att cirkulera. Vem ligger bäst till. Den som har en löneförhöjning, som aldrig utbetalats, eller den som först lämnat in sin konkursansökan.
Andra hungriga gamar cirkulerar i luften för att hugga i sig lite användbar teknik ur konkursboet.Ingen blir gladare än jag om jag har fel, men det är ett sorgligt spel att bevittna. Man undrar hur spelupplägget hade sett ut om inte den statliga lönegarantin funnits?

onsdag, september 07, 2011

Farligt gods på Kalmars gator?

På kommunstyrelsen igår hade vi bland fler än 30 ärenden ett viktigt ärende om kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Jag ställde en fråga redan på arbetsutskottet huruvida vi i Kalmar har en farligt godsled eller en "rekommenderad farligt gods led" eftersom man använt den definitionen i detaljplanearbetet. En rekommenderad farligtgodsled medger att farligt gods får framföras även på stadens övriga gator.

Nu fick vi beskedet att man numera använder begreppet "rekommenderad farligtgodsled". Därför biföll jag en ändring i kommunens risk och sårbarhetsanalys med den nya benämningen.
Jag hoppas att inte detta innebär att reglerna som omger en farligt godsled helt försvinner i nya detaljplaner. Det kan ju innebära att farligt gods åker runt på många gator, om man i detaljplaner försvårar framkomligheten på det som hittills varit farligt gods led.
Säkerhetsarbetet är bland våra viktigaste ärenden och det är synd att inte kommunstyrelsen ägnar lite mera intresse åt detta.
Inte ens en föredragning om detta arbete eller krisledningsarbetet var planerat. Och det beror inte på tjänstemännen, utan på de prioriteringar majoriteten gör när de sätter dagordningen.

tisdag, september 06, 2011

Bäst före datum är passerat!

Igår ville jag uppmärksamma Östran och Barometern på att vi i kommunstyrelsen,för andra gången, får förslag på att förlänga samma markreservationer där tiden än en gång gått ut.
Östran återger det mesta så att läsaren förstår vad det rör sig om, men för den som läser Barometern framstår jag som allmänt upprörd. De återger inte alls själva orsaken till att jag är missnöjd med handläggningen.
Om det är medvetet för att framställa mig som allmänt klagande eller bara en dålig dag på jobbet, kan ju inte jag avgöra. Trist i alla fall.

Jag har inte gått någon kurs med rubriken "pressmeddelande". Jag gör så gott jag kan ändå. Östran förstod innebörden i brevet och det är ledsamt Barometern, som troligen har större resurser gör det.
Här nedan kan ni göra en test i läsförståelse på mitt meddelande till tidningarna:

"Det finns inga markreservationer att förlänga!

I morgon föreslås kommunstyrelsen förlänga två markreservationer i centrala Kalmar.
De är en produkt av det ”Kalmaritiska stimulanspaketet” från december 2008. Stimulanspaketet var ämnat att gasa Kalmar ur krisen, men boksluten visade att majoriteten inte ens med stimulans lyckades öka bostadsbyggandet.
Att så många förslag fastnar i handläggningen beror inte på pengabrist utan på bristande ledning och styrning och därav bristande rutin och uppföljning!

För andra gången ( förra gången 9 november 2009)försöker majoriteten lägga fram förslag till förlängd markreservation, trots att markreservation slutat gälla ( sedan 31 augusti)!

Jag ser minst tre oroväckande tecken
- Rutinerna för ärendehantering och beslutsprocess fungerar dåligt.

- Kommunstyrelsens ordförande ställer in kommunstyrelsens sammanträde i augusti trots att det finns ärenden som bevisligen borde varit med då.

- Majoriteten skapar genom bristande ledning en osäkerhet om kommunens förmåga och kompetens hos både företagare och presumtiva intressenter.


Många förslag, under Johan Perssons ledning, är snabba men ogenomtänkta. Att dessa två ärenden inte kommit framåt trots den långa handläggningstiden, tycker jag, bara är ett exempel på detta."


Kolla sedan våra två tidningar och se så olika budskapet kan bli till läsaren.

fredag, september 02, 2011

Ingen slump med inställt KS i augusti

Kommunstyorelsen i augusti ställdes in på grund av för få ärenden. Det är ganska anmärkningsvärt att vi på tisdagens kommunstyrelse ändå har avsevärt fler ärenden än vi brukar på dagordningen. Att de kunnat hopa sig på så kort tid!

Förutom att man minskar möjligheten till en öppen debatt, blir det också en ganska ryckig verksamhet i kommunen. Med så många ärenden borde också tiden för föredragningar förlängas betydligt, och så även tiden för en diskussion om besluten. Men oavsett hur många och tunga ärenden vi har är sammanträdet ofta slut till lunchtid. Under alla år jag varit ledamot i kommunstyrelsen, kan jag räkna på ena handens fingrar de gånger vi gjort lunchuppehåll och fortsatt sammanträdet senare.

Det talas i många sammanhang om samarbete och samförståndslösningar. Det vore bra att visa detta i beslutsprocessen också. Istället Blir det en hel del halvfärdiga beslut i kommunfullmäktige.

Svaret till revisorernas frågor om biogasen finns med och där tror majoriteten att ett ställningstagande kan komma först i november december. Det borde dock inte vara något problem för en majoritet att veta åt vilket håll man vill gå. Ska skattebetalarna riskera miljoner i en verksamhet som de enskilda företagen nu intresserar sig för? Ska vi riskera att snedvrida konkurrensen med ständiga ekonomiska tillskott.
Vi har ett ansvar att tala om det för de företag som vill gå in i denna viktiga verksamhet.

Och hur många andra "inriktningsbeslut" utan underlag har vi inte tagit i denna kommun de senaste åren?
Det brukar inte hindra de rödgröna i denna kommunen.
Jag kan bara nämna senste beslutet om Linneuniversitetets lokalisering.
Trots många "utredningar" har jag sällan sett ett mera torftigt underlag.

Så visst hade det funnits ärenden till både kommunstyrelse och kommunfullmäktige i augusti.
onsdag, augusti 31, 2011

Småland finns bara i våra hjärtan..

Nu börjar det långsamt, långsamt gå upp för våra förhandlare inom region och landsting att det inte finns något sammanhållet Småland att ansluta sig till.
Tänk om man inte varit så enögd när man startade dessa förhandlingar! Då hade vi kunnat diskutera VAD vi vill med den nya regionen och HUR Kalmar läns kommuner på bästa demokratiska vis ska förhålla sig till en realistisk verklighet.

Även de kommuner som levt med en orealistisk verklighetsbild måste ju få en rimlig chans att göra en politisk analys av läget. Hur starkt är det kraftcentrum vi ska tillhöra? Vad har vi som förenar oss och var kan vi utveckla denna identitet ytterligare. Hur skapar vi tillväxt och reformutrymme till välfärden? Även om Jönköping ansluter till Östergötland, är det enligt min mening, inte en regionstorlek som man kan bygga en tillväxt på.
Det borde göras en inventering av kommunernas inställning utifrån perspektivet att
Småland inte utgör ett alternativ. Annar startar en ny process där kommunerna en efter en hoppar ur den beslutade regionen.

Om några kommuner vill söderut och några vill norrut så kan väl inte ens landstinget göra ett majoritetsbeslut av detta, även om det egna reviret känns lite hotat.Nu förväntar jag mig att man höjer blicken och inte letar de svårigheter som ligger inom de närmaste åren. Nya regioner ska också hålla i flera hundra år.

Småland finns i våra hjärtan, men inte på regionkartan. Ta in det nu!

söndag, augusti 28, 2011

Öppenheten i vägen- igen!

Anna Thore som är ordförande i Kalmar Biogas AB upprörs över att ledamöterna i bolaget nu har tröttnat på att "alla bitar ska falla på plats?". De vill lyfta frågan om biogasens framtid. Det är denna munkavle som är folkpartisters främsta invändning mot kommunala bolag.

Anna Thore har inte hört något parti som inte vill att bolaget inte gasar sig ur problemen.

Jo, det borde Anna Thore har hört, för jag har uttalat min tveksamhet till detta vid flera tillfällen, sedan Biogasen haft svårt att leverera. Tyvärr har inte majoriteten redovisat en riktning. Det är uppenbart att vi inte, nu när detfinns en marknad och flera entreprenörer , kan skjuta till pengar varje år. Jag har också redan före sommaren väckt frågan om kontrolllbalansräkning. Jag har länge begärt att kommunen ska deklarera vilken framtid man ser för en kommunal biogasanläggning. Jag tycker att vi nu istället ska uppmuntra den marknad som är på gång.

Ekonomin är ett problem, men jag blir väldigt konfunderad när Anna Thore under sitt första ordförandeskap blir så störd av en öppen diskussion och försöker uppfostra ledamöterna i styrelsen. Sådana tendenser brukar vi skylla gamla stötar för. Det är våra skattebetalare som tar den yttersta risken för bolagen, så de har all rätt att veta hur det går. Vi lyder också under kommunallagen och revisorerna vill att vi lyfter biogasen till kommunfullmäktige.
Om kommunens verksamhet är så bräcklig,att vi inte ens kan diskutera, är det nog än en gång öppenheten och demokratin vi ska jobba med.

torsdag, augusti 25, 2011

Tala om lojalitet med "sitt" företag!

SAAB:s anställda är nog bland de mest lojala arbetare man kan tänka sig.Att vänta på delar till bilarna, att vänta på besked, att vänta på lönen. Gång på gång.Det kostar på!

Nu är det midnatt som är deadline för lönen. Kommer - kommer ej?

Dessutom om lönepengarna kommer in kommer kanske SAAB:S anställda ändå att stå med lång näsa eftersom några underleverantörer har försatt SAAB i konkurs. Underleverantörernas anställda får då sina löner i första hand.

Jag tycker att SAAB:s utveckling mer och mer liknar Fanerduns. Där var utgången också uppenbart för alla men en lojalitet prövades tills kommunen var helt blåst och mr Lou försvunnen. Först efteråt fick vi veta om alla varningssignaler som skickats i brev hit. Media fick själva spåra breven, för här i kommunen hade kommunalråden inte varit så noga med att diarieföra, eller ens spara dem.

Hoppas att inte högsta hönsen på SAAB just nu sitter och makulerar varningsbrev.
Finns det en styrelse?
Var ligger fackets lojalitet? Tusen frågor och inga svar.

söndag, augusti 21, 2011

Demokrati OCH resultat går att förena!

Hur många gånger har demokratifrågorna varit på tapeten i Kalmar kommun sedan Johan Persson började som kommunstyrelsens ordförande?
Hans förklaringar visar att han inte ens bryr sig. Att han står över all kritik.

Vem vill inte ha resultat. Genom historien har vi också sett att det belönas av väljarna när majoriteten oemotsagd får visa sin verklighet och sina resultat. Vad händer därefter? Det beror på hur aktiva media är på att bevaka makten, medan det finns någon insyn överhuvudtaget. För i första omgången har ju ofta inte någon majoritet hundra procent .
En demokrati mäts i hur majoriteten behandlar minoriteterna. Tjänstemännen är skyldiga att vara lojala med de beslut som majoriteten fattar men oppositionen har rätt till samma beslutsunderlag och information. Tjänstemännen ska också följa de processer som kommunallagen föreskriver.

Därför är det så viktigt att rekrytering i kommunen sker öppet och med tydliga kriterier om meriter och kompetens. Risken är annars stor att de anställda står i tacksamhetsskuld till den som rekryterar på andra meriter.
Det är ju också viktigt att kommunen hela tiden ökar sin kompetensnivå, så att alla kan vara stolta att ha fått sin tjänst i konkurrens med andra.
Det ger också självförtroende att stå pall för sitt ämbetsmannaansvar när demokratin hotas.

Alla efterfrågar resultatpolitik. Tyvärr upptäcks alltid för sent när denna politik lämnat demokratin bakom sig.

söndag, augusti 14, 2011

Glöm smålandsalternativet!

I Smålandsposten fredag skriver Gunnar Nordmark FP att det inte finns något Smålandsalternativ. Det är ett faktum som vissa inte vill ta till sig, men det är hög tid att börja jobba med realistiska alternativ i regionfrågan. Kalmar region och kommun måste vara ärliga gentemot sina invånare, och sluta stoppa huvudet i sanden. Vi kan ju kalla oss "snåla smålänningar eller dryga skåningar" eller vad vi känner för ändå.

Vissa partier vill ha en stark stat och lite svagare regioner och låter därför initiativet glida oss ur händerna. Andra åter bevakar sina befintliga revir och känner separationsångesten från den egna personliga maktbasen. Vi behöver både starka regioner och en tydlig rollfördelning där statens representanter respekteras för sina roller. Subsidiaritetsprincipen , där beslut fattas på lägsta effektiva nivå skall gälla.

Alla verksamhetsområden kommer att omprövas oavsett hur vi strukturerar regionerna. Utvecklingen går framåt oavsett och vi ska gå före och visa vägen. Men vi ska inte inbilla människor att de kan välja att vi både ska tillhöra Östergötland och Småland. Dra upp huvudet ur sanden och jobba med de konsekvenser och beslut som måste fattas inför en långsiktig utveckling. Var nya gränser ska finnas är varje kommunfullmäktiges ansvar. Det är en fördel att vi har ett upparbetat samarbete som kan fungera även över en ny regiongräns. Medborgarna litar på att vi sätter oss in i frågorna. Det är därför vi är förtroendevalda.

Jag hade ju önskat att antalet regioner skulle bli Max 4. Men jag har för länge sen slutat ägna mig åt önsketänkande, för att istället jobba med det mest realistiska och attraktiva alternativet för Kalmar kommun. En stor och stark Öresundsregion. Låt oss satsa på det!

måndag, augusti 08, 2011

Kommunal tjänst i ideell regi?

Kvinnojourerna har varit hårt belastade i sommar och i Kalmar befarar man att behoven ökar när familjerna kommer hem från semestern.
Vi prioriterade skolan, kvinnojourer och stadsmissionen medan de rödgröna prioriterade evenemangsverksamheten när 2012 års budget beslutades.

Jag anser att det är de mest utsatta invånarna som vi har ett ansvar för i första hand. mer än hundra miljoner per år har regeringen satsat på våldsutsatta kvinnor och det ifrågasätts av en genusdebattör vid namn Magnus Falkman i Svd. Han kritiserar att kvinnojourerna inte är professionella eller kan utsättas för krav.

De behov som kvinnojouren fyller kan inte kommun eller andra myndigheter fylla. Kvinnor söker inte stöd i en öppen verksamhet där de registreras och lätt kan nås av sina förövare. Självklart kan kommunen i samband med sina bidrag ställa krav på utvärdering och jag har inte haft någon svårighet att få ta dela av årsredovisning eller att få svar på mina frågor om verksamheten.

Tills dess att vi hittar en konstruktion där kvinnor vågar vända sig till kommunen ska vi på alla sätt stödja denna verksamhet.Det är en viktig kommunal verksamhet som nu utförs ideellt.

Allra bäst är förstås om vi kan förebygga dessa övergrepp som också drabbar de uppväxande barnen. Därför satsar vi på skolan, för det är där vi både kan hjälpa och ge barnen den grund de behöver för att uttrycka sig utan våld.


tisdag, augusti 02, 2011

USA i skuldfällan

Tänk att det ska vara så svårt för USA att få till en ekonomisk lösning. Att regera i minoritet är nog så svårt, men att ha olika majoriteter i alla instanser, som Obama får brottas med,är nog snäppet värre. Ändå är det väl tur att man även i detta land har ett tak för hur höga utgifter man få ha. Det är ju inte så enkelt att ställa de militära utgifterna mot välfärden för ett land som fått ta över de insatser som FN borde ansvara för.

Kanske de skulle behöva en budgetkonstruktion liknande den för Sveriges riksdag. Men då måste oppositionen respektera reglerna och inte köra parallella processer.

Man kan ju bli fundersam när man ser hur den ena regeringen efter den andra har låtit landet leva över sina tillgångar. Skuldfällan på TV är en sak, men lite mer kan man ju begära av en regering.

Sverige är även i detta avseende lyckligt lottat! Men vi lever i en värld som är beroende av att alla sköter sig.

torsdag, juli 28, 2011

Mänskliga faktorn?

Fortfarande är frågetecknen fler än svaren och Norges trauma är också vårt och i allt sorgearbete är det viktigt att räta ut så många frågetecken som det bara går.
Nu kommer också alla de kritiska frågor som alltid följer efter en katastrof. Vad kunde gjorts bättre?
Vi kan inte förutse allt som kan hända. Jag vill inte heller ha ett samhälle som lyckas med det för ett övervakningssamhälle är inte lösningen. Vi kommer att bli överraskade igen.. och igen.

Men vi kan lära oss, och anpassa vår beredskap efter varje ny händelse. Ofta är det brister i kommunikationen. Eller mänskliga faktorn? Varje gång säger vi att vi ska bli bättre.Utvärdering är A och O
Den mänskliga faktorn ska vi vara rädda om för en robot kan inte hantera oförutsedda händelser och oftast höjer vi oss människor i svåra situationer över vår egen tänkta förmåga. Förutsatt att vi lever i en miljö där vi tillåts tänka själva.

lördag, juli 23, 2011

En attack på öppenheten!

Det är ju helt ofattbart det som nu hänt i i vårt grannland Norge. Redan igår var ju tragedin ofattbar, men de besked som möter oss idag väcker ju tusen frågor.

Våra tankar går ju till alla dessa ungdomar där ett härligt sommarläger förvandlas till en reell mardröm.Tankarna går ju också till alla anhöriga som fått fruktansvärda besked och alla de som fortfarande slits mellan hopp och förtvivlan. Tankarna går också till det politiska Norge där någon försökt att med skräck styra människor och stänga ett öppet samhälle.

Viktigt är naturligtvis att gärningsmannen är gripen, men sen måste alla frågetecken rätas ut för både de drabbade och oss alla eftersom detta angår oss alla.
Här har politiken ett stort ansvar att inte falla undan för de som vill skapa rädsla och tystnad.

En attack mot öppenheten måste bemötas med mera öppenhet!

onsdag, juli 20, 2011

Ett viktigt mått på demokratin.

Så blev även årets kommunstyrelse inställt.

Ska vi slå vad om att detta blir rutin och legitimerar att även år 2014 sista fullmäktigedebatt före valet ställs in. Majoriteten har också ett ansvar för att oppositionen får komma till tals och får sina förslag beredda och sitt behov av att ställa frågor respekterat. Den möjligheten blir allt mer kringskuren i Kalmar.

I alla högtidstal sägs det mycket fint om demokratin, men den har inte uppstått av sig själv och lever inte heller vidare av egen kraft. Med utvecklingen i Kalmar komprimeras tiden för varje ärende vid det kommande beslutstillfällen eftersom ärenden inte försvinner med ett inställt möte. Men ledning och styrning i Kalmar sker sedan länge oförberett och med snabba utryckningar. Ju större pengar det handlar om, desto mindre tid för beredning och eftertanke.

Men när vi har en kommunstyrelseordförande som inte gillar politiskt käbbel (hans definition av öppen politisk diskussion) i viktiga ärenden, så är det självklart perfekt att hoppa över ett sammanträde då och då.Då ska fler ärenden raskas undan på nästa möte och det ger alltid majoriteten fördel.
Vi sparar pengar på inställda möten, men väl förberedda beslut med tidig förankring och tid för en öppen demokratisk debatt hade minskat kostnaderna mera i kalmar kommun. Att ha dåligt insatta politier är det säkraste sättet att öka på politiker föraktet och det vill inte jag bidra till.

Det blir intressant att se om Kommunfullmäktige också ställs in, eller om presidiet där tar chansen till tid för fler interpellationer och frågor. Ärenden finns. Jag har även denna mandatperiod efterlyst en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation i Kalmar. Nu finns det utrymme för en sådan kraftsamling.
Ett viktigt mått på demokratin är hur majoriteten behandlar minoriteterna.
Om tjänstemän ges ökad makt på politikens bekostnad, så stärker även det den styrande majoriteten, som ytteligare kan exkludera oppositionens inflytande.

Många bäckar små....

tisdag, juli 12, 2011

Italien nästa?

Man kan ju bli ganska trött när det ena eurolandet efter det andra visar sig ha levt över sina tillgångar. Vilka kostnader bara för alla ministrar som nu reser i skytteltrafik till Bryssel. Men de håller ju ändå igång flygtrafiken och hotellrörelsen.Någon sa att ska man träffa en svensk minister, ska man åka till Arlanda.

Vi ska ändå vara glada att man numera löser kriserna i Europa runt bordet istället för på slagfältet.


Är någon förvånad över att lärarfacket inte är nöjda med 10 miljoner till fortbildning för fortbildning av lärare i sex och samlevnad? Det är ju faktiskt så att detta ingår i skolans uppdrag, så det är egentligen så att man ska klara detta utan extra pengar.

Tur att vår regering håller i pengarna. Det räcker med att andra länder håller på att sabba återhämtningen från förra krisen.

tisdag, juli 05, 2011

kapitalet ut i biogastanken!

Det blir långt mellan blogginläggen när kroppen går i viloläge, men nu påminns vi åter om vår biogas, ett glädjebarn som också blivit ett sorgebarn.

Vi var politiskt eniga om att biogasen skulle få gå med förlust under några år, men nu behövs stora investeringar som inte kan hämtas hem under överskådlig tid.Min inställning har hela tiden varit den att vi ska starta upp eftersom det är en angelägen fråga, och sen ska marknaden få ta över. Den inställningen har jag ännu.

Nu har marknaden bl.a. More Biogas intresserat sig för Biogasen och då ska vi som kommun ge så bra förutsättningar för denna marknad som det bara går. Men de är beroende av att kommunen sätter ner foten och lämnar över stafettpinnen.

Revisionen har redan tidigare uppmärksammat kommunfullmäktiges ledamöter på kommunens ansvar när bolagen återkommande gör förluster.

Här blottläggs några av de brister som Folkpartiet liberalerna ser med kommunala bolag.

Hur ska privata företag konkurrera med ett kommunalt bolag som bara pumpar in nya pengar varje år det gör förluster? Och hur effektivt blir ett företag som vet att det hämta pengar hos skattebetalarna istället för att gå med förlust.

Att vara en ansvarskännande styrelseledamot när majoriteten inte tar problemen på allvar och man inte får diskutera dessa frågor öppet "med hänsyn till aktiebolagslagen", är direkt frustrerande.

Att vara förtroendevald och inte får driva opinion i frågor som berör skattebetalarna och kommunens framtid, strider ialla fall mot allt som vi liberaler står för, men socialdemokraterna verkar inte störas av detta.
Där får alla hålla tyst tills den store ledaren talar!


Jag är glad att jag redan i maj föreslog att vi skulle upprätta en kontrollbalansräkning och att vi skulle ge besked om kommunens strategi för Biogasens framtid. Det är Johan Perssons beslut att "vänta och se".
Hur många miljoner ska han under tiden låta företagare och invånare pumpa över som kapitaltäckning i biogastankarna? KIFAB kommer att behöva sitt eventuella överskott när universitetet flyttar ur nuvarande lokaler.

onsdag, juni 29, 2011

Tredje gången gillt?

– "Sverige har enligt min uppfattning haft en naiv uppfattning i korruptionsfrågor. För ett femtontal år sedan tillät vi att mutor skulle vara avdragsgilla för storföretag, det ändrades efter påtryckningar. Så vi har inte alltid varit ett föregångsland".Gunnar Stetler, överåklagare vid Riksenheten mot korruption, ser ökningen som ett uttryck för att man i Sverige blivit mer medveten om korruption.

Alltfler anser nu att vi har en naiv syn på korruption i Sverige.
Har detta blivit värre med åren eller är det så att vi granskas mera noggrant i ett internationellt perspektiv?

Förr fick svenska folket bara veta de jämförelser som var till fördel för Sverige (alltså den sittande regeringen). Statistiken anpassades så att t. ex. heltidsstuderande kunde gömmas undan arbetslöshetsstatistiken.
Den socialdemokratiska regeringen ökade därför vid behov platserna till den högre utbildningen, men utan att ge pengar till själva utbildningskvaliten.
Det blev bra statistik och liksom för vår socialistiska ledning i Kalmar är detta det viktigaste.
OECD: s Programme for International Assessment (PISA) utvärderar kvalitet, rättvisa och effektivitet i skolsystemen i omkring 70 länder som tillsammans utgör nio tiondelar av världsekonomin. Den syftar till att hjälpa länderna att se hur deras skolsystem matcha upp världen med avseende på kvalitet, rättvisa och effektivitet. Den senaste PISA-undersökningen, som fokuserade på läsning och även bedömt matematik och naturvetenskap prestanda, släpptes i december 2010.

Det är bra att vi tvingas öppna ögonen och se sanningen. Då kan vi bli så bra som vi vill vara.
Korrumperade är vi ju lite till mans i Sverige. Bidrag och subventioner är det säkraste ickevåldssättet att styra ett folk. Att hålla folket på gott humör med gratisunderhållning som politikerna valt verkar oslagbart just i Kalmar!

Att pengarna till underhållningen tas från utbildningskvalitet och annat viktigt verkar ingen bry sig om. Ungarna som har det svårast i skolan får betala ett kortvarigt sommarnöje som "sätter Kalmar på kartan". Det är så klyftor växer. Jag vill att Kalmar ska vara på kartan om tio år också! Det är därför Folkpartiet liberalerna prioriterar barnen och ännu en gång vill ha en temakväll om barnens situation i Kalmar. Kanske tredje gången gillt!

torsdag, juni 23, 2011

MIDSOMMAR!

Även om jag kommer att jobba en vecka till minst så känns det som sommarlov när midsommar närmar sig! Härligt!

Jag är också väldigt nöjd och glad för att vi även denna gång kunde snickra ihop en budget där medborgarna och våra väljare kan känna igen sig.
Precis som vi sagt, så städar vi trappan uppifrån, för det är på översta trappsatsen pengarna hamnat trots att verksamheterna fått sparbeting.

Vi startade som första parti den resa mot en skatt för Kalmars invånare i nivå med andra jämförelsekommuner. Den som ropade högst var Johan Persson.
Är det så revolutionerande att dra in 11 miljoner i en budget på 3 miljarder?

Men inte nog med det. Vi var det parti som satsade mest pengar på skolan. Alla satsningar har vi tidigare skrivit motioner om och fått avslag av vänstermajoriteten.
Ett par motioner låg så länge i byråkratilådan att Alliansregeringen, med vår partiledare Jan Björklund som utbildningsminister, hann genomföra reformerna innan kommunen letat fram motionerna och svarat på dem. Det var svåra frågor som "att införa läsa-skriva-räknagaranti" och liknande.

Nu har kommunerna ändå i årets budget fått tillskott för att kunna ge en läsa skriva garanti.
Vi tycker dock att det är ett kommunalt uppdrag som ska ske kontinuerligt oavsett tillskott från staten. Därför var detta en av våra satsningar.

När jag tänker på Folkpartiet i länets slutsatser i regionfrågan blir ja bara matt!
Om man nu har kommit fram till olika lösningar, då kan vi väl jobba utifrån det!Ridå.

Nej nu ska jag inte reta upp mig på det igen utan bara skriva en skrivelse till, sen ska jag ta itu med mitt beting till midsommar och det är jordgubbstårtorna.
GLAD MIDSOMMAR!

tisdag, juni 21, 2011

Bra utdelning?

Igår beslutades om budget 2012 för Kalmar kommun.
Under den fem timmar långa debatten bidrog Sverigedemokraterna med max 10 minuter.
Ändå är det nästan enbart deras hjärtefråga och deras inlägg som Barometern redovisar i dagens tidning.

En oförtjänt bra utdelning.

lördag, juni 18, 2011

Payback time

"Men du behöver inte vara marxist för att se tecknen"
Dagens krönikör, Henrik Rydström,lagkapten i Kalmar FF låter förstå att det blivit sämre med jämlikheten, underförstått, nu än då socialdemokraterna styrde. Skillnaden är att vi mäter mera och bättre nu. Trenden att de med högre inkomster får det relativt mycket bättre, började med socialdemokraternas politik.

Vad jag oroar mig över är om människor känner att de inte kan påverka sin vardag och sitt samhälle, oavsett vad de tjänar. Om socialdemokraterna håvar in alla pengarna för att dela ut till de som egoistiskt skriker högst för att just deras intressen är ska stödjas med skattepengar.

Rydström misstänkliggör även privata näringsidkare som utför samhällets tjänster. Företagen är en förutsättning för att socialdemokraterna får in de skattepengar som nu senast betalat parkeringsplatserna till Arenan för Kalmar FF.
Sambandet mellan landets goda ekonomi och stödet till idrotten borde tydligen också synliggöras mera. Ju fler näridrottsplatser desto fler ungar kan idrotta, utan att dessutom behöva betala pengar för att ha kul på en gräsplan.Så minskar vi skillnaderna. Där behövs ett riktigt ramaskri!

När vi tittar på idrottspaketen (investeringar som utlovas) är det många som står på listan men det är fotbollen som prioriteras och byggs. De andra förväntas hålla sig tysta bara för att de står med i kön. Det är så man tystar människor.

Rydström tror att ett starkt kollektiv lyfter fram det bästa hos människan. Jag tror det kan vara både si och så med det, för jag tror att vi människor är olika. Det finns säkert både skitstövlar och hyggliga personer i både lagidrotten och i individuella idrotter. Det är min övertygelse, men jag är liberal.

Men socialdemokraterna hälsar säkert och tackar....

fredag, juni 17, 2011

Korruptionen - ett osynligt samhällsgift!

Europa bedöms vara den minst korrupta världsdelen av organisationen Transparency International. Korruptionen är ändå ett allvarligt samhällsproblem som beräknas kosta EU:s medlemsländer över 1 000 miljarder kronor om året.
Därför har vår svenska EU-kommissionär Cecilia Malmström lanserat en rad åtgärder för att stärka bekämpningen av korruption på EU-nivå.
Det är när man som kommun och land tror att man är helt ren från korruption, som faran är som störst.

Därför är det bra att Alliansregeringen i Sverige nu också ska sätta ljuset på Sverige och kommunerna här.
Korruption är ju så otroligt svårt att bevisa om det inte rör sig om stora transaktioner. I Göteborgsfallet hävdade ju utredaren att det nästan aldrig går att komma åt korruptionen med mindre än att någon som har insyn läcker, och har något bevis.
Och det visar ju kanske att den som skvallrar visste utan att göra något åt det , om det inte är väldigt färskt. Så hur troligt är det med läckor på en skala 1-5?

Då tror jag det är betydligt vanligare med tjänster och gentjänster där den lilla kretsen blir fartblind och inte märker att man ägnar sig åt korruption.
Korruptionen är ett osynligt samhällsgift som måste bekämpas!

onsdag, juni 15, 2011

"Ansvarstagande"

Har bara lyssnat på små snuttar i partiledardebatten och Juholt viker verkligen inte ner sig. Han kommer säkert att gå hem hos de egna massorna utanför storstäderna, men man kan tro att han lever kvar i den tid när socialdemokraterna ( tyvärr utan alltför hårt motstånd) bara ökade utgifterna och devalverade, ökade utgifterna och devalverade o.s.v. Även om vi inte gått med i sista fasen av Eurosamarbetet så är vi med i stabiliseringspakten och har vissa ramar att hålla oss till. Tack och lov!

Och Jytte Guteland tycks tro att vi använder häst och vagn istället för energikrävande fordon och en energikrävande industri som faktiskt betalar den välfärd de lovar åt alla. Lös den ekvationen Gutelands Stängda kärnkraftverk + Juholts vidlyftiga löften.

Kärnkraften kommer att ersättas av annan energi, men inte inom en mansålder, så vi ska nog istället byta de gamla vi har mot ännu driftsäkrare nya. För visst är det skandal att kärnkraften stannar lagom till första köldknäppen ( då tågen också står stilla. Var valde socialdemokraterna istället för Mona Sahlin? Det gick så fort, så många har nog inte heller fattat det riktigt än.Liksom i frågan om Sveriges ansvar i Libyen får vi nog vänja oss vid många tvärsäkra svar och många tvära kast i samma fråga.
Som det var i skolan den tid han tycks representera borde han få skriva "Ansvarstagande" hundra gånger på svarta tavlan tills det sitter i ryggmärgen.

måndag, juni 13, 2011

Språkträning, den bästa investeringen!

Jobbet är den bästa platsen att lära sig svenska, är huvudrubriken i dagens Barometern. Just en organiserad språkpraktik hade vi liberaler ett förslag om för flera mandatperioder sedan. Tyvärr avslogs den då, och det är trist att det ska behövas stimulanspengar från Alliansregeringen för att man ska starta ett projekt med språkpraktik i länet.

Man behöver ju inte heller vara så otroligt begåvad för att räkna ut att även människor som kommer från andra länder mår bättre av en arbetsgemenskap och att känna igen någon att heja på i affären.

Trots att det finns så många begåvade socialdemokrater kan tydligen en ideologi som socialismen stå i vägen för kloka beslut. Eller vad fick dem annars att säga nej till vår motion? Under ett antal år förhindrat kunskapstörstande människor från att dela en arbetsgemenskap och samtidigt träna på svenskan.

När projektpengarna är slut kommer vi liberaler fortfarande att ha kvar språkträningen som en prioritering.
Vi tror det är en investering som ger mångdubbelt igen!

fredag, juni 10, 2011

Uppföljningsmetoder behövs för barnens skull!

Regionförbundet hade öppet hus 8 juni. Det låter som om där är stängt annars, men det är öppet för alla och känns i många stycken mera tillgängligt än stadshuset.

Jag blev så klart intresserad av den info Fokus hade angående uppföljning av barn och ungdomar som är placerade, huvudsakligen i familjehem.
Jag har vid två tillfällen ställt frågor i kommunfullmäktige till dåvarande ordförande i socialnämnden angående uppföljningen av dessa barn. Första gången skyllde socialdemokraternas ordförande på att det inte fanns några metoder för uppföljning av dessa barn.

Min andra interpellation föranleddes av att socialtjänsten i Kalmar inte hade besvarat kvalitetsfrågorna i den mätning som socialstyrelsen gör som ett led i Öppna jämförelser och för att vi ska kunna jämföra våra metoder och resultat med andra.
Denna gång var förklaringen lite svävande, men arbetsbelastningen var ett skäl.
En omorganisation är inget skäl till att strunta i utvärderingar!

Nio av länets kommuner deltar i detta uppföljningsprojekt som föredrogs och är ju precis det som man saknat i Kalmar. Därför är jag mycket besviken att Kalmar kommun inte tar dessa chanser till metoder för utvärdering, som vi så väl behöver.

Naturligtvis ger dessa utvärderingar och seriösa samtal med barnen insikter som gör att verksamheten måste förändras. Är man redo för förändring eller har man redan bestämt sig för att man redan har de allra bästa rutinerna? Jag hejar på den som vill utvärdera verksamheten! Det gör jag för barnens skull!

Hoppa på uppföljningståget! Svara på socialstyrelsen frågor om kvaliteten! Ju tidigare alla är med desto bättre blir det för både Kalmars utsatta barn och mätmetoden som helhet.

tisdag, juni 07, 2011

Samarbete ger pengar över!

I EU har en Europeisk rymdstrategi har antagits och utbildningsminister Jan Björklund representerade Sverige för dessa ärenden. Beslutet om rymdstrategin pekar på behoven av en effektiv styrning av den europeiska rymdverksamheten genom ett väl utvecklat samarbete mellan de tre huvudsakliga aktörerna; medlemsländerna, EU och den europeiska rymdorganisationen ESA.Europiskt samarbete, jättebra!

Värre var det att komma överens om ett nytt ramprogram för Euratom för åren 2012-13Euratom är EU:s forskningsprogram för kärnenergi och tillhör de allra äldsta organisationerna i EU. Det ungerska ordförandeskapet har ambitionen att nå en politisk överenskommelse om forskningsprogrammet för kärnenergi före den sista juni.

Man skulle också behöva intensifiera diskutioner om internationella utsläppsrätter eftersom nuvarande upplägg än mer drabbar Europa när Tyskland kommer att ersätta huvuddelen av sin kärnkraftenergi med kol och gas.Internationellt samarbete vore jättebra!

Nu läste jag precis i Östran att Peter Akinder "under strecket" tror att vi liberaler accepterat skattehöjningen på fyrtio öre bara för att vi endast sänker i små steg. Det är klart att det i en budget som omsluter tre miljarder skulle gå att sänka skatten betydligt mer. Bara med samarbete skulle den senaste höjningen på
40-öre kunna sparas in.
Men socialdemokraterna ökar skulderna för investeringar i varje budget och närmar sig nu en miljard! Självklart blir det kostnader som gör att vi måste gå försiktigt fram.

Folkpartiet liberalerna hade ju också kunnat skriva en glädjebudget, men vi signalerar en inriktning och vill finansiera vår skattesänkning och våra kostnader fullt ut. Vi satsar ändå mer än S,V och MP på barnen och skolan. Dessutom ger vi föräldrarna mera kvar till sin egen hushållsbudget! Jättebra med samarbete i verksamheterna!

fredag, juni 03, 2011

Vi satsar på barnens framtid!

Puh!
Nu är ett liberalt budgetalternativ inlämnat och jag vill tacka alla trogna medlemmar och förtroendevalda som ägnat vackra vårkvällar för att få med det viktigaste! På måndag presenteras den i sin helhet på Kommunstyrelsen.

Ändå är det så att man alltid kommer på något i efterhand som vi har talat om under året. Men vi har begränsade resurser till vårt förfogande, så jag tycker resultatet är jättebra, och vi håller det vi lovar i valrörelsen och satsar på de verksamheter som långsiktigt ger människor mera frihet att växa och mera fria val.

Vi städar trappan uppifrån som jag lovade i valrörelsen, och vi börjar nu ta det första lilla steget för att kommuninvånarna inte ska behöva betala mera skatt än vad man får göra i andra jämförbara kommuner.

Ändå satsar vi mer än den rödgröna majoriteten på skolan.


På kommunstyrelsen ska vi också besluta om att skatteväxla KLT från kommunen till Landstinget.

Först tyckte jag det var en bra ide´ men när de rödgröna där "passar på" att höja skatten för utgifter som de inte har, alltså inga redovisade kostnader, då undrar jag om man vågar lämna så viktiga uppgifter till socialdemokraterna och deras kompisar där.

De rödgröna behandlar skattepengar som om de vore deras.

onsdag, juni 01, 2011

beslutade rutiner och normer skall följas!

Det är verkligen ett steg framåt med markanvisningstävlan (FP- motion) om byggnation och parkeringsanläggning i centrala Kalmar (FP-motion).Även företagarna har tystnat, "annars höjs kanske P-avgiften".

Eftersom det är viktigt att samma regler gäller för den som tävlar efterfrågade jag på kommunfullmäktige vilken parkeringsnorm som ska gälla?
Det finns en som kommunfullmäktige beslutade om 1982 som varit föremål för uppdatering, men förslaget lades i byrålådan. Johan Persson ville inte ha så fasta regler med en statisk siffra som tillämpas rakt över. Det är sant, men kommunen har haft fem år på sig sen man började denna utredning.
Reglerna från 1982 är ganska fyrkantiga och därför fanns ett förslag till parkeringsnorm framme i arbetsutskottet redan 2006.
Majoriteten valde att ha den gamla normen kvar utan att följa den.
Det finns flera problem med det t.ex.
1. Organisationen tappar respekten för fattade beslut.
2. Rutiner med uppdateringar prioriteras ned eller sätts ur spel.
3. Allmänheten eller fastighetsägare kan inte lämna synpunkter när regelverket är satt ur spel.

Det naturliga svaret på frågan hade varit att den parkeringsnorm som kommunfullmäktige beslutat om gäller tills dess kommunfullmäktige beslutat om en annan.
Beslutade rutiner och normer skall följas. Det är en del i rättstryggheten!

Det kan tyckas fyrkantigt med en norm, men det är viktigt för både den som bygger och för allmänheten som ska bedöma kommunens ambitioner, att reglerna är tydliga och lika för alla!

söndag, maj 29, 2011

Skuldberget växer!

På grund av en del oklara omständigheter kom jag inte åt min blogg och har därför inte skrivit på ett tag.Det är irriterande när man stoppas av tekniken men nu har jag fått hjälp att komma in igen.

Det händer ju så mycket i politiken hela tiden och det kliar i fingrarna att få förklara och försvara sin ståndpunkt på bloggen. Insändare kommer ju inte säkert in direkt och då har redan andra händelser fångat intresset.

Birgitta Axelsson Edström vänsterpartiet skyller i lördagens Barometern skolans förfall på Jan Björklund, utbildningsminister FP, trots att den nya skollagen inte trätt i kraft ännu och gymnasiereformen startar först till hösten. Birgitta skriver med sin artikel under på den misslyckade skolpolitik där de sämsta målen och resultaten blivit normen som övriga ska rätta sig efter.Men den rödgröna majoriteten i Kalmar har vägrat gå med på Folkpartiets krav att satsa på skolan bl.a. att vi ska ha speciallärare till de barn som har svårt att nå målen tidigt i skolan.Vi har önskat en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation vid flera tillfällen men fått avslag från de rödgröna.

I Kalmar är fortfarande klyftorna lika stora som år 2005 mellan de bostadsområden med barnfattigdom och områden där barnfattigdom knappt går att mäta. I denna politik har vänsterpartiet haft ett betydande inflytande. Utjämna klyftor görs bäst genom att lyfta de barn som halkar efter. Inte att sänka de som är begåvade och har goda förutsättningar. Men i majoritetens budget satsas bara på det som är lagstyrt och välfärden har kvar sina besparingar i Kalmar.

Men liksom i kända socialistiska länder satsar majoriteten även här i socialistiskt styrda Kalmar på monument och gratis utvalda evenemang. Samtidigt växer skuldberget i Kalmar!

fredag, maj 20, 2011

Bussarna kör i alla väder!

Det är verkligen så att ju större beslut desto mindre underlag. Nu ska det snart fattas ett järnvägsbeslut som omfattar en kostnad för förstärkningar på 200 miljoner och hur mycket vet invånarna i Kalmar om det? Första gången jag hörde ryktas om detta frågade jag hur mycket de andra länen/regionerna bidrar med men ingen visste då. Nu får jag veta att ingen medfinansiering görs av Östergötland, trots att stora förstärkningar är inom deras region. Men hur är det med de övriga?
Jag saknar också resultat av resvaneundersökning, beräknad tidsvinst och konsekvenser för övrig kollektivtrafik.

Så måna är alltså Linköping med omnejd om en fungerande arbetsmarknadsregion med Västervik och Kalmarregionen! Jag och Folkpartiet har varit pådrivande när det gäller satsningar på infrastrukturen, och det vill jag gärna vara nu också,men det innebär inte att jag vill tvinga invånarna att höja skatten för satsningar som inte är väl underbyggda.

Innan vi har dubbel räls och långa mötesstationer tror jag vi måste se till att även busstrafik och varutransporter har bättre förutsättningar.

Jag kan faktiskt imponeras av att bussbolagen är så flexibla och att så många bussar kan komma till räddning ganska snabbt när tågen stannar. Jag var på Bromma när det kom en riktig snöstorm som gjorde att flyget inte kunde lyfta till alla destinationer.
I ett huj kom det ersättningsbussar som hjälpte till att lösa situationen. Här var jag faktiskt även imponerad av flygets information och organisation.

Jag har aldrig hört att busschaufförer gnällt på dem som omkullkastar hela deras arbetsdag eller trilskas om biljetten när tåget inte funkar.
Däremot kan inte de olika tågbolagen samarbeta om att ha en biljett trots att man inte ska byta från Kalmar till Köpenhamn. Varje bolag måste ha sin egna biljett trots att jag sitter på samma tåg hela vägen.

Så man undrar ibland om järnvägen är mogen för en kapacitetsförstärkning och fler som kör? Lyft blicken och se hur andra gör.

Jag tror inte att andra bidrar med så värst mycket till vår infrastruktur heller, men som sagt jag vet inte, eftersom det inte finns med i underlaget. Parter och finansiärer verkar inte här vara desamma.Jag får väl fråga som vanligt, men trist är det.