onsdag, april 30, 2008

Så ska vi ha´t men var ska vi ta´t

Alliansregeringen har försökt att renodla det ekonomiska arbetet till en budget per år. Det är så Kalmar kommun också arbetar. Socialdemokraterna kritiserar ändå att det inte kom någon vårbudget, eftersom man jobbat med att opponera till varje pris. Thomas Östros höll en domedagspredikan i alla TV-kanaler, men kom inte med några andra förslag än att man skulle sätta sprätt på pengarna som man nu betalar av statsskulden med.

Förslag som presenterats av lokala socialdemokrater är: "Avgiftsfri förskola för treåringar. Fler förskolelärare och utbildningsplatser för förskolelärare". Att barnen ska få lära sig mer och att psykiatrivården ska ges hög prioritet är ju att slå in vidöppna dörrar, men det är framför allt är det bidrag och bidrag som räknas för socialdemokraterna.
När det handlar om jobben vill Mona Sahlin bjuda in näringsliv och offentlig sektor till en kompetenskommission. Det har varit väldigt många bjudningar under den socialdemokratiska regeringen, men väldigt lite resultat. Nu är det åter bidrag till både näringsliv och arbetslösa som är Mona Sahlins enda recept för framtiden.

Ingen frågar och de skriver naturligtvis inte heller att vi, enskilda invånare ska betala med skattehöjningar om socialdemokraterna kommer till makten!
Här hemma låter det också som om det är minskade skatteintäkter och statsbidrag som är orsaken till siffrorna i kommunens budgetuppföljning. Det är tyvärr så, att majoriteten leder kommunen med lånade pengar, och det blir dyrt i längden. Statsbidrag som tillfälligt dolde detta under valåret var ju lyckosamt för socialisterna, men en björntjänst för Kalmar kommun som gjorde av med hela godisregnet på en gång.

Det är fortfarande så att arbetslösheten sjunker och Kalmar får in mer skatteintäkter än tidigare. Allt fler människor i Kalmar går från bidragsberoende till arbetsgemenskap!

Då kommer det även in pengar till en bättre välfärd.

måndag, april 28, 2008

Finns tydligen tid över....

Att viljan till fler parkeringsplatser är nästan obefintlig hos majoriteten blev mer och mera klart på kvällens fullmäktige. Att Kärnhem skulle tjäna pengar var för några ett hinder för avtal, men när det gällde AB Rättvisemärkt var det samma politiker som glatt skrev avtal med ett annat företag, Rättvisemärkt AB. Men detta avtal hade ju enligt dessa bara ädla motiv och inte för avsikt att tjäna pengar!Men det är ett aktiebolag .

Dessutom lades ord i min mun som jag skulle ha sagt på arbetsutskottet, men jag får väl skaffa en bandspelare. Det var ju väldigt känsligt att utmana så starka intressen som LO och Svenska kyrkan i en församling med flera intressenter och försvarare för båda organisationerna.

När vi skrev avtal om Global Compact så anade jag inte att det skulle användas så vidlyftigt för att byråkratisera även mänskliga rättigheter. Avtalet med Fairtade City användes som det enda möjliga sättet att gå vidare med Global Compact och på morgondagens arbetsutskott kommer en ytterligare byråkratisering av avtalet. Alla dessa små kostsamma beslut driver kanske fram den skattehöjning som några eftersträvar så hett.

För det ska självklart tas inom" befintlig ram". Finns det så mycket överkapacitet, tror jag det är dags att omfördela resurerna. Gör klar grönstrukturplanen som vi beslutade om för två år sedan.

Med nya krafter!

Stärkt efter tre dagar med Folkpartiets kommunala riksmöte, känner jag mig redo igen. Vi träffar många människor, men det är mycket ensamarbete för ledamöter i nämnder och styrelser och det är en kick att träffa så många som brottas med liknande vardagsfrågor. Sen knyter vi ju nya kontakter och lobbar så bra vi kan för det som ligger oss varmast om hjärtat.

Här har vi ju möjligheten att träffa riksdagsledamöterna och ”våra” ministrar.
Det var också underbart att se och höra Hans Blix i debatten. En av ”våra” liberaler som vi stolt supportar när han uppträder på världsscenen.

Vår partiledare talade och det gör han så bra, att vi lyfter i bänkarna. Han är ju också en handlingens man, så en eftersatt skolpolitik håller nu på att förvandlas så, att alla ska stimuleras och stödjas att göra sitt allra bästa. Alla kan bidra! Och här har inte socialdemokraterna en egen politik ens, eftersom man fick nobben på det förslag man redovisade det egna partiet.
Och stödpartierna är inte ense, varken med varandra eller sossarna!

Vi påmindes också om att sedan alliansen tillträdde har fler än två hela Kalmarkommuner fått arbete, alltså ca 135000 personer. Det var väl ungefär så många som förtidspensionerades på samma tid i Mona Sahlins regering. Jan berättade om en av dessa unga förtidspensionerade, som nu fått ett arbete och arbetsgemenskap. Dessutom den självkänsla det ger att med rätt redskap få en egen försörjning och kunna påverka sitt eget liv. Det är sådana exempel som ger kraft att fortsätta.

Och här hemma i Kalmar har sossarna tillbakavisat våra förslag när vi ville ta krafttag mot mobbningen i skolan. ”Vi har bara 8 mobbade på vår skola”, sa en rektor vi talade med i förra veckan. Åtta barn som vet att de kan trakasseras, och som skolan vet om, kan inte accepteras!
Vår motion om att flytta mobbaren istället för offret avvisades i fullmäktige. Vår motion om fler skolsköterskor avvisades också! Visst kan vi känna oss vanmäktiga även som politiker.

Därför behöver vi ibland träffa många likasinnade och få lite kraft att fortsätta.
Något som också ger kraft är ett positivt tillrop på stan och en insändare som stöd. Det smäller faktiskt högre än riksmötet en gång om året!

Ikväll är det kommunfullmäktige och vardag igen. Med nya krafter!

onsdag, april 23, 2008

Nu vädrar nazisterna morgonluft

Trots en lång högkonjunktur har många kommuner levt högt över sina tillgångar och bildat olika nätverk och marknadsföringssatsningar. Så även i Kalmar. Dessa satsningar kostar naturligtvis aldrig något när de införs, enligt en kommunalekonomisk logik som jag inte riktigt kan ta till mig( till mångas förtret).

Det kostar att växa, var det vanligaste svaret från kommunstyrelsens ordförande, som ändå blivit lite mera lågmält i takt med att verkligheten uppenbarat sig. Fortfarande växer skatteintäkterna på grund av att bidrag har förvandlats till jobb och arbetsgemenskap. Alla som är friska ska skaffa sig en försörjning. För övriga är kommunen skyldig att ge en bra tillvaro och en trygg ålderdom.

När man då ska spara så sparar man tydligen lättast på de stora ”mjuka” områdena. Men i Nybro tog det stopp och hela samhället kom på fötter i protest. Självklart måste alla sektorer spara, men vi måste börja med det som inte kommunen måste hålla på med.

Det värsta är att utsatta människor blir oroliga över sin framtid, men i spåren följer det som vi läst om. Olika främlingsfientliga partier vet ju precis hur vi ska ordna det här och är ju världsbäst att leta syndabockar. Massprotester på gatorna är deras livsluft. De börjar nu åter rekrytera i skolorna och här har föräldrar ett jätteansvar. Barnen lyssnar vid köksbord och när vuxna träffas och samtalar. Det börjar så oskyldigt, men går inte att stoppa när lavinen sats i rörelse. Varje enskild individ bär ansvar för sina uttalande, om de så bara var menade som ”ett skämt” så som det ofta är.

Därför måste vi förtroendevalda göra prioriteringar som vi kan förklara för människor.
Vi måste naturligtvis också våga diskutera och förändra den egna misslyckade politiken när det gäller flyktingar och andra minoriteter. Upp med problemen i ljuset, men visa även på den framgång och utveckling som Sveriges nybyggare åstadkommit när de bara får chansen.
Vår uppgift är att riva hinder, inte att bygga upp dem.

lördag, april 19, 2008

"sanning" och konsekvens

I dagen Barometern står det om en gissningstävling om mig och angrepp på bloggen, som Johan Persson anordnar och som Sebastian (nämnd i min spalt här bredvid)skriver om till tidningen. Det är bus som jag tror de politiska ungdomsförbunden brukar ägna sig åt och det är ju bara bra att kommunstyrelsens ordförande ägnar min blogg ett sådant intresse.
Vad som kanske inte förvånar mig lika mycket är att Johan Persson ensam blev tillfrågad och att tidningen sedan skriver hans förvanskning rakt av som en sanning. "Hon tycker inte att jag får skriva om folkpartiet eller henne på min blogg".

När har jag sagt detta? Aldrig!
Tidningen låter Johan tolka vad jag har sagt och jag har inte ens fått en chans.
Jag fanns till hands på telefon hela fredagen men ingen frågade mig.
Det är sådana gånger som bloggen blir en ventil, även om det inte förändrar något.
När man vet att många sitter och läser tidningen som en sanning och man inte kan rätta till det.

Min blogg är en politisk blogg (och det tror jag att de flesta bloggar är i någon mening) och det är klart att vi som arbetar politiskt skriver om varandra och varandras partier på bloggen. Jag har däremot sagt på bloggen och i tidningen att jag inte kommer att föra den politiska diskussionen med Johan via våra bloggar, eftersom han och jag möts i så många forum dit vi är valda att agera. Jag läser inte själv Johans blogg men får ju ändå veta att han skriver om mig och Fp, vilket är självklart. Jag har dock gjort klart att jag inte kommer att lockas in i en diskussion på bloggen. Om någon är seriöst intresserad av att diskutera en fråga med mig, så finns mina mailadresser helt offentligt. inger.hilmansson@liberal.se

Sen är det också självklart att jag har skrivit flera gånger om majoriteten och socialdemokraterna i Kalmar eftersom jag har haft min blogg sedan 2005 och Johan Persson har haft sin i några månader och säkert aldrig kommer att "hinna ifatt".

fredag, april 18, 2008

En majoritet av synnerliga skäl?

Majoriteten i Kalmar ska spara 75 miljoner och gör sitt trolleritrick med att sälja kommunens 50% Kalmar Energi till sitt eget kommunbolag med pengar som kommunbolaget får låna mot en borgen som kommunen(skattebetalarna) står för.
Av pengarna från försäljningen vill kommunen använda 50 miljoner till ett omställningsprogram för personalen. Redan i december skrev revisorerna ett brev och hade synpunkter på hur denna hantering påverkar kommunens framtida ekonomi.

De fick till svar att "synnerliga skäl" skulle åberopas för att få använda pengar från försäljning till driften. När man läser kommunallagen beskrivs synnerliga skäl som något man kan anföra i en kommun som har svår arbetslöshet, företagsnedläggningar eller sådant som inte kommunen kunnat påverka. Så tolkar jag det.
Hur Kalmar kommun under rådande högkonjunktur och med optimism hos företagen kan räknas in i "synnerliga skäl" är för mig mycket besynnerligt. Det är ju en lagtolkning som gör lagen helt verkningslös!


Att revisorerna nu kallat kommunstyrelsen och ger oss en chans att godkänna en korrekt årsredovisning är bra. Nu var det inte "synnerliga skäl" som det anmärktes på, utan svårigheten att förklara resultatet av ett trolleritrick i redovisningen.
Att vänstermajoriteter får underminera ekonomin står inte heller med i kommunallagen under synnerliga skäl, vad jag har sett, men det är säkert där tillämpningen finns.Det värsta med hela denna hantering är att de inte på allvar tar det politiska ansvaret att prioritera. Eftersom man inte förändrar grundförutsättningarna så har kommunen garanterat samma problem om några år igen.

Jag tycker faktiskt att Kalmar förtjänar bättre omdöme, med en historiskt låg arbetslöshet och skatteintäkter över förväntan. Nu ska jag strax gå ut i denna vackra stad och njuta av att det är fredag.

tisdag, april 15, 2008

Fördelningspolitik i min tolkning

Det är för märkligt med socialdemokraterna. Från start kritiserade de regeringen för att samla i ladorna under goda tider. Nu larmar de om att kommunerna kommer att drabbas hårt av den kommande lågkonjunkturen.

Ja, de kommuner som inte samlat i ladorna under högkonjunktur kommer att få det svårt, men det finns också många kommuner som fört en ansvarsfull ekonomisk politik, och tyvärr kan inte vänstermajoriteten räknas dit. Fortfarande går människor från utanförskap till arbetsgemenskap i alliansens Sverige och arbete istället för bidrag har också gett intäkter till kommunerna. I Mona Sahlins regering gick fler människor till förtidspension än till arbete och det är den politiken Östros talar sig varm för nu. Han är verkligen en konfrontationspolitiker, och den som Sahlin valde, men han är inte trovärdig.

Han talar om skattehöjning som fördelningspolitik, när verklig fördelningspolitik är precis vad regeringen ägnat sig åt sen den tillträdde. Fler som har en arbetsgemenskap och friheten att med mera pengar över efter skatt, påverka sitt eget liv är väl starten till den bästa fördelningspolitik man kan önska.

söndag, april 13, 2008

vänstern och demokratin

Var tvungen att lyssna på webben för att kolla om vänstern verkligen ska rösta på sin kongress för att göra ett uttalande om att partiet är demokratiskt. men jag hade hört rätt.
Man får ju hoppas att inte kongressen röstar mot Lars Ohly !
Ohly gav ju också uttryck för sin demokratisyn då han tycker att Alliansen blir mer odemokratiskt i takt med att de säljer statliga monopol som t.ex. Vin och Sprit. Att de som inte tycker som honom måste vara mindre demokratiska säger ju något om hans kompassriktning.

Det finns ju de som känner sig tvungna att ha med "demokraterna" som svans i partinamnet, men det i sig gör ju inte ett parti demokratiskt med automatik.

Ägandet ger makt och rösträtten betyder mer säger Ohly och det är sant att ju fler monopol man kan kontrollera, desto fler politiska tillsättningar kan han göra och då bevarar han makten även vid en valförlust. Att folket betalar nästan hela inkomsten i skatt måste ju vara det mest ideala och demokratiska enligt vänsterns retorik. Vi tilldelas -kanske efter partibok- arbete, bostad,förmåner med garanterad brödranson varje dag. Dessa socialistiska metoder trodde jag var prövade med känt resultat.

Det borde kännas mera självklart för vänstern att ompröva sin politik om man är så osäker på sin demokratiska tydlighet.

torsdag, april 10, 2008

Det finns inga genvägar!

Numera är det övervägande glada företagsnyheter i tidningen, och Kalmar kommun har trots en underminerad ekonomi, ett bra utgångsläge för att minska sina underskott och anpassa kostnaderna till intäkterna.
Det är glädjande att företagen arbetar för högvarv och etablerar sig i Kalmar. Det är privat mark som nu utvecklas till ett riktigt handelsområde, och vi ska glädjas med företagarna, som i spåren av IKEA utvidgar kundkretsen runt Kalmar.Företagare och deras anställda har samma behov som alla andra av en väl fungerande kommun, med en stark ekonomi som håller över en högkonjunktur.


Utgångsläget kunde således varit ännu bättre om vänstermajoriteten ägnat det kommunala hantverket lite mera engagemang.
De har dessvärre inte gjort grundarbetet för att snabbt få fram bostäder, villatomter och ny industrimark snabbt och välplanerat.
Det är just kommunens uppgift att i en demokratisk process planera och ge möjlighet till utveckling.

Därför är det oroande när majoriteten trixar med att flytta kostnader i stället för att minska dem. Det är också oroande om de helt utan inväntan av en översiktsplanering säljer mark för att få snabba intäkter, istället för att spara.
Att revisorerna nu sammankallar kommunstyrelseledamötena med anledning av årsredovisningen är bra. Kalmar kommun ska inte ge sken av en budget i balans och inte heller minska krismedvetandet genom att använda pengar från en försäljning till driften.

tisdag, april 08, 2008

Bättre sent än aldrig?

Har tillbringat tre härliga skiddagar i Åre i samband med en födelsedagsuppvaktning.


För att komma dit måste man välja mellan tre nästan lika jobbiga transportsätt, men vi valde tåget. Det är skönt med en station mitt i byn, precis som i Kalmar.
Det märkliga är att utvecklingen inom tågvärlden har varit obefintlig här i Sverige.
Det är snarare så att utvecklingen gått bakåt på vissa områden.

En liten skylt med vagnsnumret istället för att sätta jättenummer på sidan av vagnen.
På de allra modernaste tågen har man inte lyckats klämma in väl tilltagna bagagehyllor ens.
Väskorna står nu i en röra och helt utom kontroll där människor ska passera vid av och påstigning.
Inte heller kan man fälla sätena i vilställning, som man ju fortfarande kan i gamla vagnar.
God service och bra bemötande är helt avhängigt vilken personal som råkar arbeta under just min resa. Man kan ha både tur och otur.

När tåget skulle bli en hel timma försenat från Åre, fick vi veta det väldigt sent, och inga besked för alla de som skulle missa sina övriga tågbyten.
Jag fick väldigt bra hjälp med att ändra, och vi tog ett senare tåg, som det fanns en anslutning för.
Tänk om man från järnvägen kunde nyttjat SMS för att meddela oss om förseningen, så hade vi fått en halv dag till i backen. Dessvärre stod man kvar så länge på perrongen i Åre med vårt ”nya” tåg, att vi missade även nästa bokade anslutningståg.

Så ofräsch efter dålig sömn och alla tågbyten med skidpackning och träningsvärk, kom jag till
Kalmar 90 minuter försenad och 60 minuter försenad till kommunstyrelsens sammanträde.
Min ersättare var ju där, men det känns inte bra att missa viktiga redovisningar.

Förseningar kan alltid inträffa, men jag har en känsla av att man inom tågtrafiken räknar med förseningar som ett normalt inslag i resandet. Något som man som resenär måste räkna med.
Dessutom måste trafikansvariga jobba lite mer på framförhållning och information.
Attityden till resenären måste förändras om järnvägen ska ha en framtid i Sverige.
Bättre sent än aldrig duger inte riktigt …

Men målet var resan värd!

torsdag, april 03, 2008

Strutsbeteende i Kalmar

För att slippa lösa parkeringsproblemen på Kvarnholmen letar den politiska ledningen konsulter som kan hitta på en mängd olika förklaringar till att det finns parkeringsproblem.
Det senaste inslaget är att man kollat hur långt bilarna, som parkerat i stan har kört!
Har man kollat om de har barn att lämna på dagis eller någon gammal förälder att hälsa på på vägen hem?
Under en utbildning för ganska många år sedan hade en kulturgeograf tittat på viljan att samåka till och från jobbet. Det visade sig att människor tar bilen själv för att kunna uträtta ärenden och stanna på arbetet så länge de behöver, eller just hämta barnen och skjutsa till olika aktiviteter.
Med konsultdirektiv och statistik kan man dessvärre få fram precis vilka resultat man vill.

Vi får väl vara glada så länge alla som bor i centrum tar sin bil och kör därifrån på morgonen, annars skulle det bli ännu färre P-platser till den som vill besöka staden.
Jämförelsevis är det ganska många i Kalmar kommun som cyklar och går till jobbet, och det är bra.

Det finns helt enkelt inte en politisk vilja att bygga fler parkeringsplatser, men ingen vill riktigt erkänna det.
Alla pengar som lagts ner för att stödja denna politiska inriktning, hade snart räckt till ett parkeringshus.
En parkeringsutredning, som visade ett lägsta scenarie med behov i nuläget av 650 parkeringsplatser vill man inte tala om. Den färdiga parkeringsnormen som kostat många tusenlappar att få fram, lade man tillbaka i utredningshålet, för att slippa följa vid nybyggnation.
När utredningar visar "fel" resultat gömmer majoriteten undan dem.

Vi ska vara rädda om stadskärnan och göra den attraktiv både för kollektivtrafik, cyklister och bilister.
För det behövs både bra cykelvägar och fler parkeringsplatser. På måndag beslutas om den "sista" möjliga marken för parkeringshus.
Jag har fått försäkrat att skrivningen i avtalet med Kärnhem ska innebära tillräckligt med parkeringsplatser, men jag blir mer och mer orolig när jag ser majoritetens ovilja att lösa parkeringsfrågan. Vi bygger bort alltmer parkeringar utan att ersätta dem. Jag anser att en levande stadskärna också måste innebära bra parkeringsmöjligheter.
Om centrum dör behövs definitivt inte fler parkeringar!
Men då fick de som inte vill ha några fler P-platser ändå rätt!

tisdag, april 01, 2008

Det är aldrig för sent att ge upp!

Igår på kommunfullmäktige försökte vi skapa lite engagemang kring ägardirektiven.
Det har vi ju försökt redan i alla år, så varför ger man inte upp? ”Ni vill ju inte ha bolag det är därför ni skriver så många ändringar och tillägg” säger vänstern.
Nej det är inte därför vi skriver så många ändringar och tillägg. Vi har respekt för att vi inte är i majoritet och kan lägga in verksamheten i förvaltning eller sälja den som lämpar sig bäst för det. Politiker ska inte låtsas vara företagare, för det är inte vår uppgift.
Vi liberaler skriver ändringar och tillägg för att bolagen är en verksamhet som vi känner ett ansvar för. Vi vill verksamheten väl.
Hade det fungerat som jag föreslagit, så hade vi skrivit ägardirektiven tillsammans i en gemensam process. Nu sker allting i sista minuten.
De kommunala bolagen omfattar i Kalmar en mycket stor del av den kommunala verksamheten. Förvaltningarna ägnar vi varje år en heldag där vi beslutar om målen och de ekonomiska ramarna för verksamheten. Ägardirektiven får en halvtimma i bästa fall.

Nu yrkade vi att våra förslag till ägardirektiven skulle tas punkt för punkt. Det var för att betona att det är fullmäktige och ingen annan, som ska styra bolagen med ägardirektiven.
Vill vi ge kommunfullmäktige, som ju är det högsta beslutande församlingen, mera inflytande? Jag känner att det även är en del politiker som inte bryr sig och det är riktigt oroande!
Vi ger inte upp men vill ha fler med i kampen! Välkommen som medlem om du bryr dig!