tisdag, mars 28, 2006

Handelsstrategin som handelshinder....

Gärna en handelsstrategi, men först en riktig parkering i Kalmar centrum.
Kalmar har en helt otidsenlig handelsstrategi. Skall den få bli ett hinder för handeln? Alltför mycket tid ägnas i Kalmar kommun åt strategier som inte hinner förnyas i takt med tiden.Giraffen är inget hot mot Kvarnholmens handel. Den socialistiska bilfientligheten är det största hotet! De har gång på gång förpassat P-frågorna till utredningar, för att maskera sin ovilja att ge förutsättningar för boende och företagare i centrala Kalmar. Jag vill ha ett P-hus för att människor inte ska behöva cirkulera runt med bilen, när de besöker staden. Det skall vara ett vackert P-hus som kan kombineras med andra verksamheter. En växande stad måste vara välkomnande och tillgänglig även för bilister. Hur skall annars alla varor de vill handla fraktas hem? Kommunens handelsstrategi utgör just nu ett hinder för handeln. Ett P-hus utgör en förutsättning för handeln i Centrala Kalmar!

tisdag, mars 21, 2006

skärpning!

Nu har vi haft en kommissionsrapport som grävt i sanningen om hanteringen av flodvågskatastrofen här i Sverige.
Vi har haft ett konstitutionsutskott som ägnat dagar åt insamlande av uppgifter och förhör av de inblandade.

Ändå kommer det nu nya uppgifter som har en stor betydelse för de olika inblandades ansvar. Kommer det mera om en vecka? Vad är det för grundläggande fel i den svenska offentligheten och de svenska myndigheterna, när det vanliga basfakta är tillgängliga för de som skall granska myndigheterna. Vilka hade del av informationen om flodvågen. Vilka borde haft informationen ?
Förtroendet bara sjunker för regeringen Persson.

Det är hög tid för skärpning! Det är hög tid att byta regering!

måndag, mars 20, 2006

alla skall med, även Ohly.

Vänsterpartiet kommer att kräva att utrikespolitiken skall ingå i regeringssamarbetet efter valet om de får fortsätta vara stödparti till socialdemokraterna. Socialdemokraterna vill så gärna behålla makten, att de säkert går med på detta även om det minskar Sveriges trovärdighet på området. Det skulle också bli ännu svårare än idag att få gemensamma lösningar på framtida problem, och det är otroligt viktigt i just utrikespolitiken.
Det finns bara en sak att göra. Byt regering i höst!

söndag, mars 12, 2006

Var fanns motståndsrörelsen?

Slobodan Milosevic har lekt med rättvisan i fyra år och någon juridisk dom fick han aldrig eftersom han dog överraskande i häktet. Historiens dom är dock hård. Han medverkade till att fyra krig startade och att de grymmaste folkmord sändes i Europa på bästa TV-tid. Jag glömmer aldrig hur vi satt framför TV:n och såg hur män och kvinnor under vapenhot fick gå åt åt olika håll precis som vi minns från förintelsen under andra världskriget. Svenska soldater tvingades stå och titta på, utan att få ingripa. Vilka sår har detta inneburit för dessa "fredsbevarande styrkor"

Att jag säger "medverkade" innebär att han aldrig hade kunnat genomföra detta själv.
Han använde nationalismen för att uppnå makten, och struntade i att han satte igång krafter som ödelade ett helt land. Alla folkmördare har haft hjälp av medlöpare och bödlar som gärna gjort grovjobbet. Före. Vanliga människor som aldrig gjort en människa illa. Efteråt, har dessa personer inte riktigt kunnat förklara i vilket skede de blev medlöpare och bödlar.Det tål att tänka på.

söndag, mars 05, 2006

vi missar tåget!

Vi lever i en global värld. Nya tillväxtkontinenter, där även kunskapsföretagen växer, rusar fram som ett snabbgående tillväxttåg. I Sverige jobbar socialisterna för att sätta upp farthinder, och protektionismen frodas i en ohelig allian mellan socialister och konservativa i EU, när de urvattnat tjänstedirektivet.
I Kalmar kommun har den socialistiska majoriteten lagt ett förslag om krav på kollektivavtal vid upphandling! Det är deras svar på småföretagens önskan om enklare regler.
Om man vill stänga ute utländska företag, så finns redan ett utstationeringsdirektiv som reglerar arbetsrätt och minimilöner. Det är alltså inte löntagarnas bästa man har för ögonen. Socialisterna vill istället tillfredsställa och mobilisera LO för att få villiga funktionäreri årets valrörelse.
Kontroll och monopol istället för frihandel och konkurrens. Och under tiden går framtidståget förbi.