måndag, augusti 27, 2007

Vad har du inte berättat Johan?

I kommunfullmäktige i Kalmar ställde jag en fråga med anledning av att Johan Persson uttalat sig i tidningen och sagt att han visste om att Fanerdun hade svårt att få ut pengar, men att han inte var orolig. Samtidigt reser han helt oplanerat till Kina för att träffa företagets representanter. Visst blir man förvånad över sådana uppgifter och han bör ha fler lugnande besked eftersom han inte är orolig.
Min enkla fråga var, vad mer han känner till som vi andra ledamöter behöver veta.

Han påstår då att han har haft en information om detta i arbetsutskottet. Det är riktigt att vi fick en kort rapport från Fanerdunbygget, men inte heller de övriga borgerliga gruppledarna hade uppfattat någon information om svårigheter att föra över pengar till Sverige.

Nu står han i talarstolen och påstår att i affärer kan man inte prata högt. Som om vi alla inte visste det! Men Kalmar kommun har inte haft för avsikt att göra någon affär i Kina. Det finns inget beslut på det. Vill något företag göra affärer med kommunen så kan det ske här.
Och vi ledamöter ska inte behöva läsa tidningen för att veta vad Johan gör med skattemedel.

Ja, Johan fortsatte att formulera sina egna frågor och svar. Min fråga brydde han sig inte om.

Det visar på en maktfullkomlighet, där han inte anser sig behöva ta frågorna i fullmäktige på allvar. Jag tycker att vi ska värna det demokratiska systemet där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ.
Det är alltför många frågor som blir obesvarade av Johan.

fredag, augusti 24, 2007

Smart eller lömskt?

Nya Destination Kalmar AB är bildat mot Folkpartiets vilja, och det får jag stå ut med i en demokrati. På måndag skall styrelsen utses, och i beslutet slår man fast att näringslivet skall ha fyra ledamöter. Utan aktier i bolaget.

Partierna har ju haft sina nomineringar, och jag blir ju ganska bestört när jag får veta, att inte småföretagarna har fått möjlighet att nominera någon ledamot.
Hur har övriga ledamöter från näringslivet nominerats? Kan det vara så illa att det är socialdemokraterna som valt, och på så sätt skaffat sig fyra extra ledamöter?
Företräder dessa ledamöter sig själva, eller socialdemokraterna?
Vilka ägarintressen företräder de?

Ja det hoppas jag att vi får veta på måndagens kommunfullmäktige.

söndag, augusti 12, 2007

Storstädning på regionnivå

Utrymmet för egna vardagsval är inte särskilt stort i Sverige, där många års socialistiskt styre effektivt motarbetat möjligheter till diskussion och egna val. Vi har helt enkelt dålig träning på att diskutera öppet.
Liberaler har alltid kämpat för att stärka individens rätt gentemot myndigheter, men jag noterar tyvärr en tilltagande konflikträdsla, som hämmar diskussioner, både i arbetsliv och i samhället i övrigt.

En utredning om regionernas ansvarsfördelning och framtida utveckling skall besvaras snart.

Varken kommuner , landsting eller storregioner förfogar över sin egen lagstiftning och det tillkommer hela tiden regelverk som ger allt mindre tid och pengar över för servicen närmast medborgaren Under årens lopp har dessutom nya statliga myndigheter tillskapats av socialdemokraterna, ofta med olika regionindelning, oklar styrning och kostnadskontroll.
Allt detta måste lösas i den kommande regionfrågan. Och allt detta borde diskuteras vid köksborden.
Det märkliga är, att vänsterpartiet och miljöpartiet är så tysta när det gäller regionutvecklingen. Då det gäller EU och ansvarsfrågorna på europanivå ropar de ständigt på folkomröstning och mera kommunikation.

Det är också märkligt att regionförbundet i Kalmar län bevakas så lite från media. Det är svagt att så få regionfrågor, kommuniceras med medborgarna. Men det har jag aldrig hört V eller Mp klaga på. Det bådar inte gott för regionutvecklingen.

Vår värld växer. Det vinner vi alla på!
Sverige har förändrats, och en städning på alla nivåer behövs för att möta framtidens krav på ansvarsutövning. Nu pågår ett arbete i Folkpartiet liberalerna och jag välkomnar fler synpunkter. Eller välj att bli medlem och påverka även andra frågor!

tisdag, augusti 07, 2007

Låt däckgungorna vara kvar!

Ett förslag om att avlägsna kommunens däckgungor nådde idag kommunens arbetsutskott.
Förslagsställaren hävdar att de innehåller skadliga ämnen som barnen kan få i sig. Det finns mer än hundra däckgungor i Kalmars skolor och förskolor. Det är en bra form av återanvändning, tycker jag. De har använts i årtionden och är väl beprövade. De är inte heller klassade som farligt avfall och det finns inga belägg för att de är skadliga.

Därför trodde jag faktiskt att det skulle bli avslag, så som Fp:s ledamot i Barn-och ungdomsnämnden redan yrkat. Men majoriteten gav bifall till förslaget. Dessutom skärpte vänstern beslutet med en plan för att byta ut gungorna. Hundra gungor! Jag ger gärna resurser till säkerhet, men till symbolhandlingar är jag inte beredd att offra skattebetalarnas pengar.

Däckgungor används av äldre barn. De kan användas på många olika sätt och av flera barn samtidigt. Det stimulerar till samvaro och kreativitet. Jag har inte sett något litet barn stå och bita på däcken, men de smakar gärna på sanden under som ofta är kryddad med både fågelbajs och kattkiss. Äckligt men troligen inte farligt.

Däremot finns det säkert däckpartiklar i barnens trafikmiljö (och speciellt i den höjd där de små barnen går eller åker i vagnen). Alla lekplatser i Sverige är omgärdade med många lagar och standarder, och det är bra, men riskerar att bli så tillrättalagda att barnen inte lockas till aktivitet och kreativitet. Små faror hjälper barnen att bedöma risker och verkliga faror.

Ska vi ägna oss åt sånt här, när det finns så mycket viktigt som behöver åtgärdas?

fredag, augusti 03, 2007

fiffel som lönar sig?

Val av ordförande för ungdomsförbunden lockar ofta fram de sämsta sidorna hos medlemmarna i toppen. Det är vassa armbågar som gäller för att göra karriär och den som inte ställer upp på det, fastnar på vägen.
Dagens ungdomsförbundare som gör karriär är morgondagens toppolitiker. Och det oroar mig!
Vi behöver ungdomar och vuxna som arbetar och studerar jämsides med politiken. Att möta sina kritiker i fikarummet på jobben dagen efter besluten är en väl så viktig politisk skolning som att öva retorik och argumentation på konferenser. Vill vi ha mänskliga politiker eller broilers som alltid har ett inövat svar på tungan?

Nu har ett Socialdemokratiskt ungdomsförbund åter fifflat för att få mera bidrag. Det är tråkigt för de förbund som sköter sig och vill ha en ren bokföring. Men de står sig ju slätt mot de som är tillräckligt fräcka för att lura till sig extra pengar som de i sin tur kan använda för att klättra inom partiet.

Mona Sahlins kommentar : "hoppas de kommer ur detta med ett ännu starkare SSU".
Är det fifflet som ska stärka SSU, eller vad menar hon?
Men hon har ju också skolats i SSU och kanske inte blir så upprörd, som i alla fall jag förväntar mig av en lagstiftare och partiledare.

Att några ungdomsförbund, oavsett vilket parti det gäller, fortfarande fifflar med skattebetalarnas pengar borde ju oroa alla som arbetar med demokrati bygge.

skola för fifflare?