fredag, februari 27, 2009

Fp utmanar S i hela landet!

För ganska precis tre veckor sedan presenterade Allianspartierna den historiska överenskommelsen om hur Sveriges framtida energiförsörjning ska se ut.
Efter fem möten avbröts tyvärr i går torsdag de gemensamma energisamtal som regeringen inbjudit oppositionen till.

Vad är då oppositionens alternativ?

För att ta reda på det utmanar Jan Björklund idag Mona Sahlin på debatt i Stockholm. Samtidigt utmanar Folkpartiet liberalerna socialdemokraterna i
27 kommuner i Sverige och här i Kalmar har jag idag utmanat Johan Persson
på energidebatt. Tid och plats ska vi komma överens om.
Vår basindustri och välfärd är helt beroende av en säker energitillgång.
I Kalmar län är detta en viktig fråga ur många aspekter eftersom vi också har kärnkraftsproduktion i vårt län.

Varför gör vi det här?
Demokratin kräver att medborgarna vet vad partierna står i olika frågor.
Vad vill då socialdemokraterna driva för energipolitik tillsammans med sina partners? Det ska vi ta reda på!

torsdag, februari 26, 2009

Som på beställning!

Det var väl precis det vi efterfrågade! Nu hoppas jag att pengarna sammantaget kan förhindra nedläggning och att även jättarna tar sitt ansvar. Norrbotten fick som väntat mest. Norrbottningarna räknar nog inte ens våra avstånd här som speciellt svåra. De kan ju utan vidare åka 30 mil för att dansa en kväll! Men utan drivmedel går inte ens det!

30 miljoner till drivmedel på landsbygden !
Regeringen beslutar idag om utbetalning av ytterligare 30 miljoner för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder.
Regeringens förstärkta satsning på stöd till kommersiell service ska riktas mot att stärka tillgången till drivmedel. Investeringsstöd finns sedan tidigare. Detta görs för att möta den strukturomvandling inom drivmedelsförsäljningen som slår hårt mot människor i gles- och landsbygd.
Huvudorsaken till nedläggningen av drivmedelsstationer på landsbygden är bensinbolagens rationalisering.

Många bäckar små....
Att samordna olika typer av service, såväl kommersiell som offentlig, kan ytterligare stärka såväl dagligvarubutiker som drivmedelsstationer. Regeringen uppmuntrar lokala och regionala initiativ till samordning genom stödet till kommersiell service, landsbygdsprogrammet samt stödet på 41 miljoner kronor till organisationen Hela Sverige ska leva för åren 2008-2010. Nu fördelas ytterligare 30 miljoner kronor till insatser för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder.

Medlen är ett tillskott utöver stödet till kommersiell service. Totalt för 2009 tillför regeringen 50 miljoner kronor extra för stöd till kommersiell service på landsbygden. Stödet kommer att utbetalas senast den 31 mars 2009. Det är länsstyrelser eller regionala självstyrelseorgan, respektive samverkansorgan som administrerar stödet.
Här är som jämförelse exempel på extra bidrag att söka.
- Skåne 780 000
- Blekinge 579 000
- Halland 680 000
- Kalmar 1 058 000
- Kronoberg 1 158 000
- Norrbotten 4 977 000

tisdag, februari 24, 2009

Grattis Daniel och Victoria!

Nu har kvinnan av börd efter godkännande av kung och regering fått sin man av folket.
Bara det säger ju lite om hur föråldrat och traditionstyngt detta med monarkin är.
Är man för ett demokratiskt system är det svårt att hylla ett ämbete man föds till och liknande ordningar, men vi har ju i Sverige haft turen att under nutid ha ett kungahus som representerar Sverige på ett väldigt bra sätt.
Jag tror också att vi har ett helt oförklarligt behov av att kolla in lite pompa och ståt ibland.
När kungen fick sin Silvia stod jag på borggården i Stockholm och vinkade, det är bara att erkänna.

De kunde ju inte heller valt ett bättre tillfälle att föra in lite fest i Sverige. Jag hörde någon vänsterpartist på radion som tyckte att det kostade för mycket med t.ex. polisbevakningen.
Ja, men hur mycket kostsam polisbevakning får inte polisen ställa upp på i olika evenemang och idrottssammanhang varje vecka?
Kan svenska företag få ett litet uppsving och Sverige få en turistmagnet så är det väl bara bra.
Den svenska kronan kanske också lyfter lite på kuppen! Ja, nu finns det snart ingen ände på vad en bröllopsyra kan åstadkomma!

fredag, februari 20, 2009

För lite och för sent!

Rubriken "för lite och för sent" har jag lärt mig av Mona Sahlin och hennes kompisar, som de tar till även om de bara har små förändringar att föreslå. Jag tycker ändå det är jättebra att det äntligen händer något när det gäller kommunfullmäktiges sammanträden. Nu när jag läser handlingarna till arbetsutskottet ser jag till min glädje att radiosändningar från dessa sammanträden kan bli verklighet. Jag vet inte i hur många år som Fp har föreslagit att vi ska sända ut från fullmäktige. Jag kan dock tycka att det är trist om det inte blir direktsänt, utan sänt dagen efter när allt redan refererats i tidningar och radio, så som förslaget ser ut.

Vi har ju också fått bifall på en motion om voteringsanläggning för ett par år sedan och vi har fått se vad en anläggning förmår. Man ska ju renovera på brofästet och naturligtvis måste vi få en modern teknik också i Kalmar. om den tekniken är installeras kan även webbmöjligheterna användas på ett bättre sätt.

Så i väntan på en bättre ekonomi i kommunens budget får vi kanske hålla tillgodo med lågbudgetvarianten av webbradio och att ärendena publiceras ("i sin helhet" som är mitt tilläggsförslag) dagen efter sammanträdet.

onsdag, februari 18, 2009

En farlig mirakelmedicin!

”Det är inte monopolpengar vi spelar med”, sa Maud Olofsson. Nej det är människors surt förvärvade skattepengar, men det glömmer alltid socialisterna.
Nu kommer socialdemokraterna med sin mirakelmedicin mot krisen. ”Regeringen gör för lite”. Men vad vill Mona Sahlin ”göra mera”. Hon vill obesett och utan skyddsnät, satsa
5 miljarder av våra skattepengar. Så lätt tar det största partiet på ekonomin.
Hennes kamrat Lars Ohly tycker att staten ska ta över SAAB, medan miljöpartiets språkrör är mera skeptisk till tanken. Hur hade Mona Sahlin gjort i detta läget?
Vem måste ge med sig i deras rödgröna äktenskap?

Tur att Alliansregeringen håller i pengapåsen!
Förmodligen hade vi snart stått med två bilföretag i varukorgen plus en glassamling från Orrefors. Och Sverige hade varit lika bankrutt igen som efter 80-talets lättsinniga ekonomiska politik. För socialdemokraternas pengar har varit slut ett bra tag, eftersom Mona Sahlin redan spenderat dem på vidlyftiga löften, men hon botar pengabristen med skattehöjning om pengarna tar slut. Vi känner igen det här i Kalmar.
Lånegaranti känns ju också lika säkert som en borgen till Salve eller Arenan, och vad signalerar det, när ingen annan vill betala? Det är lätt att spela med andras pengar!

Hjälper det att stänga gränserna? Ja det tycker nog Ohly med sitt förflutna och i alla fall Mona Sahlin som nu är beredd att stoppa elkablarna från Sverige till övriga Europa.
Sverige har redan flera kablar till övriga Europa och förväntas exportera mera klimatvänlig el framöver. Att våra östra grannländer vill ha elförbindelser med oss är inte svårt att förstå i skenet av det beroende de idag har av energi ifrån Ryssland.
Förutom att det är osmart är det också osmakligt att vädja till nationalismen i ett sånt här läge.
Om paret S, V fått råda kanske de hade stängt gränserna och tvingat oss att köpa svenska bilar. Bilar producerade av staten. En besk medicin, men då hade de också visat socialismen rätta ansikte!

måndag, februari 16, 2009

Vem skapar bäst förutsättningar för arbete?

Trots den ekonomiska krisen är arbetslösheten mycket lägre nu än den var under högkonjunkturen år 2006. Då hyfsade socialdemokraterna ändå statistiken med
t.ex. friår och plusjobb, medan alliansregeringen nu mäter arbetslöshet med internationell statistik. Där kan man inte få ner arbetslöshetstalen genom att räkna bort människor som går utbildning i väntan på arbete.
Samtidigt är färre sjukskrivna, vilket också måste vara en naturlig utveckling i ett land där vi har en så högt utvecklad sjukvård.

Hur går det då med Mona Sahlins arbetslinje?
Hon anser att bortfallet av kärnkraft helt går att ersätta med förnyelsebara energikällor.
Kör den teorin i valet också Mona!
Kärnkraftverkens livstid har förlängts, men någon ersättning när de äldsta ska stängas ca år 2020 har inte socialdemokraterna presenterat.

Nu har Alliansregeringen visat på stort ledarskap, när de kompromissat sig fram till ett förslag som tillåter en ersättning av kärnkraftverken när de tjänat ut. Detta är förknippat med en enorm satsning på förnyelsebara energikällor, och FP har redan tidigare signalerat för att stimulera en utveckling av elbilar jämsides med en utveckling av kärnkraften. Att forskning och utveckling kan ske i Sverige är viktigt även för befintlig kärnteknik här, och det är helt obegripligt att Mona Sahlin avvisar denna utveckling.

Basindustrin i Sverige kommer inte att kunna drivas runt med vindkraft, som idag producerar 1% av energibehovet. Mona Sahlin kommer att ge med sig, men hon kommer att göra det under förevändning att hon vill ge Sverige en långsiktig energipolitik. Allra minst vill hon gå till val på en fråga där hon har både fackliga rörelsen och kommunpolitiker i det egna partiet emot sig. De som så tydligt ser vad som krävs för att ge förutsättningar för jobben, och det är en av våra viktiga uppgifter som förtroendevalda.

fredag, februari 13, 2009

Euron avgörs inte av junilistan

Nu har junilistan skrivit ännu en märklig insändare i Barometern. Att Sverige idag har en god ekonomi beror på att vi är med i steg 1 och steg 2 i valutaunionen. Hade inte Sverige tvingats hålla sig till dessa regler efter medlemsskapet i EU och före folkomröstningen till Euron, hade socialdemokraterna för länge tömt kassan, precis som man gjort i Kalmar under samma tid.

Är det så bra att ett företag har en fördel i konkurrensen på grund av en svag krona? Det vore väl bättre att företagen kunde konkurrera med samma villkor som gäller för övriga företag i samma bransch. Då blir man ju mer oberoende av svängningar i kronkurser och liknande.

Det finns många företag som tyvärr inte alls finns i Sverige för att vi inte fullföljt vårt medlemsskap i valutaunionen med det tredje steget.

Men det viktigaste av allt, och det bästa, är att junilistan och deras europaparlamentariker inte kommer att få besluta om Euron. Det inträdet kommer att avgöras av våra riksdagsmän i Sveriges riksdag.

Måste nämna Emma Essinger som spelade och sjöng i går på bloggaftonen.
Vilken kraft och energi!Helt underbart framförande! Tack Emma och tack till Kalmarsalens vänner som hade lockat henne till Kalmar!

torsdag, februari 12, 2009

Alliansen i majoritet!

Idag har krisledningsnämdens ledamöter övat hur det kan vara att styra när snöovädret rasar värre än någonsin. Det var väl planerat, för övningsdagen har varit inbokad sedan hösten.
Det var också väl planerat med det riktiga snövädret som började igår.

Krisledningsnämnden består av Kommunstyrelsens arbetsutskott men idag hade vänstermajoritetens samtliga ledamöter förhinder, så Alliansen fick styra för en dag. Härligt att vara i majoritet!

Nu är det färdigövat och i kväll är det "bloggarnas afton" i Kalmarsalen. Jag skall vara med, och det blir en trevlig kväll, hoppas jag.
Övningen är slut, men det snöar faktiskt fortfarande i Kalmar.

onsdag, februari 11, 2009

Har vi hört den förut?

Nu måste det väl vara uppenbart för alla, och då menar jag alla, att vi riskerar en ny förhalningsrunda från Lou, kinesiska investerare, eller andra påtänkta intressenter.
Kalmar kommun har inga förpliktelser att sköta informationsverksamhet mellan Fanerdun
och deras kontakter. När man dessutom hör att arbetarna på Snurrom inte fått ut sina löner och inte kan få tag på sin arbetsgivare blir man ju bara helt matt!

Kalmar blev som första kommun (och hittills enda) medlem i Global Compact som jag trodde skulle vaccinera oss mot rättighetsbrott av alla slag. Vi skulle också utvärderas av FN regelbundet, fick vi veta, vilket jag tyckte var bra. Jag har ju ett par gånger under Fanerdunresan frågat om vilken nytta invånarna i Kalmar haft att vi gått med i Global Compact, men fått väldigt svävande svar. Nu har jag också fått veta att den där utvärderingen från FN endast är en redovisning från kommunen till FN.
Det är inte konstigt att man som politiker blir misstänksam mot alltför tjusiga projektpresentationer.

Redan i inledningen av projektet Fanerdun varit jag skeptisk till den nära kopplingen mellan Johan Persson,Kalmar kommun och Fanerdun men nu måste det bli slut på den taktiken! Inte en dags respit till ska projektet ha. Så mycket pengar och arbetstid det kostat att flytta idrottsytor och i hast hitta nya lösningar, för att mr Lou skulle beredas plats. Hur kunde mr Lou få så mycket inflytande att han t.o.m. kunde få ett stort markområde smygreserverat åt sig?

Det är ju dessutom hemskt att höra om de kinesiska investerare som också lockas hit för att "kolla projektet". Dessa har ju bara blivit en bricka i mr Lous förhalningsspel, och där ska inte kommunen vara delaktig.
Det skulle inte förvåna mig om det kommer 1 miljon kr till hyran 17 februari, som ett led i förhalningen, och så börjar man om igen. Men då är det också sagt att det blir indrivning i mars på grund av att man inte uppfyller kraven för ett bolag. Det värsta är att vi bara får lösa meddelanden, och att ingen ger en heltäckande information. Det finns ingen vilja att veta något mer än det mr Lou förser oss med. Då påminns jag alltid om att jag vill ha en rågång mellan företaget och kommunen. Men att skaffa en oberoende information menar jag, är just det.

Jag har i ett par år efterfrågat en plan B, men ingen har nappat på det. Jag tycker fortfarande att man måste sätta sig ner och fråga sig vilka konsekvenser det får för kommunen när marken och "tillgångarna" ska delas vid en konkurs. Eller andra scenarier. Vilka kostnader följer för kommunen? Vilka alternativ finns?
Vänstermajoriteten i Kalmar brukar ju rusa iväg och genomdriva i det närmaste kuppartade beslut. Ju större ärende, desto snabbare beslut, men när det gäller Fanerdun har man bevisligen en ängels tålamod.

söndag, februari 08, 2009

Grattis i dagarna tre!

Grattis till Alliansen som torsdagen den 5 februari presenterade en samlad och gemensam överenskommelse om energi- och klimatpolitiken. En historisk överenskommelse som löste upp den låsning kring energipolitiken som förhindrat forskning och teknikutveckling inom kärntekniken i 30 år. Bra är att överenskommelsen innebär en storskalig och offensiv satsning på förnybara energikällor. Alliansen har löst en av de allra svåraste gemensamma frågorna.
Vi tryggar på så vis elförsörjningen som är nödvändig för vår elintensiva basnäring i Sverige och minskar vårt beroende av el från andra länder i ett läge där energi blivit ett säkerhetspolitiskt instrument.
Mona Sahlin målade snabbt och helt obegripligt in sig i vänsterhörnet, men det får jag säkert anledning att återkomma till.

Grattis också till Kalmar Airport som nu prövat kapaciteten på Kalmar flygplats.Vid lunchtid 6 februari lyfte Ving's flygbolag Thomas Cook Scandinavia mot Thailand och Phuket.
Med på resan är 320 resenärer (normala charter brukar ta 200 resenärer) som återkommer till Kalmar solbrända och utvilade efter 14 dagar i sol och värme.Utmaningen för flygplatsen att lasta och hantera så många resenärer och så mycket bagage på samma avgång avlöpte utan störning. Bra jobbat!

Grattis till Folkpartiet liberalerna som klubbade lista och europaaprogram den 7 februari .
Det är viktigt att stöta och blöta alla meningsskiljaktigheter och det gjorde vi i god och glad stämning. Efter två dagars manglande av program och namn till Europaparlamentet kan vi med stort självförtroende ta oss an valrörelsen till Europaaparlamentet 7 juni i år. Nu är det precis 4 månader kvar till valet!
första tre namnen på listan är :
1:a plats Marit Paulsen, Malung, Dalarnas län 2:a Olle Schmidt, Malmö, Skåne län 3:e Cecilia Wikström, Uppsala, Uppsala län
Björn Brändewall är nu vald till listan av både län och partiråd.
Grattis Björn!Han kommer under våren att besöka de skolor och arbetsplatser som bjudit eller bjuder in honom. Han kommer att samtala om de frågor som vi tycker är viktiga att utveckla inom unionssamarbetet. Vi övriga i partiet hejar på!

torsdag, februari 05, 2009

Med blodad tand!

Idag blev jag riktigt sugen på att skynda på min drömresa med transsibiriska järnvägen.

Vi var inbjudna genom Kalmarposten och Kalmar Veterantågförening att få se Kalmar Veterantåg från insidan. Först fick vi frukost och i restaurangen kändes atmosfären från tågresorna på film. Vi fick veta om deras resor och att den populäraste går till Narvik med en mängd trevliga utflykter under vägen.
På den finns ingen resa förrän 2011- 2012 och de behöver inte ens marknadsföra sig!
Allt sköts på ideell väg, och man kan inte annat än att imponeras!

Vi fick sen se sovvagnarna och de fina fåtöljerna att sitta i. En clubvagn har de också där man kan köpa ett glas vin på kvällen om man vill.
Idag reser de med tåget från Kalmar till marknaden i Jokkmokk och med en utflykt till ishotellet på vägen. Låter härligt och jag önskar verkligen en trevlig resa!

Än en gång är det bevisat att ryktet är den bästa marknadsföringen.
hemsidan: www.kalmarveterantag.se
Det vore en resa att träna på inför transsibiriska!

onsdag, februari 04, 2009

nu är det Europa för hela slanten!

Vi är några folkpartister i mellanstora städer som samarbetar i ett nätverk för att vinna valet 2010. Förra helgen träffades vi i Gävle och det var en riktig energiinjektion. Nästa gång ska vi träffas i Kalmar.

Men nu har det, förutom kommunpolitiken, varit mycket EU att sätta sig in i.
Mycket samråd kring europaprogram och förberedelser inför partiråd och lokalföreningens årsmöte på måndag. Jag har bara varit hemma och vänt i några veckor, känns det som. Mina krukväxter har ett tydligt kroppsspråk som nog betyder "ge mig vatten".

På fredag reser jag till partirådet, som är partiets högsta beslutande organ mellan landsmötena.
Vi kommer att diskutera vårt europaprogram och bestämma vilka namn och var kandidaterna som ska placeras på valsedeln till europaparlamentet.

Det går ungefär till så att vi delar upp oss i utskott och går igenom den del av programmet som vi fått ansvar för. Sen träffas alla och debatterar, och sen får vi rösta på de olika ändringsförslagen i hela programmet. Det kan haka upp sig på de mest oanade förslag, men det är en kul och viktig diskussion. Det är ett stort förtroende och roligt att åka som länets ombud, men självklart jobbigt också. Det är alltid kul att träffa de andra och vara många liberaler som försöker bygga demokrati tillsammans.

Men efter partiråd och årsmöte vet jag att jag kommer att behöva kompensera all politik med att träffa mina vänner och bara prata om vad som helst. Eller ta ett dopp i havet efter en stunds bastu. Jag är ju en typisk våg som vill ha balans i tillvaron.

söndag, februari 01, 2009

Behövs ett konstitutionsutskott i kalmar?

På kommunstyrelsen i morgon kommer kommunens yttrande på Östrans JO-anmälan.
Det är ju ett faktabaserat yttrande som endast beskriver vad man gjort men inte varför.
Hade vi haft ett konstitutionsutskott i Kalmar hade Johan Persson fått svara för åsidosättande av oppositionens rätt till insyn i Fanerdunärendet. Då hade han också fått ta ansvar varför man använt sig av denna ordning, och om den är typisk för all handläggning. Hälften av breven har aktivt gallrats ut! Nu har ju Johan Persson låtit som om han inte alls är ansvarig för den här handläggningen, och jag vet inte hur JO granskar ansvaret.

Redan innan den så kallade invigningen hösten 2007 hade Johan Persson och jag delade meningar om utställningslokalerna skulle bli klara i tid. Två inslag i lokal TV deltog vi i . Johan Persson tolkade information till oss övriga med allt ifrån ” Mr. Lou hade kommit i onåd hos de kinesiska myndigheterna till kulturella kollisioner” förklarade för mig ( som mindre vetande) att när kineserna satte fart då gick det undan! Nu var det ju ändå en del ryktesspridning i gång och jag frågade Johan Persson i Gyllene stolen (kommunfullmäktige) om det var något mera angående Fanerdun som vi ledamöter behövde veta. I sitt svar sa han att han och kommunchefen fortlöpande informerat och också i fortsättningen skulle informera oss i arbetsutskottet.
Och det hade ju varit bra om det varit så.
Men de kinesiska myndigheterna hade verkligen anledning att granska Fanerdun.
Jag har också ställt frågor i arbetsutskottet men fått väldigt svävande svar. Att jag verkligen varit mindre vetande när det gäller Fanerdun, har jag blivit varse efter Östra Smålands JO-anmälan! Heder åt en tidning som ändå tar sitt uppdrag att granska makten, på allvar!


Något som förbryllar är att man i ett ärende som väckt så mycket uppmärksamhet och som ännu inte är utagerat (revisionen granskar just nu ärendet) kastar breven. Breven har gallrats, står det i kommunens yttrande, och det är svårt att hitta någon relevans mellan det som sparats och det som gallrats.
Här väcks en mängd frågor. Vad har vi som förtroendevalda för möjligheter att söka information när vi inte vet om den funnits eller om den sparas?
Vilka möjligheter finns det att garantera forskningen att i framtiden få tillgång till en samlad information från en viktig händelse i Kalmar kommun?

Jag trodde verkligen att mer än hälften av alla brev brukar sparas. Det är något att jobba vidare på.