tisdag, januari 28, 2014

Se upp för sura karameller!


Igår hade Johan Persson, kommunstyrelsens ordf. S   baxat fram sitt och Agnetha Bladhs, avgående högskolerektors  ”beslut” att bygga ett Seaside Campus i Kalmar. Trots att inte något beslut tagits i högskolestyrelsen kunde Johan Persson  2011 få alla att tro att  nya LNU bara kunde tänka sig att bygga på Fredrikskans eller  i Ölandshamnen. Innan de beslutet hemlighölls alla handlingar som rörde de utredningar och rapporter där man skulle ha kommit fram till detta beslut. Dagen efter kommunfullmäktige diariefördes handlingarna. Så kan det gå till i Kalmar.

 
Majoriteten har därefter presenterat rapporter m.m. på hemsidan, men inte tagit någon som helst hänsyn till hamnföretagen eller de näringar som är beroende av hamnen.
Dessutom fanns det fortfarande alldeles för många finansiella oklarheter när beslutet togs igår.
Men dåliga långsiktiga beslut måste kompenseras med kortsiktiga och kanske det blir en karneval eller något annat kul evenemang för att sätta glans på hamnområdet.
Kalmars företagsklimat är redan dåligt men majoriteten bjöd in till ”företagsfrukost” för att berätta om hur bra allt var i Kalmar.  Vi får se om det hjälpte på rankingen.
 

Ett återkommande valfläsk för Kalmars centrum  presenterades på dagens arbetsutskott.
Kommunens majoritetspartier hade lämnat in en skrivelse till sig själva ! om förslag på en ”avsiktsförklaring Kalmar City”. Majoriteten har under många år försökt få handeln att ha öppet på söndagar och när evenemang pågår. Godispåsen gömmer också denna sura karamell som alla små butiker inte tål.

 
Där var flera bra förslag och flera dåliga eller helt otydliga förslag i skrivelsen om Kalmar City, men ingen i majoriteten kunde svara på våra frågor utan hänvisade till de partikamrater som stod bakom avsiktsförklaringen och som inte var där. Men Destination Kalmar var i högsta grad inblandat så ingen tror väl annat än dess ordförande Johan Persson ligger bakom dessa förslag. Jag kommer att skriva en protokollsanteckning.
 
Detta var en ren partigrej från majoriteten, så tjänstemännen kunde inte heller svara på våra frågor. Beslut om att gå vidare med denna avsiktsförklaring togs av ett arbetsutskott med en majoritet där ingen visste något och ingen kunde svara på några frågor. Så kan det gå till i Kalmar.

fredag, januari 24, 2014

Jan Björklund på besök i Kalmar!

Idag har Folkpartiets partiledare, landets vice statsminister och utbildningsminister Jan Björklund besökt Kalmar och bl.a. ätit långlunch med partivänner. Det blir ju väldigt intensivt när alla vill byta några ord och ställa frågor, men stort tack för idag Jan!

Vi inledde förmiddagen med att besöka Lindöskolan där lärare och specialpedagoger berättade om sitt arbete med att inte bara lära barn läsa. De blir också medvetna om vad de läser och varför.  
Barnen var väl informerade om att utbildningsministern skulle komma på besök och han fick ett väldigt fint mottagande.
Han besökte också Norden Machinery innan flygplanet vände åter.

 Jan påminde oss om det viktiga valet till Europaparlamentet i år och om de vägval Europa nu står inför.
Det var kommunister och fascist/ nazister som dödade miljontals civila och det är samma krafter som nu vill formera sina styrkor i Europa. Och det är samma krafter som bekämpar EU.

Tidningen Barometern bjöd i veckan in till ett intressant samtal kring demokrati och även om vi också lyssnade på en del ytterligheter, så påmindes vi också där om att krafter ur samma rötter som lade Europa i spillror, är de som idag vinner terräng i både Sverige och Europa.

Samma krafter men andra förklädnader.  Vi har ju länge hållit stånd mot antidemokratiska krafter i Sverige och så ska det förbli.
Men det är förrädiskt  att samma mobilisering på  vänster- och högersidorna   nu också formerar sig inom ett EU-samarbetet.  Samma grupperingar  som i övrigt försöker bekämpa EU.

Det finns många som ändå  behöver en syndabock  som man offrar för att kanalisera ett allmänt missnöje och en rädsla för snabba  förändringar.  Den syndabocken kan i år bli just EU. Många har ännu efter tio år lämnat JA eller Nejkampanjen och det är ju helt legitimt att klaga på EU utan att tala om vad man vill ha istället.  Unionen får bli den container där man slänger i allt som ett ”bevis” på Sveriges och unionens misslyckanden.

På annat sätt kan jag inte förstå miljöpartiets och socialdemokraternas på DN-debatt.
Det är ju inte svårt för dessa två att enas kring en text som säger – absolut ingenting. De talar inte ens om vad de själva vill!

Jag tar risken att förstöra helgen för S och MP med lite positiv utsläppsstatistik.
EU:s övergripande klimatmål är att 1990–2020 minska växthusgasutsläppen med 20 procent. Redan år 2012, var utsläppen 18 procent mindre än 1990.  Om inget dramatiskt sker räknar EEA med att utsläppen till 2020 kommer att ha sjunkit 24 procent. 

I den del av utsläppen som ingår i EU:s utsläppshandel (drygt 40 procent av de totala utsläppen) är EU:s mål en minskning 2005–2020 med 21 procent. 2012 var dessa utsläpp 16 procent lägre än 2005. Sannolikt kommer EU:s mål att nås åtminstone fem år i förtid. (Det är för övrigt denna utsläppsminskning som till stor del förklarar de låga priserna på utsläppsrätter.)

För den del av utsläppen som ligger utanför utsläppshandeln och omfattas av det så kallade insatsfördelningsbeslutet ( cirka 60 procent av de totala utsläppen) är målet 2005–2020 minus 10 procent – denna minskning uppnåddes redan 2012.

Ganska hoppfulla siffror tycker jag men man  ska  betänka att när länder beslutar att byta kärnkraft mot kol eller skiffergas vrids klockan tillbaka.
Vad bidrar socialdemokraterna och miljöpartiet med i dessa hänseenden?

 

 

 

 

måndag, januari 20, 2014

Kvalitet viktigast!

 Det var väl få som hade trott annat än att utbildningens kvalitet är det viktigaste för ungdomar när de väljer lärosäte, men nu har det stått i tidningen och då är det ju bekräftat. I ens i Kalmar kan  boende eller sjöutsikt från studierum uppväga ett gott arbetsklimat eller så bra studieresultat som leder till att studenterna blir efterfrågade på arbetsmarknaden eller är väl förberedda att  starta eget.

Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) har meddelat vilka yrkeshögskoleutbildningar som får bedrivas med start hösten 2014. Kalmar län fick 13 YH-utbildningar. Totalt i landet har 377 utbildningar beviljats och det motsvarar ca 10300 studerandeplatser per utbildningsomgång.

Dessa utbildningar är naturligtvis en viktig kugge i hela maskineriet för att koppla samman rätt person med rätt kompetens som gör individen efterfrågad  i arbetslivet. Specialistfunktioner  skapar behov av specialistkompetens som måste utformas i nära samarbete med näringslivet.
Ca 80 procent av de som genomför utbildningen med godkänt resultat brukar få jobb, och det måste väl ändå betraktas som väl godkänt.
 
För att ytterligare bevaka kvalitetsaspekten har regeringen idag gett ett uppdrag till Ägarprövningsutredningen
att utreda kriterier för långsiktigt ägande i friskolesektorn. De ska även kolla om ev. kriterier kan användas i andra välfärdssektorer. 

Det är trist att det ska behövas men av alla tusentals seriösa välfärdsföretag, får vi bara läsa om de usla.
Att det finns kommunala verksamheter som på ren okunskap och dålig koll, slarvar bort skattebetalarnas pengar, bryr sig ingen om.

Inte heller när kommunens egna verksamheter berörs. Det blir ett tidningsklipp, men ofta ingen som ska ställas till ansvar eller hängas ut för att de vanvårdat gamla, trots att de har samma förutsättningar.
Öppna jämförelser gör att vi helt öppet kan följa hur kommunerna utvecklar kvaliteten i sina verksamheter.

Under sossarnas tid fanns inget sådant, trots att de ropar om öppenhet i privata företag.
Risken med mätningar och jämförelser är ju att man kan dra på sig kritik, men det viktigaste är väl att utvecklingen går framåt och kvalitetens förbättras. Både i utbildning och i omsorg och vård.
 
 

onsdag, januari 15, 2014

De verkliga kostnaderna redovisas efter valet!

Vid kommunstyrelsens sammanträde i går beslutades om detaljplanen för Linnéuniversitetet vid Ölandshamnen.
Detta beslut  och denna process är otroligt märklig för ett miljardprojekt.
Det började för flera år sedan med att avgående rektorn Agnetha Bladh och Johan Persson ,S, alldeles på egen hand skrev en avsiktsförklaring om seaside campus i Kalmar. 
Jag lyckades få inskrivet att hamnens fortsatta utveckling skulle värnas, och för mig var detta allvarligt menat, men jag kan nu tyvärr konstatera att det bara var några ord på ett papper för andra.

Sedan trettio år tillbaka har Kalmar lärosäten som är stadsnära, stadsintegrerade och kommunikationsnära.
Det sattes igång en mängd arbetsgrupper och konsulter som skulle rita och beskriva att hamnen var det bästa alternativet. Inga resurser sparades för att hålla alla arbetgrupper igång och under tiden står all annan planering i princip stilla. Det byggs ännu inte en bråkdel av de bostäder Kalmar behöver.

Vid denna tidpunkt hade inget beslut kring avsiktsförklaringen fattats i högskolestyrelsen, men Nu hade en ny rektor tillträtt och Johan Persson ångade på och 2011 lades en ny avsiktsförklaring fram där Fredriksskans var huvudalternativ och hamnen komplement. Fortfarande inget beslut i högskolestyrelsen men Kalmar kommun drev detta projekt framför sig och Johan Persson försökte skrämma oss med Växjö. Någonstans här fattade högskolestyrelsen sitt beslut.
Kalmar har inte lyckats bygga bostäder som Växjö och följdriktigt inte heller ökat sin befolkning som Växjö.

Varför?

Jo för att i Kalmar har vi alltid hållit på med omöjliga projekt som Salve, Fanerdun och nu seaside Campus.

För plötsligt i juni 2012 och utan förklaring var det hamnen som gällde igen. Alla rapporter utrycker tvivel om lokaliseringen och liksom med Gotha Media (och det vet vi ju hur det gick) finns det nu väldigt många olösta frågor.
Och framför allt olösta kostnader.
Dels universitetetsbyggets kostnader, men sen att verksamhet flyttar ur universitetets nuvarande lokaler och att dessa ska byggas om och fyllas med annan verksamhet.

Här finns helt oöverskådliga kostnader för kommunen och om S låter Johan Persson hållas, och samma majoritet väljs om, väntar en stor skattehöjning efter valet.
Då är jag mera rädd att även befolkningen flyr kommunen.
Blir Kalmar beskattat som en glesbygskommun så blir Kalmar snart en glesbygdskommun!
torsdag, januari 09, 2014

Smakar det så kostar det!

 

Idag fick vi en redovisning om EM i fotboll där även Kalmar var värdstad. Det var en fantastisk upplevelse för Kalmar och för de som är intresserade av fotboll och värdstäderna kämpade verkligen för att göra det till en riktig folkfest. Många volontärer och var en förutsättning för allt skulle lyckas och idag skulle det bekräftas att även skattebetalarna fick utdelning på inbetalda medel.
Mantrat var att detta får vi bara uppleva en gång.

Det ligger fantastiska vinster i besöksnäringen. Denna näring är i globaliseringens tid en växande näring när konjunkturen nu stärks och allt fler råd med resor. Kalmar har ju alla de förutsättningar som man kan önska sig. Öland är ju också ett riktigt dragplåster, där Mörbylånga, till skillnad från Kalmar också lyckats få fler människor att bosätta sig.

Utvärderingen liknade den som gjordes med Ironman och det var även nu ca trehundra av de tusen tillfrågade som svarade. Det är märkligt att man verkligen tar en undersökning med så få deltagare på så stort allvar. Och att man dessutom tolkar det som om folk (alltså trehundra av länets befolkning )gärna skulle betala mera skatt för mer evenemang säger lite om verklighetsbilden.

Över huvud taget undrar man ju om dessa utvärderingar är standardiserade så att de går att jämföra med andra kommuner eller regioner. Men det faktum att utvärderingen inte ger så mycket ska ju inte förta den prestationen som alla inblandade gjort.

 Sen presenterades ytterligare en utvärdering och vad den skulle bevisa förstod jag inte alls, mer än att den ytterligare skulle förstärka att evenemang var en offentlig angelägenhet som skulle bekostas med samma pengar som människor betalar för att försäkra sig om en skola för sina barn och vård när man behöver. Bröd och skådespel håller människor på gott humör. Då gäller det att hitta underlag för att människor som arbetar ska lämna ifrån sig lite mer och lite mer av sina surt förvärvade pengar för att roa vuxna människor.

Liknelsen som nämndes att man ska hoppa på det framrusande tåget, visar verkligen vad det handlar om. Chansa och se vart tåget går eller om det kommer fram alls. Smakar det så kostar det.
Det är ju inte lika  svårt att vara kreativ eller ta risker med andras pengar.

År 2014 hoppas jag blir det år då några forskare visar att tid för reflektion lönar sig. Men den utvärderingen kommer nog aldrig att redovisas i Kalmar.
tisdag, januari 07, 2014

Tidiga och tydliga insatser med Folkpartiet!

Idag har vi avverkat årets första arbetsutskott.
Info om projekt Ramp (sociala fonden) där sex kommuner samarbetar och som utfallit så väl att det efter tre år införlivas i verksamheten.
Många av ungdomarna i projektet har slutat gymnasiet i förtid och projektledaren ansåg liksom jag, att det finns mera att göra inom studie och yrkesvägledningen redan i grundskolan. (Se tidigare blogginlägg i ämnet.)

Vid kommunledningskontorets internbudget  följde jag upp ett av våra förslag om att kommunen ska ansluta sig till SkolFam som är ett forskarstött samarbete mellan olika förvaltningar. Dessa riktade insatser har visat sig fantastiskt lyckade för ungdomar i kommunens vård och  Kalmars utgifter för familjehemsplacering ökar ständigt  vilket visar att vi måste hjälpa dessa barn i tidigt skede.
Jag ville ombudgetera  den miljon som är avsedd för social hållbarhet och flytta resterande kostnad på 200 000 kronor från förbättringsåtgärder för att fullt ut finansiera projektet.
Det är verkligen en liten kostnad för en väl beprövad metod som kunde hjälpa så många ungdomar till ett fullvärdigt liv.1,2 miljoner och pengarna finns.

Trots att vänstermajoriteten i Kalmar besvarat min motion om SkolFam positivt avvisades mitt förslag idag.Det verkar lättare för dem att helt ohämmat köra repris om arbetsgrupper och satsningar på Kvarnholmen som vid tidigare valår!  Först  slår man undan benen på verksamheten sen kommer de snälla politikerna och delar ut lite bidrag. Socialism i ett nötskal.
Blir det nu, som inför tidigare val med samma löften tyst om parkeringsplatser, samlastningscentral och annat före valet?  Kommer de att lyckas med detta reptrick ännu en gång?

Principerna för ekonomistyrning kommer nu att ändras i enlighet med Folkpartiets reservation år 2012 och år 2013. Det är jättebra men en ändring ska kallas för en ändring.

Begäran från nämnder om disponering av medel ur resultatutjämningsfonden och utökad budgetram hade " med hänvisning till det ekonomiska läget" fått avslag.
Idag "hade man inte pratat färdigt" och drog tillbaka förslaget från dagordningen.
Ja, vad har man en resultatutjämningsfond till om man inte ska få ta sina egna pengar ur den?
Men det har verkar lite darrigt i vänstermajoriteten hela året. Faktiskt ända sen man avbröt budgetprocessen.


torsdag, januari 02, 2014

Jag önskar ett Gott Nytt Utbildnings - och Arbetsmarknadsår!


Det är underbart att höra om Hovsjöskolan i Södertälje där Studie- och yrkesvägledaren förbereder barnen redan i de första klasserna för sitt framtida yrkesval. Varför?

För att dessa barn från början vet varför de går i skolan och varför det är viktigt att nå sina mål. Det ger barnen framtidstro när vuxna har stora förväntningar på dem. För att dessa ungdomar förbereds för ett vuxenliv med olika valmöjligheter!

När Skolinspektionens under 2013 granskade studie- och yrkesvägledningen på 34 grundskolor,( ej Kalmar) visade det sig att denna viktiga del i skolans arbete som det är att  förbereda eleverna för framtida arbetsliv, yrkesval som anställde eller egen företagare är en lågt prioriterad verksamhet som ingen riktigt vill ta ansvar för.

Bristen på vägledare gör att elevens val till  gymnasieskolan i ännu högre grad påverkas av deras kön och sociala- och kulturella bakgrund.
 
Folkpartiet lämnade år 2007 in en motion om fler UTBILDADE studie - och yrkesvägledare i Kalmar grundskolor. I princip mynnade den ut i en , ja vad tror ni?
En "omorganisation" där man skulle slå samman grundskolornas organisation med Gymnasieförbundets till en kostnad av vad fler än två studie och yrkesvägledare kostar . Typiskt socialdemokratiskt prov på handlingskraft!
I vanlig ordning ändrades sen detta till något annat mer obestämbart, men några krafttag har det inte blivit på grundskolenivå.
 
Fastän det är kommunernas ansvar har alliansregeringen skjutit till 40 miljoner för att stärka denna funktion. Folkpartiet har varit tydlig med att skolinspektionen ska följa hur pengarna används.
I dag blir det inte som det är tänkt enligt skollagen och läroplanen och de främsta bristerna är :
  • Planering och uppföljning brister
  • Sker inte kontinuerligt under hela skolgången
  • Skolor arbetar inte aktivt för att motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund

Jag kommer självklart inte att tiga stilla på detta området heller, eftersom matchning mellan arbetsmarknad och kompetens blir allt viktigare. Idag finns en alldeles för hög arbetslöshet, och ändå måste svenska företag rekrytera kompetens från andra länder. Arbetsmarknaden är idag global och det är bra med internationellt utbyte, men då måste vi i svenska kommuner också veta att våra ungdomars kompetens efterfrågas i andra länder där de vill arbeta.