tisdag, juli 05, 2011

kapitalet ut i biogastanken!

Det blir långt mellan blogginläggen när kroppen går i viloläge, men nu påminns vi åter om vår biogas, ett glädjebarn som också blivit ett sorgebarn.

Vi var politiskt eniga om att biogasen skulle få gå med förlust under några år, men nu behövs stora investeringar som inte kan hämtas hem under överskådlig tid.Min inställning har hela tiden varit den att vi ska starta upp eftersom det är en angelägen fråga, och sen ska marknaden få ta över. Den inställningen har jag ännu.

Nu har marknaden bl.a. More Biogas intresserat sig för Biogasen och då ska vi som kommun ge så bra förutsättningar för denna marknad som det bara går. Men de är beroende av att kommunen sätter ner foten och lämnar över stafettpinnen.

Revisionen har redan tidigare uppmärksammat kommunfullmäktiges ledamöter på kommunens ansvar när bolagen återkommande gör förluster.

Här blottläggs några av de brister som Folkpartiet liberalerna ser med kommunala bolag.

Hur ska privata företag konkurrera med ett kommunalt bolag som bara pumpar in nya pengar varje år det gör förluster? Och hur effektivt blir ett företag som vet att det hämta pengar hos skattebetalarna istället för att gå med förlust.

Att vara en ansvarskännande styrelseledamot när majoriteten inte tar problemen på allvar och man inte får diskutera dessa frågor öppet "med hänsyn till aktiebolagslagen", är direkt frustrerande.

Att vara förtroendevald och inte får driva opinion i frågor som berör skattebetalarna och kommunens framtid, strider ialla fall mot allt som vi liberaler står för, men socialdemokraterna verkar inte störas av detta.
Där får alla hålla tyst tills den store ledaren talar!


Jag är glad att jag redan i maj föreslog att vi skulle upprätta en kontrollbalansräkning och att vi skulle ge besked om kommunens strategi för Biogasens framtid. Det är Johan Perssons beslut att "vänta och se".
Hur många miljoner ska han under tiden låta företagare och invånare pumpa över som kapitaltäckning i biogastankarna? KIFAB kommer att behöva sitt eventuella överskott när universitetet flyttar ur nuvarande lokaler.

Inga kommentarer: