onsdag, juli 20, 2011

Ett viktigt mått på demokratin.

Så blev även årets kommunstyrelse inställt.

Ska vi slå vad om att detta blir rutin och legitimerar att även år 2014 sista fullmäktigedebatt före valet ställs in. Majoriteten har också ett ansvar för att oppositionen får komma till tals och får sina förslag beredda och sitt behov av att ställa frågor respekterat. Den möjligheten blir allt mer kringskuren i Kalmar.

I alla högtidstal sägs det mycket fint om demokratin, men den har inte uppstått av sig själv och lever inte heller vidare av egen kraft. Med utvecklingen i Kalmar komprimeras tiden för varje ärende vid det kommande beslutstillfällen eftersom ärenden inte försvinner med ett inställt möte. Men ledning och styrning i Kalmar sker sedan länge oförberett och med snabba utryckningar. Ju större pengar det handlar om, desto mindre tid för beredning och eftertanke.

Men när vi har en kommunstyrelseordförande som inte gillar politiskt käbbel (hans definition av öppen politisk diskussion) i viktiga ärenden, så är det självklart perfekt att hoppa över ett sammanträde då och då.Då ska fler ärenden raskas undan på nästa möte och det ger alltid majoriteten fördel.
Vi sparar pengar på inställda möten, men väl förberedda beslut med tidig förankring och tid för en öppen demokratisk debatt hade minskat kostnaderna mera i kalmar kommun. Att ha dåligt insatta politier är det säkraste sättet att öka på politiker föraktet och det vill inte jag bidra till.

Det blir intressant att se om Kommunfullmäktige också ställs in, eller om presidiet där tar chansen till tid för fler interpellationer och frågor. Ärenden finns. Jag har även denna mandatperiod efterlyst en diskussion i kommunfullmäktige om barnens situation i Kalmar. Nu finns det utrymme för en sådan kraftsamling.
Ett viktigt mått på demokratin är hur majoriteten behandlar minoriteterna.
Om tjänstemän ges ökad makt på politikens bekostnad, så stärker även det den styrande majoriteten, som ytteligare kan exkludera oppositionens inflytande.

Många bäckar små....

Inga kommentarer: