onsdag, maj 27, 2015

Överraskad, men bara lite...

Före valet lovade såväl borgarrådet i Stockholm Karin Wanngård (S), som S-ledaren Stefan Löfven att Bromma skulle bli kvar.  
Knappt är valet  över  förrän den rödgröna majoriteten i Stockholm vill att flygtrafiken på Bromma ska upphöra senast 2022. Man planerar redan området för bostäder
Statsminister Stefan Löfven är inte heller i denna fråga så tydlig efter valet. 

Alliansen i Stockholms stadshus har i en motion anfört en mängd motiv för att häva hotet mot Bromma  flygplats, den rödgröna majoriteten avstyrkte  att  motionen  skulle skickas på remiss till de kommuner som  berörs direkt av en nedläggning. 
 
Min fråga:
"Vill du bidra till en skrivelse från kommunstyrelsen i Kalmar till majoriteten i Stockholms stadshus, där vi beskriver betydelsen av att Bromma flygplats finns kvar och de konsekvenser en nedläggning skulle innebära för Kalmar kommun".

 Även denna gång skruvar Johan Persson till min fråga för att kunna svara som han vill.
Johan Perssons egen tolkning blir:

”Inger Hilmansson (fp) frågar i en interpellation om jag är beredd att i ett brev till Alliansen i Stockholm uttrycka vårt stöd för att Bromma flygplats ska vara kvar.”

Utdrag ur svaret till mig:
”Mot bakgrund av att brevet från alliansen i Stockholm inte är ett formellt brev från
Stockholms stad så tänkte jag svara i min roll som partiföreträdare och där uttrycka mitt stöd för Bromma flygplats. Vill fler gruppledare skriva på så är det bara positivt.

I brevet tänkte jag också be Alliansen i Stockholm om stöd för vår strävan att sprida statliga jobb i hela landet. Sverige är ju som bekant större än Stockholm.
Johan Persson (S)
Kommunstyrelsens ordförande”  

Överraskad över ett  positivt svar  vill jag självklart skriva på.
Att Johan Persson i samma brev vill att vi ska be Alliansen om stöd för utlokalisering av statlig verksamhet till Kalmar förvånar mig dock inte så mycket.
 
Men det är inte Stockholms stad som avgör utlokaliseringarna utan det är den rödgröna regeringen, vilket civilministern förtydligade i Barometerns artikel från besöket i Kalmar igår.

Däremot är det är den rödgröna majoriteten i Stockholm som äger frågan om Bromma Flygplats, tills annat beslutas.
Hans uttalande i tidningen gör mig tveksam på om han ens, i en så här viktig fråga som flyget, är beredd att få till en gemensam skrivning.  Jag hoppas att han överraskar även här.

 

Inga kommentarer: