torsdag, maj 07, 2015

En fred värd att fira!


 Det har gått 70 år sedan andra världskriget tog slut i Europa. Jag läser just nu en bok om Churchill, som rör sig från denna period och det är slående vilka motsättningar som fanns både över och under ytan i Europa och riskerade att blossa upp hela tiden. Kanske inte ens alla visste vad som hände men det är intressant, när Astrid Lindgrens dagböcker nu publiceras, att den som vågade se också såg vad som pågick, även om det nog aldrig går att ta in hela vidden av förintelsen och de grymheter som pågick.

De flesta länderna i EU har sökt medlemskap i EU för att skydda sina nyvunna demokratier från fascistiska och kommunistiska diktaturer. Att hotet är på riktigt visar ockupationen av Krim och det pågående ryska intrånget i Ukraina visar vilka plötsliga händelser som kan hota vår frihet. Många har haft som strategi att man inte ska tala om problem eller hot, för då skapar man oro.  Jag tror på kunskap och öppna samtal. Nästan alla krig i Europa har överraskat oss och vi har även haft svårt att ( innan det hänt) uppfatta när krigen eskalerat.

Att kunskap behövs står också klart efter valet till Europaparlamentet i år. Att en mängd riktlinjer tas mellan olika organisationer förväxlas ofta med besluten som ministrar och parlamentariker jobbar med. Kritikerna menar att EU lägger sig i detaljer, och det gör de ibland, men det är regler (ibland väldigt korkade och på fel nivå för oss i Sverige) som underlättar t.ex. handeln mellan länder. Detta missnöje  stärkte efter valet, makten för EU- motståndarna längst ut till både höger och vänster. De som vann nya platser i Europaparlamentet glömde dock tala om hur deras alternativ ser ut och deras väljare frågade aldrig. Men freden är för bräcklig för att man bara ska ”vilja röra om lite  i grytan”.

Att söka kunskap och våga diskutera även svåra frågor är viktigt. Vi liberaler vill att människor ska kunna tänka själva och påverka sin framtid. Folkpartiet värnar EU som fredsprojekt även mellan valen, och det finns många frågor som måste lösas länder emellan.

Efter en motion från Folkpartiet har Kommunfullmäktige för flera år sedan beslutat att Kalmar kommun ska uppmärksamma Europadagen, men tyvärr har engagemanget varit svagt. Det positiva svaret på motionen var antagligen för att majoriteten ville att Kalmarborna skulle tro att de bryr sig om EU-frågorna. Här i Kalmar är man ju så snabb på olika evenemang, så man hade säkert kunnat göra underhållning även av Europadagen.
Idag ser vi  krigen på första parkett i våra vardagsrum och det är ändå helt omöjligt att riktigt ta in den ondska och grymhet som pågår. Nu som då lyckas folkmördarna helt försåtligt lockar unga människor att mörda civila människor med sig själva som vapen.

På lördag 9 maj firar vi Europadagen för fredens, frihetens och demokratins skull. Det är en viktig dag, då vi med många länder även utanför Europa, hedrar de som stupat i kampen för frihet och demokrati i Europa, och tackar dem för att vi tack vare deras uppoffringar får leva i fred idag!

Inga kommentarer: