onsdag, juni 29, 2011

Tredje gången gillt?

– "Sverige har enligt min uppfattning haft en naiv uppfattning i korruptionsfrågor. För ett femtontal år sedan tillät vi att mutor skulle vara avdragsgilla för storföretag, det ändrades efter påtryckningar. Så vi har inte alltid varit ett föregångsland".Gunnar Stetler, överåklagare vid Riksenheten mot korruption, ser ökningen som ett uttryck för att man i Sverige blivit mer medveten om korruption.

Alltfler anser nu att vi har en naiv syn på korruption i Sverige.
Har detta blivit värre med åren eller är det så att vi granskas mera noggrant i ett internationellt perspektiv?

Förr fick svenska folket bara veta de jämförelser som var till fördel för Sverige (alltså den sittande regeringen). Statistiken anpassades så att t. ex. heltidsstuderande kunde gömmas undan arbetslöshetsstatistiken.
Den socialdemokratiska regeringen ökade därför vid behov platserna till den högre utbildningen, men utan att ge pengar till själva utbildningskvaliten.
Det blev bra statistik och liksom för vår socialistiska ledning i Kalmar är detta det viktigaste.
OECD: s Programme for International Assessment (PISA) utvärderar kvalitet, rättvisa och effektivitet i skolsystemen i omkring 70 länder som tillsammans utgör nio tiondelar av världsekonomin. Den syftar till att hjälpa länderna att se hur deras skolsystem matcha upp världen med avseende på kvalitet, rättvisa och effektivitet. Den senaste PISA-undersökningen, som fokuserade på läsning och även bedömt matematik och naturvetenskap prestanda, släpptes i december 2010.

Det är bra att vi tvingas öppna ögonen och se sanningen. Då kan vi bli så bra som vi vill vara.
Korrumperade är vi ju lite till mans i Sverige. Bidrag och subventioner är det säkraste ickevåldssättet att styra ett folk. Att hålla folket på gott humör med gratisunderhållning som politikerna valt verkar oslagbart just i Kalmar!

Att pengarna till underhållningen tas från utbildningskvalitet och annat viktigt verkar ingen bry sig om. Ungarna som har det svårast i skolan får betala ett kortvarigt sommarnöje som "sätter Kalmar på kartan". Det är så klyftor växer. Jag vill att Kalmar ska vara på kartan om tio år också! Det är därför Folkpartiet liberalerna prioriterar barnen och ännu en gång vill ha en temakväll om barnens situation i Kalmar. Kanske tredje gången gillt!

Inga kommentarer: