måndag, juli 09, 2012

Entreprenörer är hjältarna!

I dagens tidning kan vi läsa om Tomas Gustavssons resa från triathlet till entreprenör och den person som främst drivit igenom Kalmars deltagande i Ironman. Entreprenörer som offrar både fritid och egna pengar för en ide är de verkliga järnmännen och det är vår tids verkliga hjältar.

Det är också behjärtansvärt att eventuell vinst går tillbaka till föreningsliv och ungdomsidrott.
Det är bra, och det får dessutom dessa föreningar att engagera sig som funktionärer, vilket också är en av förutsättningarna för att stora evenemang ska kunna genomföras.

Johan Persson har ofta uttryckt att jag är emot Ironman, och så är det naturligtvis inte.
Jag har däremot reserverat mig emot jatt Johan Persson beviljade en kraftig ökning av budgetramen till Destination Kalmar , där han själv är ordförande, samtidigt som andra verksamheter, inklusive Kultur- och Fritid , fått minskade budgetramar.

För övriga verksamheter gäller oftast att nya åtaganden ska ske inom "befintlig budget".
Jag menar att detta ska gälla även för Destination Kalmar och evenemangsverksamheten.
Jag vill att kommunens ungdomsverksamheter ska känna en trygghet med att de , när skattepengarna ska fördelas, prioriteras före eliten.

Jag hoppas verkligen att Kalmars Ironman blir en framgång, och Hejar självklart på de Kalmarbor som ställer upp på detta kraftprov.

Inga kommentarer: