onsdag, juli 18, 2012

Frihet att välja!

Nu har vår egen Carl B Hamilton gjort det igen. Han brukar ha många förslag, som jag lätt kan ställa mig bakom, men när han föreslår ett enda borgerligt parti är han riktigt fel ute.
Det är inte partistrukturen jag och många med mig vill värna, utan den ideologi som inte rakt av kan sopas ihop med övriga borgerliga partier.

Jag tror att många rent ytligt kan tycka att vi är lika som partier, men för oss som är aktiva, så är det många frågor som vi har väldigt olika lösningar på.
Kanske vore det taktiskt, eftersom moderaterna och socialdemokraterna , även på riksplanet närmar sig varandra och är mer lika varandra än sina ursprungliga samarbetspartner. Det gäller såväl LAS som vaåpenexport.

Resultatet skulle nog ändå bli att det snabbt bildades helt nya partier med beteckningen liberal, konservativ m.m.
I det korta perspektivet skulle också extrempartier vädra morgonluft, när människor letar efter nya prioriteringar att rösta på.

Demokratin kräver att vi visar olika alternativ, och utifrån vår styrka efter ett val, får samarbeta och kompromissa för att styra utvecklingen åt det håll vi lovat.
Därför kommer jag, att liksom tidigare, slåss för att vi även fortsatt ska vara det liberala alternativet i svensk politik.
Med alla demonstrationer för demokrati i världen tror jag också att också unga människor alltmer förstår värdet av den demokrati där olika ideologier får vägas mot varandra inför varje val, och sen prövas i de beslut som kommer under mandatperioden.

Inga kommentarer: