tisdag, oktober 28, 2014

Bräckligt bokslut bäddar för bräcklig budget.

Vid senaste kommunfullmäktige presenterades delårsbokslutet och Johan Persson tar varje tillfälle att tala om hur svåra ekonomiska tider det är för HELA kommunsektorn i Sverige. Detta för att inte Kalmar kommuns ekonomi ska framstå som det bräckliga exempel det faktiskt är.  Vid alla jämförelser ligger Kalmar illa till och budgeten vilar på pengar som inte kommit in ännu.

Under perioden har majoriteten strött pengar både till den egna politiska organisationen i form av kraftigt höjda arvoden till kommunalråden, och till besöksnäringen som verkar helt fredad från besparingar, trots att man säger sig ta in rekordvinster.
Majoriteten klarar inte sina egna finansiella mål ens under en femårsperiod men när vi föreslog ett åtgärdsprogram i oktober, får vi veta att majoriteten har nog med den budgetprocess som pågår. Att använda delårsbokslutet som underlag för att förbättra 2014 års  resultat, anser man sig inte kunna göra samtidigt som man gör en budget för de kommande åren.

Nu ska oppositionen, med de politiska sekreterartjänsterna i den kommunala organisationsgungan, dra in vad främst majoriteten under åren  har lagt ut på den kommunala arvodeskarusellen. Folkpartiet ville att arvodena som tidigare skulle vara kopplade till de lönehöjningar kommunal fick. Jag tycker fortfarande att det är den bästa modellen och lättast för medborgare och personal att koppla samman med förtroendeuppdragen.

En budget process pågår nu i Kalmar kommun. Anders Andersson, C, som tillsammans med Alliansen tidigare drivit att opposition och majoritet skulle ha en gemensam budgetprocess, är nu inte lika intresserad av detta när han är i majoritet. Vi har länge varnat för att Kalmar måste banta sina kostnader som är 140 miljoner dyrare än jämförelsekommunerna, varje år.

Inför valet basunerade majoriteten ut att man hade god kontroll på ekonomin, och redan 2007 , vid dåvarande underskott och "Budget i Balansarbete"varnade Sveriges Kommuner och Landsting för de signaler man sände ut med "att det går bra för Kalmar kommun. Riskmedvetandet sjunker och förväntningarna stiger, vilket säkert är ok enligt kommunens egen kommunikationsplan med den positiva upplevelsen i fokus.

Företagen i Kalmar kommun går föredömligt bra och det ska vi vara tacksamma för i denna lågkonjunktur, men det ska inte enligt SKL inte  förväxlas med hur det går för Kalmar kommuns verksamhet och ekonomi. Kommunen kan inte ta åt sig äran av företagens utvecklingsförmåga. Företagsklimatet försämras i Kalmar kommun.

Nu efter valet och inför en ny budget verkar det dock helt ok att skruva ner förväntningarna. Nu har vi läst om allt som inte kommer att byggas eller renoveras, och det är helt fantastiskt att detta som alla visste innan, framkommer i media först nu, efter valet.

Jag hoppas verkligen inte att Johan Persson, trots beslut om oförändrad skatt, försöker bädda för en ny skattehöjning.Vill vi få fler skattebetalare till kommunen, kan vi inte som nu,  ha avsevärt högre skatt än våra jämförelsekommuner.
Folkpartiet liberalerna yrkade i oktober på 10 öres skattesänkning, eftersom det är den enda vägen till tillväxt och bättre välfärd i Kalmar.

Det ska löna sig att utbilda sig och arbeta- även i Kalmar kommun!


Inga kommentarer: