onsdag, oktober 22, 2014

Tack för att ni röstade på mig!


På måndagens kommunfullmäktige valdes jag till oppositionsråd med 26 röster mot 6 röster för SD:s kandidat. Tack till er som lade en röst på mig! Vid valet 2010 kunde jag också blivit oppositionsråd, men då tog S bort just det uppdraget och minskade mitt ersättaruppdrag i arbetsutskottet med 20 % till 40 %. S, V och C tar nu också bort ersättarplatserna i arbetsutskottet, vilket utestänger ytterligare partier.

Nu kommer oppositionen att ha ett oppositionsråd med 100% och mitt uppdrag är 60 % .
Majoriteten förser sig med fyra kommunalrådsuppdrag 100%.

Folkpartiet yrkade i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige  att de partier som får uppdrag i kommunstyrelsen också ska få en insynsplats i arbetsutskottet. Det skulle innebära att de, utan arvode, kunde få lyssna till samma information från tjänstemännen. Övriga oppositionspartier anslöt sig till vårt yrkande.


Sen Johan Persson, kommunstyrelsens ordf. S,  tillträdde har alltfler beslut flyttats till arbetsutskott och planutskott, där varken allmänhet eller media finns med. Alltfler beslut delegeras också till tjänstemän, vilket kan vara mycket bra om det finns tydliga riktlinjer om vad som gäller.

Idag berättade Johan Persson om en invigning han varit inbjuden till där  företagare hänvisade till de ”korta beslutsvägarna”. Det korta beslutsvägarna är mycket bra om de också är transparenta och processen följer de demokratiska principerna.  

På tal om företagen avslog majoriteten min motion om utmaningsrätt, och vid den diskussionen framkom att inte hela majoriteten var så tända på att nå fram till plats hundra i företagsrankingen.

Det krävs nog lite mer än ”upplevelsen” av ett gott företagsklimat för att komma dit. Det krävs också ett gott företagsklimat.

Annars var det flera bra organisationsförändringar som ger minskade kostnader och två har Folkpartiet haft som förslag länge. Det är att Familjebadet nu läggs in under Kultur och Fritid, och att Industriparken nu ska säljas.

 

Ett kommunalt bolag ökar styrelsearvodena för ordförande och vice ordförande.
Det är dessutom det bolag som det pumpas in nya skattepengar till hela tiden, trots att de säger sig kamma hem miljonvinster.
Destination Kalmar AB kan nu snart mäta sig med KIFAB och Kalmarhem AB som omsluter stora verksamheter och  ekonomiska värden.


Den allra största invändningen jag har är att en så omfattande organisationsförändring beslutas först efter valet och fortfarande vet inte de politiska sekreterarna hur deras tjänster ser ut efter årsskiftet.

De flesta blir väldigt förvånade att vi gör på detta sätt i Kalmar, men självklart ger det en liten extra maktkänsla att hålla alla i ovisshet så länge som möjligt.

Förr hade även Kalmar en parlamentariskt sammansatt grupp som föreslog en organisation långt innan valet.
 

 

 

Inga kommentarer: