fredag, oktober 10, 2014

SE UPP FÖR VÄNSTER I VÄLFÄRDEN!


Sveriges kommuner köper varje år in varor och tjänster till ett värde av flera hundra miljarder kronor, men mer än hälften av landets företagare ger kommunernas upphandling underkänt. Det brister i kompetens, förfrågningsunderlag och kriterier. Det finns ofta en misstanke om att några gynnas, vilket självklart kan leda till fler överklaganden.
I 2014 års ranking av företagsklimatet har  Kalmar sjunkit ytterligare och jag hoppas inte att upphandlingarna påverkat detta resultat negativt just hos oss. Vi vet ju i övrigt vad som saknas för ett bättre företagsklimat.

Ansvarsfrågan för upphandlingen är väldigt otydlig eftersom kriterierna för upphandlingen viktas någon helt annanstans. Som vid sista ärendet om upphandling av äldreboende där majoriteten någonstans ändrat kriterier från kvalitet till lägsta pris. Kommunstyrelsen som har ansvaret för upphandlingen har ingen rådighet över kriteriernas viktning och kan i princip bara anta eller förkasta upphandlingen.

Jag har efterfrågat en redovisning och det var bestämt att den skulle komma den 7 oktober, men nu är det tydligen något som fördröjer men därefter ska vi få en redovisning. På tisdagens arbetsutskott ska beslut fattas om att slutföra upphandlingen om samlastningscentral och teckna avtal med föreslagen leverantör.

Har vinster i välfärden stoppats även i denna upphandling där  livsmedel, kontorsmaterial och övriga varor ska ingå.

All vår välfärd är offentligt finansierad och politiskt styrd. Den upphandlas av förtroendevalda i kommuner och landsting ( det är här jag vill kolla insyn och ansvar). Det är samma pengar som går till vård och skola, och Vänstern skulle nog gärna vilja att kommunerna tog över även företagen som förser skolor och sjukhus med varor. Då blir det som på den gamla goda tiden, produktion utan konkurrens om kvalitet och utveckling. Tills bara kommunen med politiska beslut handlar de dåliga varorna.

Vi ska självklart varken ha skattefifflare eller godtycke i kommunens verksamheter, och att stävja detta hade Alliansregeringen redan påbörjat ett arbete, men det vore förödande om vänstern fick löpa linan ut. Här i Kalmar odlas "upplevelsen" att företagsklimatet är gott. När man tar av de röda glasögonen och ser fakta, backar Kalmar med S,V och C -styrning  i företagsklimat, nu till 149:e plats i rankingen?
 
 

Inga kommentarer: