fredag, april 10, 2015

Lätt att vara generös med andras pengar!

Vid tisdagens kommunstyrelsen fick vi den årliga informationen om KFF:s ekonomi. Socialdemokraterna har gjort skattebetalarna till risktagare för Arenan.

Guldfågeln Arena som planerats och byggts helt utan delaktighet från kommunstyrelse eller kommunfullmäktige i Kalmar. Kommunen kunde inte påverka varken kostnader eller ekonomiska hänsyn.När allt var klart ville inte finansiären vara med och det visade sig att majoriteten under en längre tid, tillsammans med KFF, sökt juridiskt stöd för att kunna runda lagen att skattebetalarna bara ska ge borgen till egna verksamheter i kommunen.

Majoriteten rev upp det avtal om finansiering med driftstöd som vi alla enats om. Mitt parti stod fast vid detta första avtal under hela processen. Förutom ett skyhögt driftstöd utlovade majoriteten nu också borgen för 45% av kostnaden, 100 miljoner av skattebetalarnas pengar, som säkerhet. Dessutom utlovades 29 miljoner när bygget var klart. Dessa pengar skulle hämtas från försäljning av mark på Fredriksskans, men istället togs dessa pengar från det konjunkturstöd som alliansregeringen lämnade till kommunerna. Trots att detta planerats i flera år saknades konsekvensanalyser när det gällde ekonomi, juridik och framtida engagemang. Socialister vill alltid bygga monument och roa befolkningen istället för att ge kunskap till sin befolkning.

Redan 2008 då detta hände, hade majoriteten lagt besparingskrav  på skola och omsorg och redan då (liksom nu) räddades kommunens resultat med tillfälliga intäkter.

Ett sätt för majoriteten att juridiskt runda lagen var att förbinda sig om allmänhetens tillgång till arenan.
En utfästelse gjordes om att ”arenan ska upplåtas för föreningslivet och för allmänheten till rimliga prisnivåer när det ej stör den primära fotbollsverksamheten."
Förutom olika fotbollsarrangemang har en konsert arrangerats på Arenan innan verksamheten startade.

Nu frågade jag om detta på kommunstyrelsen, men fick då veta att risken för KFF nu känns för tung .
Kalmar FF behöver framgångar för att klara ekonomin och det önskar jag dem av många skäl.

26 miljoner är bundna i banken. Jag är inte lika villig som Johan Persson att förhandla bort den sista säkerhet som finns med dessa 26 miljoner, och som varit bankens villkor för att låna ut pengar.
När dessa pengar är borta går risken direkt till skattebetalarna. Ytterligare  ett prov på kortsiktigt tänkande.

Alla vet nu hur mycket pengar som saknas till investeringar bara inom Kultur och Fritid i Kalmar. Att ersätta en undermålig simhall och friidrottsanläggning och ett obefintligt kulturcentrum är prio ett tillsammans med  skolgårdar och förskolors utemiljöer som behöver rustas upp.
Men tyvärr så har Kalmar en majoritet prioriterar elitidrotten.

Långsiktiga satsningar på barn och ungdomar är mera min grej, men lockar inte direkt till applåder eller stora rubriker.

För att skattebetalarna inte ska behöva betala Arenan flera gånger hoppas jag att det är riktigt många som går till Arenan och tittar på fotboll. Jag hoppas verkligen att KFF får de stora framgångar som en ny Arena, med skattebetalarna som risktagare, gav  förutsättningar för.

Inga kommentarer: