lördag, april 04, 2015

Befolkningen ska nu Styras med subventioner och bidrag.

Det är nu helt uppenbart att vi har en socialistisk regering. Trots att även senaste OECD-rapporten precis har hyllat Alliansregeringens möjlighet att ta sig genom finanskrisen, gör Socialdemokraterna Miljöpartiet och Vänstern tvärtom.

De höjer trösklarna för ungdomar in på arbetsmarknaden. De minskar den stimulans som RUT- och ROT har givit. Dessa reformer har dessutom finansierat sig själva, men socialdemokraterna tror att de ska krama ut pengar från småföretagare till att subventionera stora byggföretag. Det är S-politik vi känner igen. Nu stryps valfriheten där både det fria skolvalet och det fria vårdvalet är hotat.

Kommentar från Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv:
Regeringen vill höja skatterna på arbete, sparande, resande och på industrins energikostnader. Det slår mot jobb, investeringar och företagande. Förslagen som lanserades under fredagen motsvarar tolv miljarder kronor och det är i slutänden svenska folket som ska stå för hela notan.
– Till detta ska läggas att regeringen håller öppet för att lägga till de skattehöjningar på ytterligare 25 miljarder kronor som man föreslog i den budget som föll i höstas. Sammantaget kan alltså skattechocken till 2016 vara uppe i 37 miljarder kronor.”
Hämtat från Svenskt näringsliv och speglar ju lite den oro som nu sprids i näringslivet.
Säkert är att vi istället behöver växande företag och varenda skattekrona som vi kan få in till framtidens välfärd.
Men nu ser vi, trots minoritetsregering, en typisk socialistisk politik där skatten höjs för allt fler företag och enskilda. Socialister styr snart igen människor med allt fler med bidrag och subventioner. Detta ska vi tugga i oss tack vare DecemberÖverenskommelsen!

Ha en fortsatt Glad Påsk för än får vi äta så många ägg vi kan till påsk i alla fall. Eller låta bli om vi vill. Och det är ju positivt att vi själva med det fria valet i affären kan ge hönsen en bättre tillvaro i hönshuset.Inga kommentarer: