tisdag, juni 02, 2015

FRIHET ATT VÄXA OCH VÄLJA!


FRIHET ATT VÄXA OCH VÄLJA!

Det är rubriken på vår budget med våra prioriteringar där var och en genom sina egna val kan forma sin vardag och sin framtid.
Idag hade vi sammanträde i kommunstyrelsen.
Huvudnumret var förstås budget för 2016 där vi satsar på barnen och kunskapsskolan, en ekonomi som håller och sänkt kommunalskatt  i nivå med rikssnittet. Vår budget finns på Folkpartiets hemsida.

Vi hade också en budgetuppföljning där socialdemokraterna sagt nej till kompensation hos Södermöre och Barn och Ungdomsnämnden för höjda skolskjutskostnader. Alla konsekvenser med indragna busskort och färre lärare/ fritidspedagoger var med.  Det är inte rimligt, tycker Folkpartiet, att lärare ska få gå för att KLT höjer busspriserna. Vi yrkar därför bifall till deras begäran om kompensation och vi har reserverat pengarna i vår budget. S, V och C avslog deras begärna  i arbetsutskottet.

Socialdemokraterna fegade ur idag och skickade ärendet för beslut till hösten istället.

Kalmar har alla de yttre förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner.
Med IKEA:s  etablering år 2006  fick Kalmar en fantastisk chans att  bli en välmående och växande kommun  och tack vare Alliansregeringen har  Kalmar blivit en universitetsstad. Dessa framgångsfaktorer  har socialdemokraterna slösat bort med dålig planering och noll kostnadskontroll, brist på bostäder och nedmonterad välfärd. Sjuk frånvaron är mer än tio procent i omsorgen, där alla nu sviktar, både omsorgstagare och personal.

Hela vår inledning i budget ägnar vi åt olika effektiviseringar, för att kunna satsa i välfärd och nya investeringar.

Folkpartiet vill sänka skattetrycket för Kalmars invånare i nivå med rikssnittet. Folkpartiet vill som tidigare år satsa mest på kunskapsskolan
Folkpartiet vill satsa på en robust ekonomi med skyddsnät som håller.

 

 

Inga kommentarer: