tisdag, juni 09, 2015

Blågul korruption- vad är det?

Har nu börjat mitt arbete i SKL:s beredning för demokratifrågor och det är väldigt intressant. På förmiddagen innan beredningen får vi en gemensam politikerinformation om ” en kommunallag för framtiden med SKL:s ståndpunkter” som ju inte kan låta så upphetsande, och det visar ju bara vilka nördar vi är.

Nästa ämne är ” Blågul korruption – vad ska vi vara uppmärksamma på” och berör ett ämne som varit på tapeten här i Kalmar i samband med viss forskning angående Fanerdun och andra företeelser. Jag läser just nu om skandalen i Motala där politiker och tjänstemän berikade  sig under många år på skattebetalarnas bekostnad, så för mig är det just nu särskilt intressant.

Vad jag tidigare förstått är att vi i Sverige inte tror att vi har någon korruption bara för att vi inte tar emot några gåvor eller pengar. Att gynna vissa företag och medborgare framför andra ligger ju i farans riktning när det inte finns klara riktlinjer i det offentliga arbetet. Men det finns ju klara nationella och EU regler om många av dessa frågor.

Jag får ju dessutom träffa mina övriga partivänner i SKL och vi har mycket att tala med varandra om och diskutera när det gäller ärenden i våra beredningar.  Nu är vi  ju också mitt uppe i ett förnyelsearbete och en kraftsamling i partiet, som jag hoppas mycket på och naturligtvis bidrar i så gott jag kan.

Vi har  i Kalmar glädjande många nya medlemmar, som är med och stärker oss med sitt engagemang och jag hoppas att många fler vill vara med i resan framåt. Det är nu man kan följa hela arbetet kring de politiska frågorna och partiproceduren fram till kommunalvalet 2018, eller ett nyval till riksdagen när som helst.

 

 

 

Inga kommentarer: