torsdag, juni 18, 2015

GLAD MIDSOMMAR !


Kalmar har alla de yttre förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner.
Med IKEA:s  etablering år 2006  fick Kalmar en fantastisk chans att  bli en välmående och växande kommun  och tack vare Alliansregeringen har  Kalmar blivit en universitetsstad. Dessa framgångsfaktorer  har  socialdemokraterna missat med sänkt företagsklimat, bostadsbrist och nedmonterad välfärd.

S,V och C  lovar skola, vård och omsorg och medan både  personal , barn och gamla sviktar under ständigt nya nedskärningar, lindar de in den ökade sjukfrånvaron i ett glittrigt evenemangspaket för vuxna. Tänk om majoritetens budget  blivit lika granskad som vår. Men man hittade inte mer än en konstruerad kostnad. Vi lägger alltid fullt finansierade budgetar. Folkpartiet vill inte, som S,V och C skjuta kostnaderna till kommande generationer.

 Det ska löna sig att driva företag, arbeta och studera i Kalmar kommun.

Vi satsar 9,7 miljoner mer på kunskapsskolan! Vi vill att varje människa ska få växa utifrån sina förutsättningar och få välja själv, hela livet. 
 
Folkpartiet vill sänka skattetrycket för Kalmars invånare i nivå med rikssnittet. Vi sänker därför skatten med 10 öre till 21:71 kr. Vi lockar då fler skattebetalare som bidrar till en bättre välfärd och en attraktiv kommun för huvudkontor och myndigheter.

Vi vill att Kalmar ska få en robust ekonomi där skyddsnäten håller även vid uteblivna statsbidrag och i dåliga tider. Därför inleder vi vår budget med en rad helt nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Hela vår budget finns på Folkpartiets hemsida.

 Glad midsommar!

 

 

 

 

 

 

Inga kommentarer: