tisdag, december 20, 2011

Historiskt beslut idag!

Idag kommer landstingsfullmäktige att rösta om Kalmar Läns regiontillhörighet och förslaget är att vi tillsammans med Skåne, Blekinge och Kronoberg bildar en Sydsvensk region.

I norra Kalmar län är självklart blicken vänd mot Östergötland, och för de flesta som inte haft landstingspolitiken som bas, är det helt odramatiskt att några kommuner väljer en annan anslutning. Men idag finns inte heller för dem några säkra alternativ, eftersom både Jönköping och Östergötland vacklar om sin framtid.

För mig som har kämpat, både inom mitt parti och i allmänna opinionen, för en Sydsvensk regiontillhörighet är beslutet väldigt viktigt, trots alla förbehåll man lagt in. Öresundsregionen är en viktig motor och vi ska se till att finnas inom det kraftfältet!

Jag fick en liten försmak i helgen, när jag med mitt JO JO reskort, som jag tidigare bara kunde använda i just Öresundsregionen, nu kunde resa ända från Kalmar till Köpenhamn. Kan också rekommendera Duobiljett To R Malmö- Köpenhamn och som du åker obegränsat alla färdsätt i både Malmö och Köpenhamn-Helsingör.
Det är ett exempel på hur vi gör regionen smartare och snabbare, och hur vi gagnas av samarbeten.

Inga kommentarer: