onsdag, december 28, 2011

Schemaläggning- för vem?

Den socialistiska majoriteten i Kalmar har ju i många valrörelser lovat "heltid en rättighet, deltid en möjlighet.
Bemanningscentralen var kommunens svar på de privata bemanningsföretag som, gud förbjude! inte fick användas av kommun eller landsing i Kalmar.Bemanningscentralen skulle ersätta timanställningar och rycka in vid snabba behov. Att titta in till grannen i vården tvärs över korridoren och se om där fanns resurser över en stund fanns inte på kartan vid den tiden. Jag hoppas att detta förändrats.

Löftet om heltid är nu reducerat till att alla som anställs i Kalmar kommun ska erbjudas minst 75% tjänstgöring. I omsorgen ska detta ske genom peronalens egen schemaläggning, och så har liknande eller samma? projekt sett ut även tidigare.

Min korta tid erfarenhet av att personalen ska sköta schemaläggning är från narkosen i Kalmar och innebar att man förutom den specialistutbildade personal som nu ska sitta och pussla tider i ett schema, finns det även specialistutbildade narkossjuksköterskor som har till uppgift att koordinera de lagda schematurerna.
Det innebär, som det verkar, att personalen ändå inte bestämmer när de ska jobba, och att en massa tid från högt vårdkvalificerade anställda går till administration som andra kunde sköta mycket bättre.Men så mycket prestige och teknik är troligen nedlagt i detta att det verkar omöjligt att lägga fasta scheman igen.

På narkosen drabbas ju ändå ingen patient, eftersom man har nya patienter varje dag och de är därför inte beroende av en kontinuitet.

Kontinuitet är däremot en av de viktigaste faktorerna för att gamla ska känna sig trygga, men det är helt borta i debatten. Lite besviken kan jag vara på media som bara tar nyheterna rakt av utan att söka svar på mycket viktigare bakomliggande frågor.Vad vill de boende?

"Systemet bygger på personalens flexibilitet" och då räknar man tydligen med att även de boende ska finna sig i att än den ena än den andra kliver in i det egna hemmet.
En annan viktig faktor i omsorgen är rutiner. Rutiner ger effektivitet,säkerhet och trygghet för både anställd och boende, och är, med rätt kompetensutveckling en bättre grund för kreativitet och utveckling.

Inga kommentarer: