torsdag, december 08, 2011

De hittade nödutgången!

Oj oj oj ! vilken nödutgång S,M och C fick på kommunstyrelsen då vi skulle besluta om förändringar i arvodesbestämmelserna. På grund av lagförändringar, var motiveringen till arvodeskommitten, men knappt hade man satt sig vid bordet förrän det framkom att sagda partier hade viktigare förändringar i sikte.

Kommunen har ett ganska sympatiskt system, där arvoden höjs med den genomsnittsliga löneförhöjningen i kommunen. Nu vill man knyta sina arvoden till riksdagsmännens löner, vilket visade sig bli mer än 17 % höjning för någon i den nybildade S,M,C-grupperingen. Och det är inga problem om kommunen har gott om pengar. Vid förra fullmäktigesammanträdet minskade dock kommunen de anställdas lönepott av besparingsskäl, så det är ju ganska omöjligt att vid nästa fullmäktige roffa åt sig från denna lönepott.

Jag ville på kommunstyrelsen ha ett motiv till varför den nya kopplingen var bättre och fick som exempel att om vi höjde lärarlönerna väldigt mycket så höjde vi därigenom vår egen lön med det nuvarande systemet.
Jag tror det hade funnits en helt annan förståelse för höjda arvoden om vi kunde koppla det till en satsning på lärarna eller andra kommunanställda.

Nödutgången då? Jo trots, att socialdemokraterna efter ett sammanträde bytt ut ordförande och fått börja om var nu sagda partiers ledamöter plötsligt jäviga, vilket förnekats, men jag tror inte det var någon jurist inkopplad då. Nu, efter flera möten och ett färdigt förslag, ska en ny arvodeskommitte väljas och börja om. Men hu vad skattepengar och onödig tid som rinner ut.
Och nu har så mycket extra pengar gått åt att det absolut inte kan bli tal om att chockhöja arvoden.

Det sorglustiga är att vi ännu inte vet om alla fast arvoderade måste gå ut när beslutet ska tas i kommunstyrelsen. Och hur blir det i kommunfullmäktige? Var är nödutgången?

Inga kommentarer: