onsdag, december 14, 2011

Snart LOV i Kalmar!

Hanne Kjöller skriver i DN:
"Vi lever i en tid utan opposition. Den Caremaskandal som borde vara ett tacksamt mål för den samlade vänstern lämnas i princip okommenterad. Från Vänsterpartiets mer eller mindre ledarlösa parti hörs inte ett knyst. Socialdemokraterna gjorde sent omsider i helgen ett försök att ta till orda. Beskedet var då att partiet återkommer med ett ”knivskarpt beslut”. Vid kongressen. Om två år." Hon tycker också det är fel tid att tala om lagstiftning för att människor ska få välja själv.

Människor tänker själva. Och vet att vanvård förekommer även i kommunal vård, och det är lika vidrigt vem som än står bakom. Under socialisternas tid skickades miljoner av skattepengar utomlands, men skillnaden är att Alliansregeringen gör något åt det.Kommer förmögenhetsskatten åter med en socialdemokratisk regering, händer samma sak igen.

Vi har en alliansregering som driver den politik de gick till val på. Människor ska få välja själva vem som öppnar dörren till det egna hemmet, och vem som ska sköta dem på annat boende. Vi liberaler i Kalmar hade för många år sen en motion om fritt val i äldrevården, men som med många förslag vi lagt undert åren, och fått avslag på av socialisterna, får vi nu draghjälp av regeringen.

Vi kan väl bara glädjas åt att regeringen påskyndar vår politik i Kalmar.
Alliansregeringen har skickat stimulanspengar för att kommunerna frivilligt ska kunna utreda och välja hur de vill att Lagen Om Valfrihet , LOV, ska genomföras i den egna kommunen.

För de flesta är det en självklarhet att välja själv och att man inte ska hindras ifrån detta för att man bor i fel kommun.
Det skulle därför inte förvåna mig om socialdemokraterna snart föreslår att Lagen Om Valfrihet, LOV, ska genomföras här i Kalmar.Till skillnad från med LOU, lagen om offentlig upphandling, bestämmer kommunen kriterierna som ska vara lika för både kommunala och privata vårdgivare. Med LOU konkurrerar man om lägsta pris, medan man med LOV tävlar om bästa kvalitet.

Det är alltså inget stort offer för socialdemokraterna att genomföra LOV i Kalmar eftersom antingen invånarna eller regeringen kommer att få dem att göra det.
LOV KOMMER ALLTSÅ ATT INFÖRAS ÄVEN I KALMAR. Man vill inte heller ha det som en fråga i valrörelsen 2014.

Ungdomar som växer upp idag och kan välja utbildning var de vill, kommer inte att finna sig i att någon annan tror sig veta bättre än de.De vill tänka själva.
Det viktiga är att vi förtroendevalda ser till att resurserna går till de som allra mest behöver dem. Det är vår främsta uppgift i äldrevården, tror jag.

Inga kommentarer: