tisdag, november 04, 2014

Tidiga insatser viktigast!

Förslag till beslut.
"Kommunstyrelsen överlämnar dokumentet Barnfattigdom - beskrivning av befintliga insatser och möjliga utvecklingsinsatser till nämnderna som ett underlag i det fortsatta budgetarbetet."
Ett i raden av Kalmars ambitiöst framarbetade handlingsplaner, som majoriteten kan vifta med när någon tar upp ämnet.

Det saknas dock något som är nog så viktigt inför ett budgetarbete.
Det finns ingen ekonomisk kalkyl på vad någon insats skulle kosta och det finns inga pengar.

Kommunen har också ett ambitiöst arbete med ett välfärdsbokslut som tar oändlig tid att sammanställa, men som hittills inte använts som underlag för majoritetens prioriteringar.
Det finns bara pengar till själva kartläggningen.

" Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas"
Utdrag ur dokumentet som väcker förväntningar och egentligen borde förpliktiga till krafttag i Kalmar.

Vad gör S,V och C samtidigt  i verklighetens  Kalmar.
Jo sex fritidsgårdar måste minska sitt öppethållande när nya stora satsningar på ett centralt beläget Ungdomens hus (som också är en fritidsgård) ska göras.
Vilka drabbas när barnen måste åka kollektivt eller skjutsas av sina föräldrar? Jo de barn som inte har samma möjligheter. De fattigaste.

På nyheterna idag presenterades en studie med det som vi redan vet. När vi motar ohälsa och utanförskap tidigt i livet så sparas både lidande och mycket pengar senare i livet.
Det hade också räckt som handlingsplan.

Inga kommentarer: