tisdag, september 23, 2014

Allt är sig likt i Kalmar

Nu är det sig väldigt likt i Kalmarpolitiken igen.
Vid senaste kommunstyrelsen var det 15 ärenden på dagordningen varav ett skulle gå vidare till kommunfullmäktige.
Vi lyckade i Alliansen att även skicka  svaret till revisorerna på årsredovisningen till kommunfullmäktige, men allt färre ärenden ser dagens ljus i Kalmar.

Mängden ärenden i planutskottet har  ökat och det är självklart så att de omfattande delegationsordningarna nu får genomslag i ärendehanteringen. Inte ens vi, även om vi reserverade oss, såg konskevenserna.
Idag frångick kommunen åter riktlinjerna om markreservationer och att de skulle uppdaterats för flera år sedan verkar man ha "glömt". Dessutom hänvisar man i planärende  till den parkeringsnorm som ännu inte är beslutad i kommunfullmäktige. En "parkeringsnorm" som därmed kan ändras helt godtyckligt och utan motivering.

Om detta att strunta i riktlinjer är ett uttryck för  ren oförmåga kan ingen veta. Kanske är det en brist på politiskt ledarskap. Vid interpellationer får vi sedan flera år samma svar som vid de flesta andra frågor:
"det är på gång".

Färre riktlinjer som ändå bryts och färre beslut som ser dagens ljus i kommunfullmäktige... Ja, det är tyvärr sig likt även efter valet.

Inga kommentarer: