tisdag, februari 15, 2011

varför gråta över spilld mjölk....

60 miljoner kronor lämnar Fanerdun efter sig i skulder. Så många investerare som fick sina drömmar krossade och kinesiska byggarbetare som inte fick pröva på att arbeta under svenska förhållanden och till svenska löner. Det var först när SVT uppmärksammade missförhållanden som även facket kände sig manade att hålla koll.

Här i Kalmar tonar Johan Persson ner kostnaderna och all den tid som kommunens tjänstemän ägnade åt Fanerdun.
Revisionen påtalade en mängd brister men kom till den häpnadsväckande slutsatsen
"att kommunen inte kunde ha gjort på något annat sätt".
Jag efterfrågade ju i kommunfullmäktige en årsredovisning eller något dokument som visade företagets ekonomiska muskler. Johan Persson lovade mig vis samma fullmäktige sex tättskrivna ark med svaren på mina frågor.

Nu ska vi inte gråta över spilld mjölk, men det värsta är att vi inte vet hur mycket mjölk som spilldes eller gjort något för att förändra dessa brister. Vi fick rapporter om mer än hundra föredrag som självklart borde räknas in i de marknadsföringssatsningar som man avtalat. Ingen dokumentation om produktionsbortfall i kommunen på grund av marknadsföring av Fanerdun eller kostnader för förberedelser m.m.

Jag efterfrågade en utvärdering med syfte att lära vad vi skulle göra bättre vid en framtida stor investering, men man lutar sig mot revisionen " att man inte hade kunnat gjort på annat vis".
Å andra sidan skickade man ju inte ens en del av brevväxlingen med mr. Lou och andra instanser till kommunens diarium, så media fick vända sig till exportrådet och andra för att få insyn. Inte nog med att den som tog emot breven kastade dem. Jag minns att jag i Gyllene Stolen frågade Johan Persson om han hade information som vi övriga inte kände till men det förnekade han alltså i kommmunfullmäktige. Det var, har vi senare fått veta, precis under den tiden när vi undanhölls brevväxlingen m.m. som rörde Fanerdun.

Vi ska inte gråta över spilld mjölk, men vi ska bli bättre på att fylla på mjölk
och mäta det vi spiller ut.

Inga kommentarer: