onsdag, februari 02, 2011

Rödgrönas prioriteringar blir tydliga denna veckan.

29 miljoner till Arenan tas från 2010 års budget. Det är pengar som lika gärna kunde används till barnfamiljer och gamlas närmiljö. Eller en rehabiliteringsbassäng, eller....
Nu tar grävskoporna den sista lilla näridrottsplatsen och lekplatsen på Norrgårdsgärde. Jag tror säkert att det blir jättefina hus, men de kommer att bli högre än sin omgivning och ta nästan allt ljus. Området är tätt bebyggt med flerbostadshus och parkeringsplatserna räckte inte till ens innan Ugglan byggdes om för nya verksamheter. Nu får de gamla som bor där och föräldrar bära barn och kassar långa sträckor.

Dessa människors behov är man helt okänslig för, medan man på fullmäktige konstaterar att de flesta,som man hoppas, vältränade elitidrottare måste ha bilen till träningsplatsen.
Ju längre debatten varade desto fler av de publika parkeringsplatserna omvandlades i retoriken till parkeringsplatser för spelarnas träningsplaner. Och ännu längre fram på kvällen var det ju helt andra som skulle ha dem, trots att de i besluten är avsedda för främst KFF, AIK och fotbollsgymnasiet. Redan börjar lobbygrupperna i branchen annonsera behov av ytterligare träningsmöjligheter.

Tyvärr ryker nu också en liten träningsplan vid Norrgårdsgärde. Där kunde småkillarna få kolla på, och ibland lira med de stora grabbarna. Sådana förebilder borde vi ge mera plats för i närmiljöerna!

Snacket om grönstrukturplan, solidaritet, värnande om barn och gamlas närboendemiljö blir ju bara ett hån mot dessa som har ingen egen lobbygrupp.

Inga kommentarer: