onsdag, februari 23, 2011

Den som spar han har....

Grattis Mönsterås till att ha betalat alla skulder! Nu när räntorna är på uppåtgående kan invånarna glädjas åt att ha framsynta politiker som nu har pengar till verksamhet istället fär att betala räntekostnader.

I Kalmar gör majoriteten precis tvärtom. Här har vi aldrig lånat så mycket som nu för här är det full fart framåt, men så har de också dragit åt svångremmen med tre procent i alla verksamheter för att betala med. Man skryter med ett överskott som faktiskt alla nästan kommuner har utan att, som i Kalmar kommun sno dem från invånarna med en extra skattehöjning.

För att få lite extra svängrum har man också sänkt den förväntade räntan som tidigare beräknades till fem procent för att ha lite marginal. Tre och en halv procent känns inte lika säkert.

Märkligt nog verkar vi sällan eller aldrig få några pengar över vid exploateringar och markförsäljning, så vi kan betala av på skulderna som man gjort i Mönsterås kommun.

Inga kommentarer: