söndag, augusti 14, 2011

Glöm smålandsalternativet!

I Smålandsposten fredag skriver Gunnar Nordmark FP att det inte finns något Smålandsalternativ. Det är ett faktum som vissa inte vill ta till sig, men det är hög tid att börja jobba med realistiska alternativ i regionfrågan. Kalmar region och kommun måste vara ärliga gentemot sina invånare, och sluta stoppa huvudet i sanden. Vi kan ju kalla oss "snåla smålänningar eller dryga skåningar" eller vad vi känner för ändå.

Vissa partier vill ha en stark stat och lite svagare regioner och låter därför initiativet glida oss ur händerna. Andra åter bevakar sina befintliga revir och känner separationsångesten från den egna personliga maktbasen. Vi behöver både starka regioner och en tydlig rollfördelning där statens representanter respekteras för sina roller. Subsidiaritetsprincipen , där beslut fattas på lägsta effektiva nivå skall gälla.

Alla verksamhetsområden kommer att omprövas oavsett hur vi strukturerar regionerna. Utvecklingen går framåt oavsett och vi ska gå före och visa vägen. Men vi ska inte inbilla människor att de kan välja att vi både ska tillhöra Östergötland och Småland. Dra upp huvudet ur sanden och jobba med de konsekvenser och beslut som måste fattas inför en långsiktig utveckling. Var nya gränser ska finnas är varje kommunfullmäktiges ansvar. Det är en fördel att vi har ett upparbetat samarbete som kan fungera även över en ny regiongräns. Medborgarna litar på att vi sätter oss in i frågorna. Det är därför vi är förtroendevalda.

Jag hade ju önskat att antalet regioner skulle bli Max 4. Men jag har för länge sen slutat ägna mig åt önsketänkande, för att istället jobba med det mest realistiska och attraktiva alternativet för Kalmar kommun. En stor och stark Öresundsregion. Låt oss satsa på det!

Inga kommentarer: