söndag, augusti 21, 2011

Demokrati OCH resultat går att förena!

Hur många gånger har demokratifrågorna varit på tapeten i Kalmar kommun sedan Johan Persson började som kommunstyrelsens ordförande?
Hans förklaringar visar att han inte ens bryr sig. Att han står över all kritik.

Vem vill inte ha resultat. Genom historien har vi också sett att det belönas av väljarna när majoriteten oemotsagd får visa sin verklighet och sina resultat. Vad händer därefter? Det beror på hur aktiva media är på att bevaka makten, medan det finns någon insyn överhuvudtaget. För i första omgången har ju ofta inte någon majoritet hundra procent .
En demokrati mäts i hur majoriteten behandlar minoriteterna. Tjänstemännen är skyldiga att vara lojala med de beslut som majoriteten fattar men oppositionen har rätt till samma beslutsunderlag och information. Tjänstemännen ska också följa de processer som kommunallagen föreskriver.

Därför är det så viktigt att rekrytering i kommunen sker öppet och med tydliga kriterier om meriter och kompetens. Risken är annars stor att de anställda står i tacksamhetsskuld till den som rekryterar på andra meriter.
Det är ju också viktigt att kommunen hela tiden ökar sin kompetensnivå, så att alla kan vara stolta att ha fått sin tjänst i konkurrens med andra.
Det ger också självförtroende att stå pall för sitt ämbetsmannaansvar när demokratin hotas.

Alla efterfrågar resultatpolitik. Tyvärr upptäcks alltid för sent när denna politik lämnat demokratin bakom sig.

Inga kommentarer: