onsdag, augusti 31, 2011

Småland finns bara i våra hjärtan..

Nu börjar det långsamt, långsamt gå upp för våra förhandlare inom region och landsting att det inte finns något sammanhållet Småland att ansluta sig till.
Tänk om man inte varit så enögd när man startade dessa förhandlingar! Då hade vi kunnat diskutera VAD vi vill med den nya regionen och HUR Kalmar läns kommuner på bästa demokratiska vis ska förhålla sig till en realistisk verklighet.

Även de kommuner som levt med en orealistisk verklighetsbild måste ju få en rimlig chans att göra en politisk analys av läget. Hur starkt är det kraftcentrum vi ska tillhöra? Vad har vi som förenar oss och var kan vi utveckla denna identitet ytterligare. Hur skapar vi tillväxt och reformutrymme till välfärden? Även om Jönköping ansluter till Östergötland, är det enligt min mening, inte en regionstorlek som man kan bygga en tillväxt på.
Det borde göras en inventering av kommunernas inställning utifrån perspektivet att
Småland inte utgör ett alternativ. Annar startar en ny process där kommunerna en efter en hoppar ur den beslutade regionen.

Om några kommuner vill söderut och några vill norrut så kan väl inte ens landstinget göra ett majoritetsbeslut av detta, även om det egna reviret känns lite hotat.Nu förväntar jag mig att man höjer blicken och inte letar de svårigheter som ligger inom de närmaste åren. Nya regioner ska också hålla i flera hundra år.

Småland finns i våra hjärtan, men inte på regionkartan. Ta in det nu!

Inga kommentarer: