söndag, augusti 28, 2011

Öppenheten i vägen- igen!

Anna Thore som är ordförande i Kalmar Biogas AB upprörs över att ledamöterna i bolaget nu har tröttnat på att "alla bitar ska falla på plats?". De vill lyfta frågan om biogasens framtid. Det är denna munkavle som är folkpartisters främsta invändning mot kommunala bolag.

Anna Thore har inte hört något parti som inte vill att bolaget inte gasar sig ur problemen.

Jo, det borde Anna Thore har hört, för jag har uttalat min tveksamhet till detta vid flera tillfällen, sedan Biogasen haft svårt att leverera. Tyvärr har inte majoriteten redovisat en riktning. Det är uppenbart att vi inte, nu när detfinns en marknad och flera entreprenörer , kan skjuta till pengar varje år. Jag har också redan före sommaren väckt frågan om kontrolllbalansräkning. Jag har länge begärt att kommunen ska deklarera vilken framtid man ser för en kommunal biogasanläggning. Jag tycker att vi nu istället ska uppmuntra den marknad som är på gång.

Ekonomin är ett problem, men jag blir väldigt konfunderad när Anna Thore under sitt första ordförandeskap blir så störd av en öppen diskussion och försöker uppfostra ledamöterna i styrelsen. Sådana tendenser brukar vi skylla gamla stötar för. Det är våra skattebetalare som tar den yttersta risken för bolagen, så de har all rätt att veta hur det går. Vi lyder också under kommunallagen och revisorerna vill att vi lyfter biogasen till kommunfullmäktige.
Om kommunens verksamhet är så bräcklig,att vi inte ens kan diskutera, är det nog än en gång öppenheten och demokratin vi ska jobba med.

Inga kommentarer: