måndag, november 28, 2011

Hela Kalmar ska leva!

När socialdemokraterna idag svarade på vår motion om att "hela kommunen ska leva" skriver de om förslaget som sitt eget! De anser att de redan prövar möjligheten till digitala informationstavlor i ytterområdena.Majoriteten har t.o.m. lämnat det till dagens tidningar utan att tala om att det är ett svar på Folkpartiet liberalernas motion. Det kanske blir så när man som socialdemokraterna, har slut på egna ideer.

I Påryd finns inga digitala informationstavlor som svaret antyder, och jag hoppas någon hör av sig som vet var de finns. Majoriteten talar dessutom om bygglov och riktlinjer för informationsskyltar, som inte har ett dugg med vår motion att göra.


Vår motion föreslår att man ska pröva möjligheter för digitala informationstavlor i t.ex. handeln i kommunens yttre tätorter. Det skulle förstärka både handeln som mötesplats och ge kommunen stora möjligheter att ge snabb information till alla invånare. Vi föreslår att man kan börja i Halltorp, Påryd, Läckeby och Rockneby.

Södermöre kommundelsförvaltning har snabbstartat projekt Servicepunkt Påryd! Där skulle kunderna få använda internet i samband med besök i affären.Ingen hade talat med personalen i affären om projektet innan man skrev ansökan.Ingen har frågat om de vill ha internetubildning för att bistå kunderna. Nu tror jag att en affär utanför centralorten tacksamt tar emot all draghjälp de kan få, och det var också tanken med vår motion.Det är också en viktig samhällsservice.

Ansökan om servicepunkt Påryd lämnades in i augusti, två månader efter vår motion lämnades in, och nu har även de berörda fått veta om förslaget. Majoriteten har alltså tagit intryck av vår motion, men skulle ändå aldrig ge vår motion ett bifall. majoriteten snabbstartar ett eget projekt efter att vi lämnat in motionen.
Det är så den utsträckta handen ser ut i verkligheten.

Vi kommer fortsätta skriva motioner som socialdemokraterna avslår eller gör till sina egna. Så lätt går det inte att trötta ut oss för till skillnad från socialdemokraterna så har vi inte slut på förslagen!

Inga kommentarer: