torsdag, november 03, 2011

En charmkurs kanske?

Nu har det framkommit det som vi alla kände på oss. Att det måste vara fel i handläggningen av försäkringsärenden. Många konspirerade runt att det fanns en massa socialdemokratiska tjänstemän där, som ville göra livet surt för alliansregeringen inför valet.
Att något fel begås kan väl vara förståeligt när nya lagar införs, men här var ju så absurda exempel, som kunde göra den mest hårdnackade människa bestört.

Nu är det som väl är klarlagt att Försäkringskassan har gått för långt i sin feltolkning av lagen.
Det gäller både arbetsförmågan längd och tolkningen av rehabiliteringsutfall.
Det satt långt inne, men nu är det fastställt att man gjort fel, och det är bra.

Många som jobbar på myndigheten är engagerade människor som gör sitt allra bästa varenda dag men hela försäkringskassan behöver förändra sin attityd till dem de ska betjäna. De ska också bli mycket bättre på att ge allmänheten information om de möjligheter man har till hjälp och stöd, i t.ex. rehabilitering. Nej oftast talar de själva om hur dåligt det kommer att bli med en ny organisation, redan innan den är genomförd.
Jag tror att de ska skaffa sig en mentor från Skatteverket, för omorganisation är väl redan prövat.

Skatteverket, som ju bara har det otacksamma jobbet att håva in pengar från oss, har ju lyckats att förenkla och informera och också utvärdera sina metoder på ett sätt så att invånarna tycker det är ganska ok, tror jag.
Självklart måste det väl ske fel även där, men de har förmodligen en bättre metod att bemöta den som är missnöjd, eftersom de mera sällan hamnar i media.

Inga kommentarer: