måndag, november 07, 2011

Hur länge räcker ett tack?

Världen är helt sammanflätad och att gränser mellan nationer suddas ut ser vi inte minst på hur noga vi nu följer vad som händer i övriga Europa och den övriga världen. Att utbilda och rusta människor för en oviss men spännande framtid full av möjligheter kräver både kompetens och engagemang!

Vi ser i mätning efter mätning hur rektor och lärares förväntningar på elevernas och SIN EGEN förmåga är avgörande.Men också väldigt olika från skola till skola.
SALSA och andra verktyg i alla ära men det är underbart att man nu fokuserar på att
se till varje individs möjligheter, oavsett bakgrund m.m. Alla har en begåvning på något och det är skolan som ska få eleven att komma på det.

Vi ska ha stora förväntningar på alla barn och lärare. Det märkliga är att liksom inom vården får den som lämnar patienten/ eleven för att arbeta administrativt ofta en löneökning. Jag anser att vi måste ändra på det. Den lärare som gör barnen nyfikna på framtiden och kan visa att barnen når goda resultat, ska få de höga meritpoängen. Den lärare som når de bästa resultaten tillsammans med sina elever ska uppmärksammas och premieras i lönekuverten.

Förskollärare och lärare har de viktigaste uppdragen och måste få uppmärksamhet när de gör stora framsteg. Det finns de som aldrig skulle få bli lärare, men både skola och vård hålls idag igång på grund av de eldsjälar som, trots att de kunde fått bättre villkor någon annanstans stannar kvar. Hur länge räcker det med ett tack?

Inga kommentarer: