måndag, februari 20, 2012

Det var inte en dag för tidigt att Sverige utökar antalet platser för läkarutbildning. 240 platser i hela landet är inte så mycket med den brist vi har i Sverige.
Väldigt glädjande är att Linneuniversitetet får sin beskärda del av denna satsning. Nu vill det till att sjukhusen i regionen blir världsbäst på att ge dessa studerande tjänstgöringsplatser med kvalitet?

Kalmar har ju haft mycket på gång med vaccinfabrik och annat men som alltid hänger det på om vi här i denna regionen kan kraftsamla och
ta chansen när vi har den.
Kalmar kan också ta chansen att nu satsa mer på att stödja den forskning där många medicinska företag är helt beroende av en sjukvård som kan erbjuda och uppmuntra klinisk forskning och prövning. Det gäller då att också uppmuntra och inkludera all den personal som faktiskt gör detta möjligt ute i verksamheten.

Erbjuder vi inte det stödet till forskningen, så försvinner den från Sverige. Här har Kalmar kommun också ett jobb att göra genom att tillhandahålla, inte bara behörighet, utan engagemang och vilja från studenter som lämnar grundskola och gymnasium i vår kommun.

Idag skrev socialdemokraterna i länet för att välkomna vår nye landshövding. De skrev om allt de villa att han skulle göra, men det är ett samspel och Kalmar kommun har inte alltid varit så bra att tidigt i t.ex. Planärenden ta till sig av länsstyrelsens råd.
Det kan vi lätt utläsa i de yttranden som länsstyrelsen lämnat.

Jag tycker att vi ska vara glada och tacksamma att inte kommunens socialdemokrater självsvåldigt kan fylla staden med monument som hela europa ska beundra eller bebygga alla strandrätter i staden. Här skulle kanske behövas lite forskning.
Så välkommen säger jag också till vår nye landshövding, och vet att vi är ganska många som tacksamt ser fram emot en länsstyrelse som tänker långsiktigt och ser till att viktiga värden finns kvar här för kommande generationer att njuta av.

Inga kommentarer: