torsdag, februari 23, 2012

Uppmuntra de skötsamma också!

Berga är verkligen ingen snabbfix och jag hoppas inte att de som jobbar med Bergaområdet trodde det , utan jobbar med ett längre perspektiv.

Att andra kommer utifrån och ställer till rätta är inte heller en framkomlig väg. Hälften/ hälften tycker jag är en rimlig insats i fördelning mellan allmänna resurser och invånare när det gäller att satsa extra på ett område.
Det gäller också att ha rätt människor i de nära kontakterna. Det hjälper inte med bara engagemang och erfarenhet heller. Det gäller att uppdatera kompetensen inom undomsarbetet hela tiden och kunna bryta gamla normer och visa alternativa föreställningar om hur livet kan levas.
Det gäller också att alla kring en individ har enats om färdriktningen, för dessa ungdomar behöver en varm och trygg ledning.

Sen finns det massor att göra generellt och långsiktigt för en kommun. Receptet när någon förstör fritidsgården kan inte vara att stänga den.
Starta istället fler alternativ på fredagkvällen! Låt polisen , i samarbete med främst föräldrar , men även kommunen, lägga energi på de barn som utför kriminella handlingar som trakasserier och skadegörelse. Även enskilda gängmedlemmar är ofta väl medvetna om det egna ansvaret. Hjälp dem att bryta mönster och ta det ansvaret då.

Lägg mer krut på att uppmuntra de ungdomar som sköter sig. Vad vill de som idag sköter sig och är goda förebilder?
Vänd på kuttingen och visa att det lönar sig att utbilda sig och att sköta sig. I hela kommunen!

Inga kommentarer: