måndag, februari 13, 2012

en "Reinfeldtare" i Agenda

Är socialdemokratins tillbakagång i Europa bara en personfråga? Eller ett sätt att slippa problematisera frågan och hantera de verkliga problemen?
I senaste "Konflikt" pekar man på Spaniens socialister som de senaste 20 åren utlovat en politik men sen fört en annan när man kom till makten.

Nu är just det en strategi som socialister har i de flesta länder, även i Sverige.
I SVT:s Agenda gjorde Löfvèn en " Reinfeldtare" och la sig så nära motståndarens politik som han kunde, för att inte skrämma bort någon. Erkännas ska att han har en mera trovärdig framtoning än Juholt, och säkert kan han locka tillbaka en del med sin arbetslinje.Hittills är det dock bara hans linje, och inte socialdemokraternas.
Men man ska veta att han har kvar Waidelichs som sköter ekonomin och Pagrotsky som ska arbeta fram en skattepolitik för socialdemokraterna.
Dessutom flyr de erfarna politikerna partiet.

Lövfen hänvisade gång på gång till Pagrotskys skattepaket, men försökte lugna alla att det inte skulle bli några stora förändringar för låg- och medelinkomsttagare.
Jag skulle inte känna mig speciellt lugn med tanke på att det är Pagrotsky som varit rådgivare när Greklands regering skulle reformera statsapparaten och anpassa sina kostnader till de faktiska intäkterna, som ett krav för det första Europiska nödlånet.Hade det fungerat hade vi nu sluppit diskutera ett nytt nödlån för Grekland.

Grekland lyckades inte svara upp mot sina åtaganden för det första nödlånet. Nu är det nya nödlån eller statsbankrutt.
Och när Grekland får ekonomiska eftergifter. Vilket land väntar härnäst?

Men jag känner med mera lugn med Borg som förhandlare i EU än om Waidelich skulle representera Sverige. Så Socialdemokraterna består inte enbart av en klok f.d metallordförande. Han måste nu anpassa sig efter alla som bara vill lova mer till alla. Och löften ska betalas! Höjda skatter och högre statsskuld.

Alliansregeringen har faktiskt uppfyllt de flesta löften man gick till val på, trots lågkonjunkturer och globala ekonomiska kriser. Vi kan inte vara nöjda med att någon går arbetslös, som kan arbeta, men se på skolpolitiken där vi reformerat en skola som var körd i botten av socialdemokratisk politik. Utbildningen är viktigast även för landets ekonomiska framtid och möjligheten till arbete!

Nu är Europas sak vår, och den som inte inser att vi alla är beroende av varandra har sovit de senaste hundra åren.Fördelen med EU är att nu sitter alla länder runt ett bord och löser kriser iställer för att öppna krig och slå ihjäl varandra.

Inga kommentarer: