fredag, februari 03, 2012

Meningslösa riktlinjer!

Så var det dags igen.
Jag har ju ibland haft anledning att kritisera socialdemokraternas ovilja att
skriva riktlinjer och normer för den kommunala verksamheten inom flera områden.
Aven lagstyrda områden som översiktsplan och bostadspolitiskt program lyser
med sin frånvaro sen flera år. Riktlinjer är ju ett styrinstrument för tjänstemännen, men också ett kontrakt med människorna i kommunen för att veta
vad man kan förvänta sig av kommunen. Alla bör säkert veta att regler gäller lika för alla!

Men hjälper riktlinjer i Kalmar?
Vi tar som exempel det ”Kalmaritiska stimulanspaketet” från december 2008
som skulle rädda Kalmar ur den ekonomiska krisen. Allt prioriterades och byggande planerades, bl.a. beslutades om tre markreservationer i centrala Kalmar. Nu
skulle det byggas – och det snabbt!

Alla ville utstråla handlingskraft i denna svåra stund, men skattehöjning,där
gick gränsen för mig!
Resultatet av åtgärderna blev att det byggdes mindre än någonsin påföljande år.

Ändå hade Kalmar kommun strax före detta stimulanspaket antagit nya riktlinjer för markreservationer m.m., så inga tvivel rådde om vad som gäller i Kalmar kommun och ett halvår blev det, enligt riktlinjerna, för två av markreservationerna. Men ….som förlängts …..och förlängts och nu kommer samma två markreservationer på nästa kommunstyrelse. Förslaget till beslut är nu efter tre år ….förlängning igen!

Utdrag ur riktlinjerna för markreservationer:
”Som huvudregel gäller – för områden där ny eller ändrad plan behövs – att reservation ska gälla längst sex månader efter det att planen vunnit laga kraft. Möjlighet till förlängning med högst sex månader i taget ska finnas om det finns en tydlig verksamhetsidé och rimlig tidplan för genomförande.”

Dessutom är ärendena koordinerade på socialdemokratiskt vis så att resultaten av utredningar som man väntat på för dessa områden ska redovisas i
arbetsutskottet …om en vecka! En effektiv handläggning kanske hade varit att dessa utredningar som gjorts i höstas hade redovisats förra veckan eller tidigare. Lite matt blir man.

2008 kunde socialdemokraterna i skenet av den ekonomiska krisen bryta mot riktlinjerna även om man var fullt medveten om att det skulle dröja mycket länge innan förutsättningarna var klara.
Medvetet blockerades viktig mark i central Kalmar innan vi hade en Översiktsplan
för området.
Det blev styrning och ledning enligt Perssons modell: ”allt är prioriterat - ingenting blir klart”.
Företagare måste undra om tre år nu är praxis i kommunen. Eller för vem gäller riktlinjerna?

Inga kommentarer: