måndag, april 08, 2013

Våga konkurrera med kvalitet!

Det var inte bara jag som tyckte att socialdemokraterna fått en oproportionerlig uppmärksamhet i media. Söndagens "godmorgon världen" hade också noterat detta och försökte sig på en analys.
Jag tror att hela efterkrigstidens socialistiska maktmonopol  präglar både socialister och icke socialister. Detta präglar även media.

Att likt andra socialistiska länder ständigt matas med hur bra den egna välfärden är, och hur dåligt andra har det, höll ju fram tills vi blev en del av den europeiska gemenskapen.
Helt plötsligt jämfördes vi med andra länder som höll på att gå om oss, och socialdemokraterna tog då den lätta vägen .
De lät människor skylla vårt försämrade välstånd på EU.

Sanningen var att Sverige, som inte deltog i kriget mot nazismen, kunde bygga sin välfärd ostört, medan övriga europiska länder vårdade tusentals skadade och invalidiserade människor.
Deras kraft gick till att bygga upp sönderbombade hus och en raserad infrastruktur.
Samtidigt lockade vi  deras friska och bästa arbetskraft att arbeta med vår tillväxt i Sverige, där fabrikerna gick på högvarv utan konkurrens från de övriga länderna.

När övriga länder växte ifatt valde socialdemokraterna den lätta vägen.  Sverige devalverade istället för att konkurrera med hårt arbete.
Nu är vi med i EU och ska jämföra oss med både Europa och världen.
Men nu är det redan  andra länder som tar täten. Kina och Indien som många trodde skulle bli våra legoarbetare, levererar nu sin högutbildade
arbetskraft till våra företag. Här har Linnéuniversitetet och andra lärosäten sin största uppgift.

Jag hoppas att allt fler företrädare för den högre utbildningen inser att även svenska lärosäten måste konkurrera med kvalitet. Men också där finns de som ännu inte lämnat det sextiotal och den skyddade verkstad som Sverige var.
 För en liberal  är motmedlet mer bildning och kunskap och  fler fritt tänkande människor.

Inga kommentarer: